Решения

Honeywell Commercial Buildings Solutions Overview Diagram

СГРАДна АВТОМАТИЗАЦИЯ

Централизирани системи за контрол на отоплението, охлаждането, вентилацията, влажността на въздуха, осветлението и други системи с цел оптимизирането на разходите.

 

 

 УМНА КЪЩА

Умна къща или smart house, включва в себе си управлението и контрола на осветлението, отопление, охлаждане, вентилация, климатизация, домашните уреди и други системи разположени в дома.

smart-house
marriott-smart-hotel-720

 

 

 ХОТЕЛСКИ СИСТЕМИ

Системи позволяващи с помощта на телефон да се управляват осветлението, температурата, завесите, телевизора и други.

 

 

 УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ

Системи за управление и автоматизация на питейни, индустриални и отпадни води.

wastewater-treatment-plant-network

Translate »