АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ТРАНСПОРТА

Автоматизация
на транспорта

КОИТО АЛОКОР ПРЕДЛАГА:

В областта на железопътния мрежов контрол и сигурност, осигурявайки електрификация, ефективно управление, наблюдение и безопасност на инфраструктурата, ALOCOR си партнира със Siemens и Prolan.

В условията на увеличаваща се нужда от мобилност, съвместно с един от водещите световни доставчици – Siemens, ALOCOR работи за разработването на ефективни транспортни концепции в българския железопътен транспорт. Сътрудничеството на компаниите е в посока на тягово захранване с променлив ток в магистрални и регионални железопътни услуги, както и системи за мрежов контрол и автоматизация на влаковото движение (SCADA).

Prolan e компания, специализирана в разработването на собствени хардуерни и софтуерни продукти за критична безопасност и автоматизация на влаковото движение. ALOCOR предлага системата за управление на контактната мрежа (наречена FET) на българския пазар.

SIEMENS NETWORK CONTROL FOR
RAILWAY ELECTRIFICATION (SCADA)

Системата за мрежов контрол на Siemens RailSCADA дава възможност на железопътния персонал бързо да възстанови функционалността на гарата и подстанцията в случай на неизправност.

Интегрираната RailSCADA система на Siemens, която ALOCOR предлага:

  • оптимизира консумацията на енергия и подобрява енергийната ефективност с интелигентната система за управление на енергията
  • осигуряване на необходимата информация за параметрите на технологиочния процес и състоянието на съоръженията;
  • обработване и предаване на команди за управление на съоръженията;
  • обработване, архивиране и документиране на данните за процеса в нормален и авариен режим;
  • обработване, архивиране и документиране на данни за конфигурациите и настройките на данни от вградените регистратори и др.

TRACTION POWER SUPPLY
(ТЯГОВО ЗАХРАНВАНЕ)

ALOCOR предлага и продуктовата гама на Siemens, свързана  с тягово захранване с променлив ток в магистрални и регионални железопътни услуги. Независимо дали става дума за разпределителна апаратура с високо напрежение, защитна технология или преобразуватели, има гарантирано постоянно изключително качество с безпроблемно координирани компоненти. Системите са високодостъпни и надеждни, позволяват спестяването на ресурси при планирането и работата на тяговото захранване още от самото начало за целия жизнен цикъл.

Алокор - Prolan - FET - Catenary Management System

PROLAN
CATENARY MANAGEMENST SYSTEM (FET)

Системата за управление на контактната мрежа (наречена FET) е органично свързано устройство за наблюдение на автоматизираната електрифицирана железопътна система. FET е в състояние да наблюдава енергийните доставки на всички железопътни линии и в извънредни ситуации да позволява бързо откриване на повреди.

FET системата на PROLAN, която ALOCOR предлага, може лесно да бъде интегрирана с други FETs, както и способността й да предоставя данни, дори и на дистрибуторския център на електрозахранването.

Работите върху проект
по Автоматизация на Транспорта?

Свържете се с екипа ни, за да намерим най-доброто решение за вас.

Свържете се с нас

Нашите услуги