Blog

Системи за сградна автоматизация (BMS) – същност, приложение и ползи

какво е сградна автоматизация?

Системите за сградна автоматизация са централизирани системи за контрол на отоплението, охлаждането, вентилацията, влажността на въздуха, осветлението в бизнес сгради и места за отдих. Целта на сградната автоматизация е да осигурят комфорт и ефикасно управлението на всички тези системи като по този начин се намаляват драстично разходите за отоплението или охлаждане на сградите, а също така се намалява и износването на консумативите в поддръжката на системите.

Сградната автоматизация всъщност е мрежа от компютърни устройства, които са създадени с цел мониторинг и контрол на механични системи за достъп, пожароизвестяване, осветление, HVAC, пароовлажнители и вентилационни системи в сгради.

Идеята зад сградната автоматизация е да поддържа микроклимата в една сграда в определени граници: да управлява осветлението според присъствието на персонала, следи състоянието на всички системи и при повреда да сигнализира мигновено, за да се вземат нужните мерки. Сградната автоматизация също успява да намали, както всекидневните разходите, така и разходите за поддръжка на апаратурите. В днешно време почти няма офис и индустриални сгради, които да не са в някаква степен автоматизирани. Този процес на автоматизация се наблюдава и за по-стари сгради с цел максимално оптимизиране на разходите.

Необходимост от автоматизирана система за управление на сградата 

Да бъдеш смарт не е просто тренд. Да бъдеш смарт означава да контролираш всичко от разстояние и при необходимост да пестиш време за истински ценните неща и енергия за по-доброто утре. Днес всички разбираме необходимостта от смарт технологиите, защото благодарение на тях можем да работим без значение от това къде се намираме и колко далеч сме от бюрото и да сме в пъти по-ефективни. Така се конструират и мислещите сгради днес.

Потребността от интелигентни автоматизирани решения за бизнеса вдъхновява екипа ни от инженери да превърнe новата или обновяващата се стара сграда в един жив организъм. Автоматизираната система за управление дава възможност бързо да се получава максимално точна информация за работа на всички инженерни системи на сграда, като осигурява своевременно отстраняване на неизправности в случай на извънредни ситуации. Системата за сградна автоматизация гарантира нормалното функциониране на обекта и безопасността на работещите или почиващите в сградата.

ползите от сградната автоматизация
 • Използването на автоматизирана система за управление на сграда (BMS – Building Managment System) позволява интегрирането и контролирането на всички технологични нужди на една сграда. В това число – пожароизвестяване, осветление, умни асансьори, климатични инсталации, контрол на достъп до отделни райони и други. BMS системите се състоят от софтуерна и хардуерна част, които са взаимно свързани помежду си.
 • Днес BMS контролерите трябва не само да са качествени и надеждни, но и да могат да комуникират и контролират повече и различни устройства. С навлизането все повече на такива системи в ежедневието нинсе наблюдава увеличено търсене на контролери. Тези контролери за сградна автоматизация трябва да са универсални и да могат да се връзват към повече налични и съвременни системи. Дали ще е отопление, автоматизация или климатизация, ние от Алокор сме готови да ви предоставим едни от най-новаторските, надеждните и качествени решения на пазара.
 • BMS системите най-често се включват в изграждането на големи проекти с многочислени механични, HVAC и електрически системи. Всички тези системи могат да се включат към една контролираща сградата система. Тези системи обикновено представляват 40% от потреблението на сградата. Ако се включи и осветлението, това число се променя до 70%. BMS системите са критичен и важен компонент в правилното и успешно управление на потреблението на електричество и отоплителни или охлаждащи системи, което може да доведе до намаление на сметките до 50% за една година. Дори при слабо оптимизирана система разходите за отопление, охлаждане и електроенергия могат да бъдат намалени до 20%.

building

кои сгради е препоръчително да се конструират с вградени системи за сградна автоматизация (BMS)
 • офис сгради и бизнес паркове;
 • търговски центрове;
 • хотелски и други комплекси за развлечение и отдих;
 • административни сгради;
 • обществени сгради (големи културни центрове, летища, гари, спортни зали и подобни).

Независимо от сградата, която се автоматизира, решенията за сградна автоматизация осигуряват:

 • цялостно улеснение на управлението на сградата – контрол до всички системи;
 • енергийна ефективност при отопление или охлаждане;
 • гъвкаво разпределяне на консумираните енергии между обитателите на сградите.
 • Widget Settings
 • Drag and Drop
 • Duplicate Widget
 • Delete Widget
 • Save to Libary
компоненти на сградната автоматизация:

Мениджмънт

Контролът и управлението са възможни чрез различни софтуерни решения, където всички процеси и тяхното състояние се визуализира графично на екран.

Aвтоматизация/управление

Реализират се от различни програмируеми контролери и контролери със специално приложение. Контролерите се свързват в мрежа и се програмират за конкретно приложение и задача. Към контролерите се подават всички сигнали и данни от сензори, датчици и контролни панели.

Автоматика

Автоматиката е сектор, в който се намират сензорите, които осигуряват необходимите за контролерите данни и механизми на изпълнение. Със сензори се измерва температура, налягане, влажност, движение и присъствие и т.н., а изпълнителните механизми управляват вентили, клапи, ел. двигатели, врати, осветление, щори и др. Контролерите се свързват помежду си и с мениджмънт нивото посредством мрежи, използващи протоколи LON Talk и TCP/IP.

Всички видове контролери за управление на сградния фонд с марките Carel и Honeywell може да намерите и разгледате в нашия on-line магазин.

към магазина

Нашите предложения за сградна автоматизация

ALOCOR предлага, както стандартни, така и съобразени с желанието на клиентите, решения за сградна автоматизация. Предлагаме продукти на пионерите в бранша. Компании, които полагат стандартите за автоматизиране на домове, офис сгради и индустриални сгради. Силно разчитаме на своите доставчици и партньори, които имат повече от 30 години опит – Carel, Honeywell и Siemens. Чрез тях ние успяхме да изградим и осигурим на нашите клиенти най-различни решения за справяне на проблеми с климатизацията, вентилацията или сигурността на сградите. Ние предлагаме пълна гама от компоненти за автоматизация и контрол, които могат да бъдат свободно програмирани и използвани за функции като: 

 

 • регулатори на въздуха;
 • охладителни или подгряващи помпи;
 • покривни агрегати;
 • прецизни климатични системи;
 • охлаждащи системи за телекомуникации.
 • поставки за компресори.
 • хладилни помещения и много други.

Системите за автоматизация, предлагани от ALOCOR, комуникират с  управляващи сграден мениджмънт системи посредством протоколи като:

 • Modbus®,
 • BACnet,
 • TCP/IP,
 • SNMP,
 • Metasys®
 • LonWorks® (Echelon®).

ALOCOR предлага на своите клиенти интранет и интернет интерфейси. Всички сградни системи и продукти, съобразяваме със специфичните изисквания на клиента.