Управление на водите

Системи за
Управление на водите

КОИТО АЛОКОР ПРЕДЛАГА:

ALOCOR подпомага общини и индустрии при използването на водата по възможно най-добрия и ефективен начин с цел минимизиране на загубите. Компанията предлага решения за автоматизация на процесите за пречистване на питейни, индустриални и отпадни води.

Без значение дали става дума за питейни или отпадни води, водното стопанство изисква прецизно управление във всички сфери. Със своите решения ALOCOR е доверен партньор при проектирането и техническите консултации, изпълнението и експлоатацията, обучението и квалификацията, оптимизацията, сервизното обслужване и техническата поддръжка на водни обекти.

Решенията, които експертите на ALOCOR предлагат в областта на водната промишленост, са икономически изгодни и ориентирани към клиента.

Работите върху проект
по Управление на водите?

Свържете се с екипа ни, за да намерим най-доброто решение за вас.

Свържете се с нас

Нашите услуги