Управление на водите

water-management-1

ALOCOR подпомага общини и индустрии при използването на водата по възможно най-добрия и ефективен начин с цел минимизиране на загубите. Компанията предлага решения за автоматизация на процесите за пречистване на питейни, индустриални и отпадни води.

Без значение дали става дума за питейни или отпадни води, водното стопанство изисква прецизно управление във всички сфери. Със своите решения ALOCOR е доверен партньор при проектирането и техническите консултации, изпълнението и експлоатацията, обучението и квалификацията, оптимизацията, сервизното обслужване и техническата поддръжка на водни обекти.

Решенията, които експертите на ALOCOR предлагат в областта на водната промишленост, са икономически изгодни и ориентирани към клиента.

Translate »