Автоматизация на влаковото движение

Alocor - Prolan - rail automations

Престижното портфолио от стабилни международни партньори на ALOCOR от месец ноември тази година е попълнено от Prolan Унгария, компанията, която oт 1990 година специализира в разработването на собствени хардуерни и софтуерни продукти за критична безопасност. Системите им за контрол и безопасност са внедрени в цялата железопътна мрежа в Унгария, както и в електроснабдяването, газопреносната и нефтената промишленост, водоснабдяването и дори в атомната електроцентрала в Пак.

С ALOCOR, Пролан ще си сътруднични именно в железопътния контрол и сигурност, осигурявайки ефективно управление, наблюдение и безопасност на инфраструктурата.

Алокор - Prolan - FET - Catenary Management System
Алокор - Prolan - ELPULT - Cetrnal Traffic Control for Railways
Алокор - Prolan - ProSigma - Interlocking System Extension for CTC
Алокор - Prolan - Passenger Information System

Translate »