Автоматизация на транспорта

Alocor - Prolan - rail automations

В областта на железопътния мрежов контрол и сигурност, осигурявайки електрификация, ефективно управление, наблюдение и безопасност на инфраструктурата, ALOCOR си партнира със Siemens и Prolan. 

В условията на увеличаваща се нужда от мобилност, съвместно с един от водещите световни доставчици - Siemens, ALOCOR работи за разработването на ефективни транспортни концепции в българския железопътен транспорт. Сътрудничеството на компаниите е в посока на тягово захранване с променлив ток в магистрални и регионални железопътни услуги, както и системи за мрежов контрол и автоматизация на влаковото движение (SCADA). 

Prolan e компания, специализирана в разработването на собствени хардуерни и софтуерни продукти за критична безопасност и автоматизация на влаковото движение. ALOCOR предлага системата за управление на контактната мрежа (наречена FET) на българския пазар. 

SIEMENS NETWORK CONTROL FOR RAILWAY ELECTRIFICATION (SCADA)

network-control-for-rail-electrification

 

Системата за мрежов контрол на Siemens RailSCADA дава възможност на железопътния персонал бързо да възстанови функционалността на гарата и подстанцията в случай на неизправност. 

Интегрираната RailSCADA система на Siemens, която ALOCOR предлага:

  • оптимизира консумацията на енергия и подобрява енергийната ефективност с интелигентната система за управление на енергията
  • осигуряване на необходимата информация за параметрите на технологиочния процес и състоянието на съоръженията;
  • обработване и предаване на команди за управление на съоръженията;
  • обработване, архивиране и документиране на данните за процеса в нормален и авариен режим;
  • обработване, архивиране и документиране на данни за конфигурациите и настройките на данни от вградените регистратори и др. 
 

TRACTION POWER SUPPLY (ТЯГОВО ЗАХРАНВАНЕ) 

ALOCOR предлага и продуктовата гама на Siemens, свързана  с тягово захранване с променлив ток в магистрални и регионални железопътни услуги. Независимо дали става дума за разпределителна апаратура с високо напрежение, защитна технология или преобразуватели, има гарантирано постоянно изключително качество с безпроблемно координирани компоненти. Системите са високодостъпни и надеждни, позволяват спестяването на ресурси при планирането и работата на тяговото захранване още от самото начало за целия жизнен цикъл.

ac-traction-power-supply

PROLAN CATENARY MANAGEMENST SYSTEM (FET)

Алокор - Prolan - FET - Catenary Management System

Системата за управление на контактната мрежа (наречена FET) е органично свързано устройство за наблюдение на автоматизираната електрифицирана железопътна система. FET е в състояние да наблюдава енергийните доставки на всички железопътни линии и в извънредни ситуации да позволява бързо откриване на повреди.

FET системата на PROLAN, която ALOCOR предлага, може лесно да бъде интегрирана с други FETs, както и способността й да предоставя данни, дори и на дистрибуторския център на електрозахранването.

Translate »