slide_1

Сградна
автоматизация (BMS)

Централизирани системи за контрол

Централизирани системи за контрол на отоплението, охлаждането, вентилацията, влажността на въздуха, осветлението и други системи с цел оптимизирането на разходите.

Виж повече

Управеление
на транспорта

Управление и автоматизация на транспорта

Железопътния мрежов контрол и сигурност, електрификация, ефективно управление, наблюдение и безопасност на инфраструктурата

Виж повече
Photographed by Tamás Rizsavi
modern-train-at-the-station-train-on-tracks-2021-08-26-16-36-14-utc

Системи за
Железопътни Комуникации

Системи за Железопътни Комуникации

Първокласни инфраструктурни телекомуникационни решения и услуги за модернизация на железопътните трасета по европейски стандарт.

Виж повече

Хотелски
системи

Автоматизация на Хотелски системи

Интелигентно управление на сградите допринасят за икономичния разход на енергия и като цяло на потреблението на ресурси в хотелските комплекси.

Виж повече
ekinex-hotel-systems
fire-extinguisher-system-on-the-wall-background-2022-11-07-22-04-29-utc

Пожароизвестяване
и Оповестяване

Системи за Пожароизвестяване и Оповестяване

Системите за пожароизвестяване и оповестяване са важен компонент в цикъла от автоматизирани сградни системи.

Виж повече

Автоматизация
на Дома

Умна къща или smart house

Умна къща или smart house, включва в себе си управлението и контрола на осветлението, отопление, охлаждане, вентилация, климатизация, домашните уреди и други системи разположени в дома.

Виж повече
Olock_New_Silver_Out_with_logo