BMS

TEVA, „Таблетен 4“, гр. Дупница

За проекта

През 2023 година Алокор успешно въведе в експлоатация система за управление и наблюдение на нов производствен цех Таблетен 4 на фармацевтичната компания Тева, собственост на Балканфарма Дупница АД.
Дейностите на Алокор като подизпълнител в част Автоматизация включват проектиране и изграждане на BMS, както и интегриране на системата между новата производствена сграда и съществуващите такива. Предвидени са и резервирани мощности за бъдещето разширение.

Описание на системата:

– 6000 Physical Data Points.

– 19 АHUs monitoring and control.

– Management of heating/cooling plant.
– Cooling plant management of 3 chillers, 1 dry coolers and 1 Closed Circuit Cooler.

– Integration of 96 VAV Dampers.

– Integration of 24 Fan Coils.

– Integration of 1 Purified Water system.

– Integration of 1 House Vacuum system.

– Integration of 2 Air compression system.

– Monitoring of 97 Fire Dampers.

– Migration and redesign of existing BMS.

ВъзложителКордеел-България ЕАД
Период на изпълнение 2022-2023г.
Период на имплементация 14 месеца
Период на тестове 60 дни