SCADA

Дупница-Кулата, част от V-та ЖП линия

За проекта

Модернизация и надграждане на система за телеуправление и телесигнализация SCADA в участъка Дупница-Кулата, част от V-та ЖП линия:

  • Управление и сигнализация на секционните гарови разединители;
  • Управление и сигнализация на секционни постове Гълъбник, Кочериново и Кресна;
  • Управление и сигнализация SCADA на Тягови подстанции;
  • Единен Център за Управление Движението на Влаковете София;
  • Доставка и подмяна на моторните секционни разединители в гара Дупница – 8 (осем) броя, с боядисване на желязо-решетъчните стълбове в гара Дупница.
  • Строително-монтажни работи по ТП Дупница;
  • Възстановяване на стълбове 110kV на електропровод „Фенер“ собственост на ДП НКЖИ, по предписания на ЕСО ЕАД.
Възложител Национална компания Железопътна Инфраструктура
Изпълнител ДЗЗД „АТП 2019“