Транспорт
Дупница-Кулата, част от V-та ЖП линия

Модернизация и надграждане на система за телеуправление и телесигнализация SCADA в участъка Дупница-Кулата, част от V-та ЖП линия

Възложител Национална компания Железопътна Инфраструктура
Изпълнител ДЗЗД „АТП 2019“
Индустрия

Проектиране и изпълнение на система за Автоматизация (BMS) в Таблетен Цех No 4“ Баканфарма Дупница АД

През 2023 година Алокор успешно завърши автоматизацията на нов производствен цех Таблетен 4 на компанията Тева, собственост на Балканфарма Дупница АД.
Дейностите на Алокор като изпълнител на проета в част BMS включват проектиране, изграждане, тестове, пуск и програмиране на системата, както и миграция между отделните цехове.

Възложител Кордеел-България ЕАД
Обект Таблетен 4