BMS

Аурубис България АД, гр. Пирдоп

За проекта

През 2021 година нашата компания извърши успешна модернизация на осветлението на пет индустриални помещения на територията на Аурубис България АД.

Дейностите на Алокор по проекта включваха подмяна на всички осветителни тела с LED такива и въвеждането им в експлоатация непосредствено след монтажа. Предвид труднодостъпността на повечето зони, височината и високите температури, за екипа ни работата бе изключително предизвикателство, но научихме най-важното: че успехът е точно толкова голям, колкото големи са препятствия, които преодоляваме по пътя към него.

Възложител Аурубис България АД
Обхват на проекта Инвестиционен проект LED осветление на индустриални помещения
Локация гр. Пирдоп
Тип на обекта Индустриални помещения