Пароовлажнители

Паро
овлажнители

КОИТО АЛОКОР ПРЕДЛАГА:

Пароовлажнителите са устройства, които повишават влажността в дадено помещение – стая, апартамент, къща, офис или индустриална сграда. Промишлените пароовлажнители и овлажнители на въздуха имат безкрайно много приложения – от запазването на пресни продукти по време на съхранение и разнос до премахване на прах и въздушно предавани инфекции в промишлените сгради и съоръжения. Пароовлажнителите са важна част от оборудването на много индустрии и при правилно ползване могат да спестят, както пари, така и време за отопление и подмяна на техника.

Компания ALOCOR, разчитайки на стратегическия си партньор CAREL, предлага на индустрията решения за увеличаване влажността на въздуха в две категории:изотермално и адиабатно овлажняване.

ИЗОТЕРМАЛНИ
ПАРООВЛАЖНИТЕЛИ

При изотермалния овлажняващ процес водната пара се разпръсква в околната среда. Този процес на пароовлажняване предполага участието на външен източник на енергия, който да промени агрегатното състояние на водата. Този овлажняващ процес позволява прецизен контрол върху температурата. Той предлага и високо ниво на обеззаразяване на въздуха поради това че целият процес се извършва при температура над 100°C. Изотермалните пароовлажнители могат да бъдат електрически или газови.

Метод на работа
на пароовлажнители
с изотермален овлажняващ процес

За разлика от изпаряващите овлажнители, пароовлажнителите произвеждат пара преди да започне процесът на смесване. Парата в този случай може да се подава директно към вентилацията или да се включи към климатичната инсталация. Парата може да бъде създадена или с помощта на централен парообразуващ генератор или децентрализирано – при подаване към климатична инсталация да се произвежда на мястото, където е климатичното тяло.

Инсталации, които произвеждат пара с помощта на централен парообразуващ генератор, се наричат парогенератори под налягане. Парообразувателите от този тип най-често се ползват заедно с централна климатична система и могат да бъдат ползвани както централизирано така и децентрализирано.

На пазара се срещат две основни разновидности на парогенератори под налягане, електрически и газови. Електрическите от своя страна се делят на метод на електролизата или на потопяеми електрически нагреватели.

При метода на електролизата решетъчни електроди се потапят в съд с вода и ползват проводимостта на водата. Токът при този вид овлажнителите тече директно през водата, загрява я и я изпарява. При този принцип произведената пара се контролира чрез нивото на водата в съда.
Принципът на потопяемите електрически нагреватели е прост. В съд с вода се потапят електрически нагреватели, при тях контролът на създадената пара се осъществява чрез самите нагреватели.

Допълнително парогенераторите могат да бъдат захранвани и с природен газ (метан) или пропан-бутан. В този случай вода се нагрява директно с помощта на газови горелки. При този вид парогенератори контролът на произведената пара се осъществява директно с контрол на горелките.

В категорията изотермални пароовлажнители ALOCOR предлага:

  1. Потопени електродни овлажнители
  2. Отоплителни овлажнители и газови овлажнители.

АДИАБАТНИ ПАРООВЛАЖНИТЕЛИ


Това е процес, при който водата се прекарва през охлаждащи мрежи, които се обдухват с въздуха, който трябва да бъде овлажнен и охладен. Този метод е един от най-евтините за поддръжка и за изграждане. Такива системи се препоръчват за големи сградни съоръжения. Благодарение на охлаждащия ефект могат да се ползват и за климатични инсталации в горещи региони.


В този случай овлажняването се осигурява чрез впръскване на вода под налягане през фини дюзи. Допълнително е допустимо и впръскване на въздух под налягане, за по-фино разбиване на водните капки и за по-ефективно разпръскване. Понеже и този метод, както и предният, кара водата да сменя състоянието си от течно в газообразно, тук също се наблюдава ефект на охлаждане.


Адиабатните овлажнители се ползват в най-различни среди с цел овлажняване и охлаждане на въздуха. Много често се ползва в охлаждането на големи външни пространства в зони с горещ климат.

Aдиабатните системи са важни решения за овлажняване. Те работят с надеждна, точна и енергоспестяваща технология, тъй като работата им се основава на разпръскване на вода в милиони малки капчици, които се изпаряват спонтанно във въздуха, овлажняване и охлаждане. Техният разход на енергия е много нисък, едва 4W на литър пръскана вода за най-ефективните системи, по-малко от 1% в сравнение с консумацията на обикновен овлажнител за пара.

В тази категория ALOCOR предлага:

01

Водни овлажнители под налягане

02

Овлажнители с въздух под налягане

03

Водноразпръскващи овлажнители

04

Изпарително охлаждане

Пароовлажнители

Търсите
Пароовлажнители?

Свържете се с екипа ни, за да намерим най-доброто решение за вас.

Свържете се с нас

Нашите продукти