Продукти за автоматизация

Продукти за
Автоматизация

КОИТО АЛОКОР ПРЕДЛАГА:

В областта на сградната автоматизация и BMS системите чрез своите основни и стратегически партньори, експерти в автоматизацията, Honeywell, Siemens, CAREL, ALOCOR предлага на своите клиенти широка гама от компоненти и системи за отопление, автоматизация и климатизация. Продуктовата линия се състои от свободно програмируеми контролери, дисплеи, комуникации, сензори, софтуери за програмиране и визуализация, както и специфични решения за ОЕМ (Оriginal Еquipment Мanufacturer) производители.

Продуктите и решенията, които партньорите ни от Honeywell, SIEMENS и CAREL предлагат чрез ALOCOR, са подходящи за внедряване в системи за сградна автоматизиция (BMS). Те са изключително надеждни и гъвкави при интеграцията им с други системи и съоръжения, тъй като са с достъпен и лесен начин на свързване и програмиране.

Building Managment System (BMS) са системи, които позволяват интегрирането и контролирането на всички технологични нужди на една сграда. В това число – пожароизвестяване, осветление, умни асансьори, климатични инсталации, контрол на достъп до отделни райони и други. BMS системите се състоят от софтуерна и хардуерна част, които са взаимно свързани.

Съвременните контролери за автоматизация трябва да могат да комуникират и контролират повече и различни устройства. Системата за сградна автоматизация (BMS), която Алокор инсталира и интегрира, е реализирана посредством свободно програмируеми контролери за управление, работа и мониторинг на всички системи, които контролират и наблюдават състоянието на отоплителната и охладителната инсталация, вентилацията, стайния контрол, пожарните датчици и контрола на достъп, както и всеки друг аспект от сградния мениджмънт.

BMS системите най-често се включват в изграждането на големи проекти с многочислени механични, HVAC и електрически системи, които могат да се включат към една контролираща сградата система. Тези системи обикновено представляват 40% от потреблението на енергия. Ако се добави и осветлението, процентът се променя до 70%. BMS системите са критичен и важен компонент в правилното и успешно управление на потреблението на електричество и отоплителни или охлаждащи системи, което може да доведе до намаление на разходите до 50% за една година. Дори при слабо оптимизирана система разходите за отопление, охлаждане и електроенергия могат да спаднат с до 20%.

Продуктите, които ALOCOR предлага, са уникални за Българския пазар. През годините ни се довериха повече от 150 компании. С голяма част от нашите партньори поддържаме постоянна връзка и им помагаме да оптимизират максимално обектите си и да внедряват нови решения за оптимизация на ресурсите.

Търсите
Продукти за автоматизация?

Свържете се с екипа ни, за да намерим най-доброто решение за вас.

Свържете се с нас

Нашите продукти