SCADA

Транспорт
Дупница-Кулата, част от V-та ЖП линия

Модернизация и надграждане на система за телеуправление и телесигнализация SCADA в участъка Дупница-Кулата, част от V-та ЖП линия

Възложител Национална компания Железопътна Инфраструктура
Изпълнител ДЗЗД „АТП 2019“
Индустрия

Проектиране и изпълнение на система за Автоматизация (BMS) в Таблетен Цех No 4“ Баканфарма Дупница АД

През 2023 година Алокор успешно завърши автоматизацията на нов производствен цех Таблетен 4 на компанията Тева, собственост на Балканфарма Дупница АД.
Дейностите на Алокор като изпълнител на проета в част BMS включват проектиране, изграждане, тестове, пуск и програмиране на системата, както и миграция между отделните цехове.

Възложител Кордеел-България ЕАД
Обект Таблетен 4

Дупница-Кулата

SCADA

За проекта:

Модернизация и надграждане на система за телеуправление и телесигнализация SCADA в участъка Дупница-Кулата, част от V-та ЖП линия:

 • Управление и сигнализация на секционните гарови разединители;
 • Управление и сигнализация на секционни постове Гълъбник, Кочериново и Кресна;
 • Управление и сигнализация SCADA на Тягови подстанции;
 • Единен Център за Управление Движението на Влаковете София;
 • Доставка и подмяна на моторните секционни разединители в гара Дупница – 8 (осем) броя, с боядисване на желязо-решетъчните стълбове в гара Дупница.
 • Строително-монтажни работи по ТП Дупница;
 • Възстановяване на стълбове 110kV на електропровод „Фенер“ собственост на ДП НКЖИ, по предписания на ЕСО ЕАД.
Възложител Национална компания Железопътна Инфраструктура
Изпълнител ДЗЗД „АТП 2019“

Дупница-Кулата, част от V-та ЖП линия

За проекта

Модернизация и надграждане на система за телеуправление и телесигнализация SCADA в участъка Дупница-Кулата, част от V-та ЖП линия:

 • Управление и сигнализация на секционните гарови разединители;
 • Управление и сигнализация на секционни постове Гълъбник, Кочериново и Кресна;
 • Управление и сигнализация SCADA на Тягови подстанции;
 • Единен Център за Управление Движението на Влаковете София;
 • Доставка и подмяна на моторните секционни разединители в гара Дупница – 8 (осем) броя, с боядисване на желязо-решетъчните стълбове в гара Дупница.
 • Строително-монтажни работи по ТП Дупница;
 • Възстановяване на стълбове 110kV на електропровод „Фенер“ собственост на ДП НКЖИ, по предписания на ЕСО ЕАД.
Възложител Национална компания Железопътна Инфраструктура
Изпълнител ДЗЗД „АТП 2019“