BMS

TEVA, „Таблетен 4“, гр. Дупница

TEVA, „Таблетен 4“, гр. Дупница

За проекта

През 2023 година Алокор успешно въведе в експлоатация система за управление и наблюдение на нов производствен цех Таблетен 4 на фармацевтичната компания Тева, собственост на Балканфарма Дупница АД.
Дейностите на Алокор като подизпълнител в част Автоматизация включват проектиране и изграждане на BMS, както и интегриране на системата между новата производствена сграда и съществуващите такива. Предвидени са и резервирани мощности за бъдещето разширение.

Описание на системата:

– 6000 Physical Data Points.

– 19 АHUs monitoring and control.

– Management of heating/cooling plant.
– Cooling plant management of 3 chillers, 1 dry coolers and 1 Closed Circuit Cooler.

– Integration of 96 VAV Dampers.

– Integration of 24 Fan Coils.

– Integration of 1 Purified Water system.

– Integration of 1 House Vacuum system.

– Integration of 2 Air compression system.

– Monitoring of 97 Fire Dampers.

– Migration and redesign of existing BMS.

ВъзложителКордеел-България ЕАД
Период на изпълнение 2022-2023г.
Период на имплементация 14 месеца
Период на тестове 60 дни

Бизнес Център Energy Tower, София

За проекта

През 2023 година Алокор завърши успешно и пусна в експлоатация BMS системата на един от най-модерните бизнес центрове в София –  Energy Tower. Сградата представлява висококачествено офисно пространство клас А от партерния до 11-тия етаж с множество тераси и невероятна гледка към Витоша.


Описание на системата:

– 1000 Physical Data Points.

– 2900 Integration Data Points.

Modbus integration of electrical meters.

MBus integration of water meters.

Energy reports for electrical, water consumption.

Generating monthly reports for consumed energies.

– Monitoring of smoke dampers.

Control and monitoring of smoke exhaust fans.

– Monitoring of lifts and doors.

Control and monitoring of rainwater pumps.

– Integration of fire alarm systems.

Възложител ЕС ДИ ДЖИ СМАРТ ОФИС - ЕООД
Период на изпълнение 2021-2023г.
Период на имплементация 14 месеца
Период на тестове 60 дни

ДЗИ Бизнес център, МОЛ Варна

За проекта

Пространството на бившия търговсĸи център MALL VARNA бе напълно преустроен в бизнес център през 2022-ра година. Сградният ĸомплеĸс се състои от 2 свързани помежду си сгради с обща застроена площ 27 393 ĸв. И разполага със 187 подземни парĸоместа и 90 отĸрити таĸива.
Интегрираната BMS система на обеĸта наблюдава и управлява ОВиК системата, осветителната инсталация, асансьори, системите за отчитане на изразходвана енергия – водомери, топломери и студомери, ĸонтрол на достъп и видеонаблюдение, пожароизвестяване, спренĸлерна система.

Възложител Хидрострой АД
Период на изпълнение 2020-2022 година
Период на имплементация 14 месеца
Период на тестове 60 дни