ДАМВЕНТ вече в Румъния и Дания

Ръководството на ДАМВЕНТ с гордост съобщава за откриването на своите първи представителства – ДАМВЕНТ - Дания и ДАМВЕНТ - Румъния.

Изборът на Дания като първа страна – дестинация за нашия експорт не е случаен – това е една от страните с най-високи изисквания към вентилационното и климатично оборудване по отношение на качество, ниво на шум, вредни емисии към околната среда и най-вече  - консумация на ел. енергия и ефективностт на енергоспестяване.

Румъния е втората по големина държава в Централна и Източна Европа, която се характеризира с  динамичен пазар, отворен към нови и иновационни решения. Това са и основните характеристики и изисквания към продуктите, които ДАМВЕНТ ще предлага на тези пазари. Икономайзерите от серията VEDA Max.E TM, VEDA Max.E-Mini TM, VEDA Max.E-Pool TM, ще са комплексните решения, на които ще залагаме в бъдещата ни експортна дейност, коментират от ръководството на фирмата.

В Дания фирмата ще бъде представлявана от Torben Niеlsen (Търговски представител на ДАМВЕНТ - Дания), а в Румъния от нашият партньор SC Alocor Engineering SRL.

No Comments Yet.

Leave a comment

Translate »