CAREL Контролер P+500SEA00EL0

CAREL Контролер P+500SEA00EL0

Описание

Продукт на CAREL, разработен с висока ефективност за приложение в HVAC системи.

Контролерите c.pCO позволяват управление на компресори с променлива скорост, с DC инвертори, комбинирани с електронни терморегулиращи вентили, гарантиращи най-добра модулация на отопление и капацитет на охлаждане, с максимизиране на ефективността на ОВК система, съобразено  различни топлинни изисквания и различни климатични условия през годината.

Цена : 2,252.74 лв.

2,252.74 лв.

Спецификации

Управление                                                                   Контролер

Програмируем DDC контролер с дисплей PGD1 и Web интерфейс тип c.pco, версия Small.

FieldBus/BMS, USB, Ethernet портове.

Предимства:

 • Мрежово свързване – контролерите c.pCO показват еволюцията на pCO5 + към безпрецедентни мрежови възможности. Интегрираните Ethernet интерфейси предлагат широка гама стандартни протоколи за локална връзка (Web Server, Modbus / TCP, BACNet, FTP, DHCP, DNS, NTP).
 • Cloud Services – Plug & Play решение за свързване на платформата tERA. Всички услуги на tERA са достъпни само чрез свързване на Ethernet към вашата мрежа, без да е необходима доплнителна кутия за свързване.
 • Нова операционна система – Новата Multitasking  операционна система осигурява  оптимално използване на системните ресурси, разширени типове данни за потребителско приложение (32 битови числа с плаваща запетая), увеличава скоростта с която се изпълняват приложенията.
 • Нов програмен инструмент – c.pCO се програмират с новия  софтуер c.suite, проектиран като пакет от взаимозависими модули, по един за всеки етап от разработването на системата HVAC / R. Той позволява на екип от професионалисти с различни умения да работят като екип по един и същ проект, повишавайки ефективността на всеки член на екипа.
 •  Интерфейс –  c.pCO контролерите се предлагат за панел или DIN шина с LED, буквено-цифрови и графични LCD дисплеи, позволяващи съобщенията да се показват на кирилица, китайски, арабски, японски.
 •  Комуникация – допълнителните комуникационни карти могат да разширят възможностите за връзка с различни мрежи, директно или чрез gateway (Modbus®, BACnet ™, TCP / IP, SNMP, LonWorks®, Konnex).
 • I/O гъвкавост – Благодарение на собственото решение на Carel ASIC, всички c.pCO контролери имат универсални I/O, които могат да бъдат конфигурирани като аналогови входове -Analog IN, дигитални входове-Digital IN и аналогови изходи- Analog OUT.
 • Приложения– чилъри,климатици, соларни системи,термопомпи, климатични камери и много други.

Търсите
Продукти за автоматизация?

Свържете се с екипа ни, за да намерим най-доброто решение за вас.

Цената на продукта е по запитване.

Свържете се с нас

Нашите продукти

CAREL Контролер P+500SEA000М0

Описание

Продукт на CAREL, разработен с висока ефективност за приложение в HVAC системи.

Контролерите c.pCO позволяват управление на компресори с променлива скорост, с DC инвертори, комбинирани с електронни терморегулиращи вентили, гарантиращи най-добра модулация на отопление и капацитет на охлаждане, с максимизиране на ефективността на ОВК система, съобразено  различни топлинни изисквания и различни климатични условия през годината.

Цена : 1,725.70 лв.

 

Спецификации

Управление                                                                   Контролер

Програмируем DDC контролер с дисплей PGD1 и Web интерфейс тип c.pco, версия Medium.

FieldBus/BMS, USB, Ethernet портове.

Предимства:

 • Мрежово свързване – контролерите c.pCO показват еволюцията на pCO5 + към безпрецедентни мрежови възможности. Интегрираните Ethernet интерфейси предлагат широка гама стандартни протоколи за локална връзка (Web Server, Modbus / TCP, BACNet, FTP, DHCP, DNS, NTP).
 • Cloud Services – Plug & Play решение за свързване на платформата tERA. Всички услуги на tERA са достъпни само чрез свързване на Ethernet към вашата мрежа, без да е необходима доплнителна кутия за свързване.
 • Нова операционна система – Новата Multitasking  операционна система осигурява  оптимално използване на системните ресурси, разширени типове данни за потребителско приложение (32 битови числа с плаваща запетая), увеличава скоростта с която се изпълняват приложенията.
 • Нов програмен инструмент – c.pCO се програмират с новия  софтуер c.suite, проектиран като пакет от взаимозависими модули, по един за всеки етап от разработването на системата HVAC / R. Той позволява на екип от професионалисти с различни умения да работят като екип по един и същ проект, повишавайки ефективността на всеки член на екипа.
 •  Интерфейс –  c.pCO контролерите се предлагат за панел или DIN шина с LED, буквено-цифрови и графични LCD дисплеи, позволяващи съобщенията да се показват на кирилица, китайски, арабски, японски.
 •  Комуникация – допълнителните комуникационни карти могат да разширят възможностите за връзка с различни мрежи, директно или чрез gateway (Modbus®, BACnet ™, TCP / IP, SNMP, LonWorks®, Konnex).
 • I/O гъвкавост – Благодарение на собственото решение на Carel ASIC, всички c.pCO контролери имат универсални I/O, които могат да бъдат конфигурирани като аналогови входове -Analog IN, дигитални входове-Digital IN и аналогови изходи- Analog OUT.
 • Приложения– чилъри,климатици, соларни системи,термопомпи, климатични камери и много други.

Търсите
Продукти за автоматизация?

Свържете се с екипа ни, за да намерим най-доброто решение за вас.

Цената на продукта е по запитване.

Свържете се с нас

Нашите продукти

CAREL Пароовлажнител тип humiSteam Xplus

Описание

Пароовлажнителят humiSteam Xplus има вграден контролер с графичен дисплей и клавиатура за програмиране и управление на работата.

Всички пароовлажнители тип humiSteam са с потопяеми  електроди, произвеждащи пара чрез кипене на вода, съдържаща се вътре в цилиндъра.

Пароовлажнители-тип-humiSteam-Basic1
Пароовлажнители-тип-humiSteam-Basic2

Описание

В зависимост от изискванията за производство на количество пара kg/h  има различни видове пароовлажнители:от 1kg/h до 65 kg/h. Системата за пароовлажняване се състои от дистрибутор/и, Y връзка там където е необходимо, маркуч за пара и дренажен маркуч. Управлението може да стане ON/OFF с външен хидростат или пропорционално с контролер.

Спецификация

В зависимост от изискванията за производство на количество пара kg/h има различни видове пароовлажнители: от 1kg/h до 65 kg/h. Системата за пароовлажняване се състои от дистрибутор/и, Y връзка там където е необходимо, маркуч за пара и дренажен маркуч. Управлението може да стане ON/OFF с външен хидростат или пропорционално с контролер.

1481879215_humisteam_basic_yl_3_kigbg3

Търсите
Пароовлажнители?

Свържете се с екипа ни, за да намерим най-доброто решение за вас.

Цената на продукта е по запитване. Свържете се с нас.

CAREL Пароовлажнител тип humiSteam Wellness

Пароовлажнителят humiSteam Wellness е специално създаден, за да отговори на нуждите и изискванията за приложение в парната баня. Софтуерът на humiSteam Wellness е програмиран така че може да управлява различни времеви ленти, температурни стойности, задвижвания за разпределение на различни есенции, вентилатори и осветление на кабината.

Приложение на продукта

Допълнителна информация

Пароовлажнители-тип-humiSteam-Basic2

Пароовлажнителят humiSteam Wellness е специално създаден, за да отговори на нуждите и изискванията за приложение в парната баня. Софтуерът на humiSteam Wellness е програмиран така че може да управлява различни времеви ленти, температурни стойности, задвижвания за разпределение на различни есенции, вентилатори и осветление на кабината.

Всички пароовлажнители тип humiSteam са с потопяеми  електроди, произвеждащи пара чрез кипене на вода, съдържаща се вътре в цилиндъра.

В зависимост от изискванията за производство на количество пара kg/h  има различни видове пароовлажнители:от 1kg/h до 65 kg/h. Системата за пароовлажняване се състои от дистрибутор/и, Y връзка там където е необходимо, маркуч за пара и дренажен маркуч. Управлението може да стане ON/OFF с външен хидростат или пропорционално с контролер.

.


Системата за пароовлажняване се състои от дистрибутор/и, Y връзка там където е необходимо, маркуч за пара и дренажен маркуч. Управлението може да стане ON/OFF с външен хидростат или пропорционално с контролер.

Софтуерът на humiSteam Wellness може да управлява:

• дневни и седмични времеви ленти;
• различни зададени температурни стойности за времевите ленти;
• до 3 задвижвания за разпределение на есенции и 1 за цикъла на дезинфекция;
• до 2 вентилатора (кабина и отработени газове) и осветление на кабината;
• лесен за използване графичен дисплей с икони и съобщения на различни езици;
• свързаност чрез различни видове LAN (Modbus®, BACnet ™, LON);
• брояч на работните часове и регистрационния алармен сигнал с маркиране на времето.

Търсите Оферта за
Пароовлажнител?

Свържете се с екипа ни, за да намерим най-доброто решение за вас.
Цената на продукта е по запитване.

Свържете се с нас.

CAREL Пароовлажнител тип humiSteam Basic

Описание

Пароовлажнителят humiSteam Basic е подходящ зa инсталиране в офиси, болници и индустриални обекти, предназначен e за монтаж както в стаите, използвайки паровия вентилатор, така и в въздушните канали, използвайки линейните разпределители на пара.
HumiSteam Basic е идеален за приложения, при които производството на пара се контролира от външен сигнал, т.е. BMS или влажност, и се намира в диапазона от 1,5 до 65 kg / h.

Пароовлажнители-тип-humiSteam-Basic1
Пароовлажнители-тип-humiSteam-Basic2

Описание

Всички пароовлажнители тип humiSteamса с потопяеми  електроди, произвеждащи пара чрез кипене на вода, съдържаща се вътре в цилиндъра.

В зависимост от изискванията за производство на количество пара kg/h  има различни видове пароовлажнители:от 1kg/h до 65 kg/h. Системата за пароовлажняване се състои от дистрибутор/и, Y връзка там където е необходимо, маркуч за пара и дренажен маркуч. Управлението може да стане ON/OFF с външен хидростат или пропорционално с контролер.

Спецификация

В зависимост от изискванията за производство на количество пара kg/h има различни видове пароовлажнители: от 1kg/h до 65 kg/h. Системата за пароовлажняване се състои от дистрибутор/и, Y връзка там където е необходимо, маркуч за пара и дренажен маркуч. Управлението може да стане ON/OFF с външен хидростат или пропорционално с контролер.

1481879215_humisteam_basic_yl_3_kigbg3

Търсите
Пароовлажнители?

Свържете се с екипа ни, за да намерим най-доброто решение за вас.

Цената на продукта е по запитване. Свържете се с нас.

Безопасно управление на ОВиК системи и здравословен устойчив вътрешен микроклимат – мисия възможна

Днес хората прекарват над 90% от времетo си в затворени пространства. Вече е доказано, че лошото качество на въздуха в затворено помещение оказва влияние върху здравето и производителността на обитателите. За осигуряването на здравословна и продуктивна среда в сградите от значение е проследяването на работата на системата за отопление, вентилация и климатизация, управлението на условията в помещенията и контрола на параметрите, отговорни за качеството на въздухачрез подходяща системата за сградна автоматизация.

 

shopping-mall

Ситуацията с COVID-19 значително повиши информираността за замърсяването на въздуха в затворени помещения. Водещи специалисти в общественото здраве насочват, че трябва да се обърне внимание на много и различни фактори, включващи климатичните инсталации и вентилационните системи, управлението на скоростта на въздушния поток, микроклиматичните параметри, които са важни за чистотата на поетия въздух, както и пренастройката на оборудването, материалите и процедурите за поддръжка. Всички тези аспекти оказват значително въздействие върху здравето, благосъстоянието, но също така допринасят за покачване на потреблението на енергия. Следователно се заражда въпросът: възможно ли е системата за вентилация да работи ефективно, за да покрие всички изисквания за здравословен микроклимат, но и нискоенергийно?

Системите за сградна автоматизация и оптимизация имат основна роля за усъвършенстването на работата на системите за контрол на отоплението, охлаждането, вентилацията, влажността на въздуха, осветлението, както и за безопасносното им функциониране.

AHU

Обикновено в търговските сгради вентилацията се осъществява, благодарение на вентилационнате камери (air handling unit – AHU). AHU е въздушното устройство, което се използва за регулиране и циркулация на въздуха, свързано към въздуховода, минаващ през сградата. AHU устройството пречиства замърсения въздух от вътрешните пространства, а ако е твърде горещ или твърде студен, го заменя с чист с подходяща температура и влажност.

В миналото регламентите за качество на въздуха в помещенията бяха фокусирани основно върху осигуряването на минимално ниво на топлинен комфорт. С течение на времето повишеното внимание към устойчивостта и новите наредби за екодизайн, спомогнаха за разрешаването на трудната дилема между намаляването на консумацията на енергия и създаването на комфортна среда. Независимо от това, новите насоки за безопасност, които трябва да се прилагат, имат негативно въздействие върху потреблението на енергия. Следователно интелигентната система за контрол и наблюдение на вентилацията може да е ключът към комбинирането на здравните ползи и ефективността.

Автоматизираната сградна система реагира и адаптира зададените точки и режими на работа към специфичните изисквания на потребителя и контролираната среда. Например, когато заетостта е по-ниска, вентилацията може да бъде намалена до приемливо минимално ниво, гарантиращо адекватно качество на въздуха в помещенията, като същевременно намалява консумацията на енергия. Освен това като се адаптира към навиците на потребителя, системата ще може да предсказва критични условия и да предприеме действия предварително, за да се адаптира към периодите, в които заетостта е най-висока.

newHVAC-comfort-effiency-health

Да разгледаме практически случай: колкото повече хора има в едно закрито пространство, толкова по-голяма е нуждата от вентилация с чист външен въздух, за да се осигури комфорт на обитателите. Традиционно концентрацията на CO2 се използва като единствен референтен параметър за регулиране нивото на вътрешна вентилация. Това всъщност е общоприето решение за съчетаване на комфорт и икономия на енергия. 

Този параметър обаче е недостатъчен сам по себе си, за да осигури здравословна околна среда. Беше установено, че други химически замърсители, свързани с масовото използване на дезинфектанти и продукти за дезинфекция в момента, имат високи нива на концентрация, които не са напълно съобразени с нивото на заетост.

Какво технологично решение може да помогне за решаването на този проблем? 

Първата стъпка е изграждане или оптимизиране на системата за наблюдение на качеството на въздуха в помещенията. Отправна точка е предположението, че „ако не може да измерите нещо, не може да го подобрите“. Използването на сензори за четене на информация за вътрешните и външните условия на въздуха осигурява в реално време разбиране за това как се използва сградата и как това се променя с течение на времето.

Втората стъпка включва управление на AHU с усъвършенствана оперативна логика. Могат да се използват множество параметри, за да се установи нивото на замърсяване. Параметрите се отличават с различни тенденции, както по отношение на пространството, така и във времето. Контролирането на вентилацията само въз основа на концентрацията на CO2 обикновено е недостатъчно. Следователно контролираната от търсенето вентилация DCV трябва да се основава на множество параметри и да контролира различни показатели на замърсяване едновременно, като автоматично адаптира системата и всеки от показателите остава и поддържа параметрите в предварително дефинираните граници по всяко време. Функциите преди и след вентилация и продухване, базирани на профилите на заетост на сградата, могат да гарантират, че вътрешните пространства винаги са безопасни преди употреба. Регулирането на вътрешното налягане и наблюдението на филтрите може да спомогне за поддържането на високо ниво на хигиена. Усъвършенстваният контрол на овлажняването пък и по-специално с помощта на адиабатни системи, е ключов фактор за осигуряване на оптимални условия с минимална консумация на енергия.

Третата стъпка е системата за събиране и анализ на данни. IoT технологиите позволяват непрекъснато да се знае както качеството на въздуха, подаван от системата, така и работата на оборудването, така че да се провери дали има отклонения между идеалните и реалните условия. Това позволява да се планира режим в случай на спад в производителността или неизправности. Силата на данните може да се използва за разработване на нови референтни индекси и ключови показатели на ефективност (KPI), за да се осигурят нови видове обратна връзка и да се създадат нови критерии.

room

В заключение: има широк спектър от фактори, които могат да повлияят на качеството на въздуха в помещенията и потенциално да увеличат риска за здравето. Съществуват обаче начини за безопасно управление на системите за ОВК, без да се застрашават целите за устойчивост и нулеви емисии.

Информираността, контролът и оптимизацията са ключови концепции за постигане на тези цели. Очевидно няма един-единствен отговор, а по-скоро интелигентен набор от различни стъпки и технологии за проектиране, които могат да помогнат да направим сградите по-здрави, безопасни и по-устойчиви.
Източник: CAREL 

header-photo

Приложение на пароовлажнителите във винопроизводството

Пароовлажнителите са устройства, които повишават влажността в дадено помещение – стая, апартамент, къща, офис или индустриална сграда. Промишлените пароовлажнители и овлажнители на въздуха имат безкрайно много приложения – от запазването на пресни продукти по време на съхранение и разнос, контрол на различни фактори с важно значение за винопроизводството до премахване на прах и въздушно предавани инфекции в промишлените сгради и съоръжения.

Компания ALOCOR, разчитайки на стратегическия си партньор CAREL, предлага на индустрията решения за увеличаване влажността на въздуха в две категории: изотермално и адиабатно овлажняване. Повече за принципа на работа на парните и адиабатните пароовлажнители, прочетете тук

Пароовлажнителите са важна част от оборудването на много индустрии и при правилно ползване могат да спестят, както пари, така и време за отопление и подмяна на техника. В няколко последователни публикации ще ви разкажем за приложението им в различните индустрии. 

В празничния декември отдаваме заслужена почит на виното и

приложението на пароовлажнителите във винената индустрия

Във винопроизводството контролът на температурата, влажността и налягането са фактори, които играят ключова роля в процеса на производство, рафиниране и консервиране на виното. За да консумират потребителите продукт с отлично качество, запазил уникалните си характеристики, е необходимо в различните етапи от процесите на обработка и съхранение, да бъде съхранявам в установени условия и граници. Следователно и винената индустрия използва системи за контрол на ключовите характеристики на околната среда, за да постигне най-добри резултати и да осигури конкурентоспособност за продукта си на глобалния пазар.

Ако нивото на влажност на въздуха е твърдо ниско при процеса на рафиниране, съществува риск част от виното да се изпари, което води до значителни загуби. Чрез внимателен контрол на влажността, процентът на изпаряващия се продукт може да бъде ограничен.

ALOCOR съвместно с CAREL, лидер в производството на хладилни и климатични контролери и системи за овлажняване на въздуха, предлага широка гама от овлажнители, както парни, така и адиабатни, с различен капацитет и режими на работа. С богата гама от стандартни и персонализирани решения можем да отговорим на нуждите на винената индустрия с опит и професионализъм.

Подборът на правилните пароовлажнители ще допринесе на всеки винопроизводител, като спомогне за: 

 • намаляване загубите поради изпарение на виното през бъчвите;
 • поддържане на идеално ниво на влага по време на всеки етап на обработка и съхранение;
 • пестене на енергия, благодарение на ефективността на адиабатните овлажнители.

Виното е майсторски продукт с изкусни традиции на приготвяне. Освен тънкостите на всеки един майстор винар, вкусовете и ароматите на напитката на боговете са резултат не само от качеството на гроздето, но и от микроклиматичните условия в местата, където се произвежда, отлежава и съхранява виното.

Контролът на температурата и влажността на въздуха са основни за запазване на органолептичните свойства на виното.

Използването на технологични системи допринася за гарантиране на висококачествено производство на вино. Осигуряването на подходяща влажност, температура, както и възможност за наблюдение на различните стойности на тези величини през сезоните е съществена част от процеса на винопроизводство, така че произведеното вино да е с оптимални характеристики всяка година.

carel-wine-industry

ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА на пароовлажнителите на Carel при приложение във винената Индустрия:

Висока ефективност и хигиена

Системите за адиабатно овлажняване могат да осигурят правилното ниво на влажност постоянно и прецизно, с изключително ниска консумация на енергия и в съответствие с хигиенните изисквания.

Интеграция

Цялостните решения могат да изпълнят всички изисквания за контрол, интеграция и надзор на климатичните системи в помещението.

По-ниско потребление на енергия и въздействие върху околната среда

Решенията са с висока ефективност, насочени към намаляване на консумацията на енергия и съответно текущите разходи на системата за контрол на температурата и влажността. Наблюдава се по-ниско ниво на замърсяване на атмосферата и по-слабо въздействие върху околната среда от процеса на производство на вино.

MC multizone

MC multizone е адиабатен овлажнител за сгъстен въздух на CAREL, който доставя атомизирана вода директно в помещението, което го прави идеален за големи винарни и варелни изби.

Специалната технология, използвана за атомизиращите дюзи от неръждаема стомана, означава че MC доставя много фини капчици, които лесно се абсорбират от въздуха в малко пространство, дори при по-ниски температури.

Процедурата за автоматично промиване на линията и дюзите за „самопочистване“ правят MC напълно хигиенно безопасен продукт.

humiSonic direct е новото решение за директно овлажняване в стаята, което използва иновативната ултразвукова технология. Той e само едно компактно решение, което включва всички компоненти, необходими за експлоатация, което го прави най-доброто предложение на пазара по отношение на лекотата и гъвкавостта на монтажа, както за нови системи, така и за модернизиране на съществуващи сгради.

Ултразвуковата технология на CAREL минимизира консумацията на енергия, като в същото време намалява поддръжката, благодарение на изключителния живот на пиезоелектрическите преобразуватели (до 10 000 часа). Освен това хигиената е гарантирана от използването на компоненти от неръждаема стомана и автоматични цикли на измиване и пълнене. С предлаганата стандартна съвместимост с Modbus, humiSonic direct може да комуникира с всяка система за управление, като лесно се интегрира с останалата част от инсталацията.

humiSonic direct

Пароовлажнители

Повече за изотермалните и адиабатните пароовлажнители, които ALOCOR предлага съвместно с CAREL:ВИЖТЕ ТУК


 

Източник: CAREL 

Снимка: Kym Ellis, Unsplash