Category: Сградна автоматизация

Помага ли изправната вентилационна система за създаването на здравословен и устойчив вътрешен микроклимат

Може ли правилната вентилационна система да помогне за създаването на здравословна и устойчива среда?

Днес много хора прекарват повече от времето си в затворено пространство (над 90%), доказано е че лошото качество на въздуха в затворено помещение има значително въздействие върху здравето и производителността.

city-5716456_1280

В допълнение на това, ситуацията с COVID-19 значително повиши информираността за замърсяването на въздуха в затворени помещения. Водещи специалисти в общественото здраве ни насочват, че трябва да се обърне внимание на много и различни фактори включващи климатичните инсталации и вентилационните системи, управлението на скоростта на въздушния поток, микроклиматичните параметри които са важни за чистотата на поетия въздух, както и пренастройката на оборудването и материалите и процедурите за поддръжка. Всички тези аспекти оказват значително въздействие върху здравето, благосъстоянието и покачват енергийната консумация. Ето защо се задава въпросът:

Могат ли да са съвместими здравето на човека и вентилационната система?

Системите за проследяване, стратегиите за контрол и оптимизация играят основна роля при изграждането на здравословна и безопасна вентилация. В търговските сгради вентилацията се осигурява от AHU кит, който минава през сградата. Премахва въздуха от замърсените вътрешни пространства, а ако е твърде горещ или твърде студен го заменя с чист, свеж и с правилната температура и влажност.

 

В миналото правилата за качеството на въздуха бяха фокусирани върху осигуряването на минимално ниво на топлинен комфорт. С течение на годините повишеното внимание към устойчивостта и новите наредби за еко-дизайн помогнаха за разрешаването на трудната дилема между намаляването на консумацията на енергия и създаването на комфортна среда. Независимо от това новите насоки за безопасност, които трябва да се прилагат имат негативно въздействие върху потреблението на енергия. Следователно интелигентната система за контрол и наблюдение на вентилацията може да е ключът към комбинирането на здравните ползи и ефективността. Интелигентната система реагира и адаптира зададените точки и режими на работа към специфичните изисквания на потребителя и контролираната среда.

 

solar-4867218_1920

 

Както споменахме контролирането на вентилацията само въз основа на CO2 обикновено е недостатъчно.

DCV (Вентилация с контролирано управление) трябва да бъде базирана на различни видове параметри – CO2, VOC, PM 2.5-10, за да контролира различни показатели на замърсяване едновременно и по този начин да адаптира вентилационната система, така че всеки от тях да се поддържа в рамките на предварително дефинираните граници по всяко време. Функциите преди и след вентилация и продухване базирани на профилите на заетост на сградата могат да гарантират, че вътрешните пространства са винаги безопасни преди използване. Освен това регулирането на вътрешното налягане и проследяването на замърсяването на филтрите спомага за високото ниво на хигиена. И накрая, усъвършенствания контрол на овлажняването, по специално с помощта на адиабатни системи е ключов фактор за осигуряване на оптимални условия с минимален разход на енергия. 

Третата стъпка е система за събиране и анализ на данни.

IoT (Internet of Things) технологиите позволяват постоянно да се знае какво е качеството на въздуха подаван от системата, така може да се провери има ли отклонения от реалните и идеалните условия, и да се отстранят проблемите ако има такива. Силата на данните може да се използва за разработване на нови референтни индекси (KPI), за да се осигурят нови видове обратна връзка и да се създадат нови критерии. В заключение, както видяхме има широк спектър от фактори, които могат да повлияят на качеството на въздуха в помещенията и потенциално да увеличат риска за здравето. Има начини за безопасно управление на системите на ОВиК без да се застрашават устойчивостта и нулевите емисии. Информираността, контролът и оптимизацията са ключови концепции за постигане на тези цели. Очевидно няма еднозначен отговор, а по-скоро интелигентен набор от различни стъпки и технологии за проектиране, които могат да помогнат да направим сградите по-здрави, по-безопасни и по-устойчиви.

Безопасно управление на ОВиК системи и здравословен устойчив вътрешен микроклимат – мисия възможна

Днес хората прекарват над 90% от времетo си в затворени пространства. Вече е доказано, че лошото качество на въздуха в затворено помещение оказва влияние върху здравето и производителността на обитателите. За осигуряването на здравословна и продуктивна среда в сградите от значение е проследяването на работата на системата за отопление, вентилация и климатизация, управлението на условията в помещенията и контрола на параметрите, отговорни за качеството на въздухачрез подходяща системата за сградна автоматизация.

 

shopping-mall

Ситуацията с COVID-19 значително повиши информираността за замърсяването на въздуха в затворени помещения. Водещи специалисти в общественото здраве насочват, че трябва да се обърне внимание на много и различни фактори, включващи климатичните инсталации и вентилационните системи, управлението на скоростта на въздушния поток, микроклиматичните параметри, които са важни за чистотата на поетия въздух, както и пренастройката на оборудването, материалите и процедурите за поддръжка. Всички тези аспекти оказват значително въздействие върху здравето, благосъстоянието, но също така допринасят за покачване на потреблението на енергия. Следователно се заражда въпросът: възможно ли е системата за вентилация да работи ефективно, за да покрие всички изисквания за здравословен микроклимат, но и нискоенергийно?

Системите за сградна автоматизация и оптимизация имат основна роля за усъвършенстването на работата на системите за контрол на отоплението, охлаждането, вентилацията, влажността на въздуха, осветлението, както и за безопасносното им функциониране.

AHU

Обикновено в търговските сгради вентилацията се осъществява, благодарение на вентилационнате камери (air handling unit – AHU). AHU е въздушното устройство, което се използва за регулиране и циркулация на въздуха, свързано към въздуховода, минаващ през сградата. AHU устройството пречиства замърсения въздух от вътрешните пространства, а ако е твърде горещ или твърде студен, го заменя с чист с подходяща температура и влажност.

В миналото регламентите за качество на въздуха в помещенията бяха фокусирани основно върху осигуряването на минимално ниво на топлинен комфорт. С течение на времето повишеното внимание към устойчивостта и новите наредби за екодизайн, спомогнаха за разрешаването на трудната дилема между намаляването на консумацията на енергия и създаването на комфортна среда. Независимо от това, новите насоки за безопасност, които трябва да се прилагат, имат негативно въздействие върху потреблението на енергия. Следователно интелигентната система за контрол и наблюдение на вентилацията може да е ключът към комбинирането на здравните ползи и ефективността.

Автоматизираната сградна система реагира и адаптира зададените точки и режими на работа към специфичните изисквания на потребителя и контролираната среда. Например, когато заетостта е по-ниска, вентилацията може да бъде намалена до приемливо минимално ниво, гарантиращо адекватно качество на въздуха в помещенията, като същевременно намалява консумацията на енергия. Освен това като се адаптира към навиците на потребителя, системата ще може да предсказва критични условия и да предприеме действия предварително, за да се адаптира към периодите, в които заетостта е най-висока.

newHVAC-comfort-effiency-health

Да разгледаме практически случай: колкото повече хора има в едно закрито пространство, толкова по-голяма е нуждата от вентилация с чист външен въздух, за да се осигури комфорт на обитателите. Традиционно концентрацията на CO2 се използва като единствен референтен параметър за регулиране нивото на вътрешна вентилация. Това всъщност е общоприето решение за съчетаване на комфорт и икономия на енергия. 

Този параметър обаче е недостатъчен сам по себе си, за да осигури здравословна околна среда. Беше установено, че други химически замърсители, свързани с масовото използване на дезинфектанти и продукти за дезинфекция в момента, имат високи нива на концентрация, които не са напълно съобразени с нивото на заетост.

Какво технологично решение може да помогне за решаването на този проблем? 

Първата стъпка е изграждане или оптимизиране на системата за наблюдение на качеството на въздуха в помещенията. Отправна точка е предположението, че „ако не може да измерите нещо, не може да го подобрите“. Използването на сензори за четене на информация за вътрешните и външните условия на въздуха осигурява в реално време разбиране за това как се използва сградата и как това се променя с течение на времето.

Втората стъпка включва управление на AHU с усъвършенствана оперативна логика. Могат да се използват множество параметри, за да се установи нивото на замърсяване. Параметрите се отличават с различни тенденции, както по отношение на пространството, така и във времето. Контролирането на вентилацията само въз основа на концентрацията на CO2 обикновено е недостатъчно. Следователно контролираната от търсенето вентилация DCV трябва да се основава на множество параметри и да контролира различни показатели на замърсяване едновременно, като автоматично адаптира системата и всеки от показателите остава и поддържа параметрите в предварително дефинираните граници по всяко време. Функциите преди и след вентилация и продухване, базирани на профилите на заетост на сградата, могат да гарантират, че вътрешните пространства винаги са безопасни преди употреба. Регулирането на вътрешното налягане и наблюдението на филтрите може да спомогне за поддържането на високо ниво на хигиена. Усъвършенстваният контрол на овлажняването пък и по-специално с помощта на адиабатни системи, е ключов фактор за осигуряване на оптимални условия с минимална консумация на енергия.

Третата стъпка е системата за събиране и анализ на данни. IoT технологиите позволяват непрекъснато да се знае както качеството на въздуха, подаван от системата, така и работата на оборудването, така че да се провери дали има отклонения между идеалните и реалните условия. Това позволява да се планира режим в случай на спад в производителността или неизправности. Силата на данните може да се използва за разработване на нови референтни индекси и ключови показатели на ефективност (KPI), за да се осигурят нови видове обратна връзка и да се създадат нови критерии.

room

В заключение: има широк спектър от фактори, които могат да повлияят на качеството на въздуха в помещенията и потенциално да увеличат риска за здравето. Съществуват обаче начини за безопасно управление на системите за ОВК, без да се застрашават целите за устойчивост и нулеви емисии.

Информираността, контролът и оптимизацията са ключови концепции за постигане на тези цели. Очевидно няма един-единствен отговор, а по-скоро интелигентен набор от различни стъпки и технологии за проектиране, които могат да помогнат да направим сградите по-здрави, безопасни и по-устойчиви.
Източник: CAREL 

Сгради с почти нулево потребление на енергия

В последните години климатичните проблеми не остават незабелязани. Акцент се поставя върху намаляването на човешките действия, причина за измененията на климата, по отношение на емисиите и първичното потребление на енергия, свързани както с промишлени, така и с други действия. В тази връзка Европейският съюз си е поставил за цел да намали потреблението на първичната енергия най-малко с 20% до тази година чрез Директива 2010/31/ЕС, чиито обхват е широк и обхваща различни сектори. Сякаш по наложено е схващането, че с потреблението си промишлеността най-силно засяга околната среда. Противно на това схващане обаче в Директивата най-засегнат е жилищният сектор, защото домакинствата имат същия принос като промишлеността по отношение на потреблението на първична енергия и емисиите.

Графиката илюстрира, че около 50% от потреблението ни на енергия може да бъде отнесено към тези два сектора като само транспортът е 33%.

Източник: Eurostat: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Archive:Consumption_of_energy

consumption of energy_1

За прилагането на промените, необходими за постигане на целите, определени от Европейския съюз, ефективността в жилищния сектор има голямо значение. Все по-голямо внимание се и ще се обръща на почти нулево енергийни сгради NZEB (Nearly-Zero Energy Buildings). От 2020 всички нови жилищни сгради трябва да имат енергийно въздействие, изразено в kW/ м2 / годишно, което е възможно най-близо до нулата. От 2018 година насам всички нови правителствени сгради трябва да се съобразяват с тези нови разпоредби.

ИЗИСКВАНИЯ, КОИТО ТРЯБВА ДА ПОКРИВАТ СГРАДИТЕ С ПОЧТИ НУЛЕВ РАЗХОД НА ЕНЕРГИЯ:

В тях са включени всички най-съвременни технически решения по отношение на висока енергийна ефективност. При изграждането на нова сграда под внимание се вземат техническата, икономическата и екологичната приложимост, като се приемат решения с висока ефективност като:

Тези решения са приети за отопление, топла вода за санитарните водоизточници, климатизация, вентилация – за цялостна обработка на въздуха. За да се осигури оптимално или за да се оптимизира управлението на наличните енергийни ресурси, са необходими прецизно управление и качествен контрол на техническите системи на сградата. Контролът, който може да бъде персонализиран към различни разширения в зависимост от желанията на потребителя, се основава на различни параметри на околната среда и системата. В такива случаи с цел оптимизиране предпочитан вариант е свързването на няколко модулни системи като например: термопомпи, комбинирани с големи вентилационни системи. Такова решение е икономически и енергийно изгодно.

На някои места по света, в които са инсталирани нови системи, предназначени да подпомогнат постигането на нулев разход на енергия, са развити програми, които предоставят икономически стимули за подпомагане на потребителите да компенсират разходите за техническите подобрения.

Когато разполагате с иновативни системи, намаляващи енергийното въздействие, е полезно да разполагате със системи за мониторинг на консумацията на енергия, както и сензори за мониторинг на параметрите на околната среда, за да се отчита ефективното потребление на енергия в сградата. Мониторингът може да бъде с постоянна Wireless връзка с възможност за отдалечен достъп, комбиниран със софтуер с възможност за проследяване на данните.

Според Директива 2010/31/ЕС, решенията, водещи до почти нулево потребление на енергия в сградата, имат голямо разнообразие от приложения: 

 • еднофамилни къщи от различен тип;
 • жилищни блокове;
 • офиси;
 • образователни сгради;
 • болници;
 • хотели и ресторанти;
 • спортни центрове;
 • сгради за услуги за търговия на едро и дребно.

Следователно е ясно, че прилагането на нови високоефективни технологии обхваща пълен набор от различни областти с точността на приетите технически решения според конкретната нужда. 

Каква е настоящата ситуация на ниво ЕС? Какъв напредък е постигнат досега?

Според периодичния доклад на ZEBRA 2020, проект, създаден да следи напредъка на внедряването на NZEB, ситуацията е доста разнообразна: 

 

ZEBRA 2020

Източник: ZEBRA 2020: https://www.zebra2020.eu/website/wp-content/uploads/2014/08/ZEBRA2020_Strategies-for-nZEB_07_LQ_single-pages-1.pdf

На фигурата, където индексът от 0 до 1 отразява зрелостта на внедряването, е ясно, че все още има много място за прилагането на техническите решения, за да се премине към NZEB. Въпреки че проучването показа, че компонентите за снабдяване са доста лесни, цените са достъпни и комуникацията е ефективна, навлизането на пазара все още не е оптимално. Всъщност е ясно, че в сектора има широко поле за подобрения. Националните политики са в полза на прилагането на тези технологии. Очевидно изводите се основават на средните данни в страните от Европейския съюз. Действителната ситуация вижда големи разлики на местно ниво, където прилагането на висока ефективност вече е задължително или предстои да влезе в сила с високи пазарни очаквания.

Разглеждайки по-подробно относно прилагането на термопомпите, които представляват основното техническо решение от гледна точка на NZEB, изследванията, проведени от комитета ZЕBRA 2020, показаха тези резултати:

Иточник: EURAC Research, Institute for Renewable Energy

 

 

 

EURAC

Горната схема подчертава технологиите за обработка на въздуха, използвани в редица сгради на NZEB. 75% се отчитат от термопомпи, които от своя страна се разделят според вида на топлинния източник. Най-често срещаните са тези с топлообменник с въздушно охлаждане. След тях се използват термопомпи или агрегати от наземния източник, комбинирани с рециркулация на отработения въздух от въздуховодите (AHU термопомпи).

В заключение: за постигането на целите за изграждане на сградни системи, които ще са с почти нулево енергийно влияние и разход на енергия, са необходими високотехнологични инженерни решения, с възможност системните компоненти да модулират натоварването и да водят до постигането на крайната цел: намаляването на количеството консумирана енергия.


 

Източници: CAREL

Eurostat: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Archive:Consumption_of_energy

ZEBRA 2020: https://www.zebra2020.eu/website/wp-content/uploads/2014/08/ZEBRA2020_Strategies-for-nZEB_07_LQ_single-pages-1.pdf

EURAC Research, Institute for Renewable Energy, article written by Giulia Paoletti, Ramón Pascual Pascuas, Roberta Pernetti and Roberto Lollini                            ‘Nearly Zero Energy Buildings: An Overview of the Main Construction Features across Europe’

Системи за сградна автоматизация (BMS) – същност, приложение и ползи

какво е сградна автоматизация?

Системите за сградна автоматизация са централизирани системи за контрол на отоплението, охлаждането, вентилацията, влажността на въздуха, осветлението в бизнес сгради и места за отдих. Целта на сградната автоматизация е да осигурят комфорт и ефикасно управлението на всички тези системи като по този начин се намаляват драстично разходите за отоплението или охлаждане на сградите, а също така се намалява и износването на консумативите в поддръжката на системите.

Сградната автоматизация всъщност е мрежа от компютърни устройства, които са създадени с цел мониторинг и контрол на механични системи за достъп, пожароизвестяване, осветление, HVAC, пароовлажнители и вентилационни системи в сгради.

Идеята зад сградната автоматизация е да поддържа микроклимата в една сграда в определени граници: да управлява осветлението според присъствието на персонала, следи състоянието на всички системи и при повреда да сигнализира мигновено, за да се вземат нужните мерки. Сградната автоматизация също успява да намали, както всекидневните разходите, така и разходите за поддръжка на апаратурите. В днешно време почти няма офис и индустриални сгради, които да не са в някаква степен автоматизирани. Този процес на автоматизация се наблюдава и за по-стари сгради с цел максимално оптимизиране на разходите.

Необходимост от автоматизирана система за управление на сградата 

Да бъдеш смарт не е просто тренд. Да бъдеш смарт означава да контролираш всичко от разстояние и при необходимост да пестиш време за истински ценните неща и енергия за по-доброто утре. Днес всички разбираме необходимостта от смарт технологиите, защото благодарение на тях можем да работим без значение от това къде се намираме и колко далеч сме от бюрото и да сме в пъти по-ефективни. Така се конструират и мислещите сгради днес.

Потребността от интелигентни автоматизирани решения за бизнеса вдъхновява екипа ни от инженери да превърнe новата или обновяващата се стара сграда в един жив организъм. Автоматизираната система за управление дава възможност бързо да се получава максимално точна информация за работа на всички инженерни системи на сграда, като осигурява своевременно отстраняване на неизправности в случай на извънредни ситуации. Системата за сградна автоматизация гарантира нормалното функциониране на обекта и безопасността на работещите или почиващите в сградата.

ползите от сградната автоматизация
 • Използването на автоматизирана система за управление на сграда (BMS – Building Managment System) позволява интегрирането и контролирането на всички технологични нужди на една сграда. В това число – пожароизвестяване, осветление, умни асансьори, климатични инсталации, контрол на достъп до отделни райони и други. BMS системите се състоят от софтуерна и хардуерна част, които са взаимно свързани помежду си.
 • Днес BMS контролерите трябва не само да са качествени и надеждни, но и да могат да комуникират и контролират повече и различни устройства. С навлизането все повече на такива системи в ежедневието нинсе наблюдава увеличено търсене на контролери. Тези контролери за сградна автоматизация трябва да са универсални и да могат да се връзват към повече налични и съвременни системи. Дали ще е отопление, автоматизация или климатизация, ние от Алокор сме готови да ви предоставим едни от най-новаторските, надеждните и качествени решения на пазара.
 • BMS системите най-често се включват в изграждането на големи проекти с многочислени механични, HVAC и електрически системи. Всички тези системи могат да се включат към една контролираща сградата система. Тези системи обикновено представляват 40% от потреблението на сградата. Ако се включи и осветлението, това число се променя до 70%. BMS системите са критичен и важен компонент в правилното и успешно управление на потреблението на електричество и отоплителни или охлаждащи системи, което може да доведе до намаление на сметките до 50% за една година. Дори при слабо оптимизирана система разходите за отопление, охлаждане и електроенергия могат да бъдат намалени до 20%.

building

кои сгради е препоръчително да се конструират с вградени системи за сградна автоматизация (BMS)
 • офис сгради и бизнес паркове;
 • търговски центрове;
 • хотелски и други комплекси за развлечение и отдих;
 • административни сгради;
 • обществени сгради (големи културни центрове, летища, гари, спортни зали и подобни).

Независимо от сградата, която се автоматизира, решенията за сградна автоматизация осигуряват:

 • цялостно улеснение на управлението на сградата – контрол до всички системи;
 • енергийна ефективност при отопление или охлаждане;
 • гъвкаво разпределяне на консумираните енергии между обитателите на сградите.
 • Widget Settings
 • Drag and Drop
 • Duplicate Widget
 • Delete Widget
 • Save to Libary
компоненти на сградната автоматизация:

Мениджмънт

Контролът и управлението са възможни чрез различни софтуерни решения, където всички процеси и тяхното състояние се визуализира графично на екран.

Aвтоматизация/управление

Реализират се от различни програмируеми контролери и контролери със специално приложение. Контролерите се свързват в мрежа и се програмират за конкретно приложение и задача. Към контролерите се подават всички сигнали и данни от сензори, датчици и контролни панели.

Автоматика

Автоматиката е сектор, в който се намират сензорите, които осигуряват необходимите за контролерите данни и механизми на изпълнение. Със сензори се измерва температура, налягане, влажност, движение и присъствие и т.н., а изпълнителните механизми управляват вентили, клапи, ел. двигатели, врати, осветление, щори и др. Контролерите се свързват помежду си и с мениджмънт нивото посредством мрежи, използващи протоколи LON Talk и TCP/IP.

Всички видове контролери за управление на сградния фонд с марките Carel и Honeywell може да намерите и разгледате в нашия on-line магазин.

към магазина

Нашите предложения за сградна автоматизация

ALOCOR предлага, както стандартни, така и съобразени с желанието на клиентите, решения за сградна автоматизация. Предлагаме продукти на пионерите в бранша. Компании, които полагат стандартите за автоматизиране на домове, офис сгради и индустриални сгради. Силно разчитаме на своите доставчици и партньори, които имат повече от 30 години опит – Carel, Honeywell и Siemens. Чрез тях ние успяхме да изградим и осигурим на нашите клиенти най-различни решения за справяне на проблеми с климатизацията, вентилацията или сигурността на сградите. Ние предлагаме пълна гама от компоненти за автоматизация и контрол, които могат да бъдат свободно програмирани и използвани за функции като: 

 

 • регулатори на въздуха;
 • охладителни или подгряващи помпи;
 • покривни агрегати;
 • прецизни климатични системи;
 • охлаждащи системи за телекомуникации.
 • поставки за компресори.
 • хладилни помещения и много други.

Системите за автоматизация, предлагани от ALOCOR, комуникират с  управляващи сграден мениджмънт системи посредством протоколи като:

 • Modbus®,
 • BACnet,
 • TCP/IP,
 • SNMP,
 • Metasys®
 • LonWorks® (Echelon®).

ALOCOR предлага на своите клиенти интранет и интернет интерфейси. Всички сградни системи и продукти, съобразяваме със специфичните изисквания на клиента.