Category: Блог

Помага ли изправната вентилационна система за създаването на здравословен и устойчив вътрешен микроклимат

Може ли правилната вентилационна система да помогне за създаването на здравословна и устойчива среда?

Днес много хора прекарват повече от времето си в затворено пространство (над 90%), доказано е че лошото качество на въздуха в затворено помещение има значително въздействие върху здравето и производителността.

city-5716456_1280

В допълнение на това, ситуацията с COVID-19 значително повиши информираността за замърсяването на въздуха в затворени помещения. Водещи специалисти в общественото здраве ни насочват, че трябва да се обърне внимание на много и различни фактори включващи климатичните инсталации и вентилационните системи, управлението на скоростта на въздушния поток, микроклиматичните параметри които са важни за чистотата на поетия въздух, както и пренастройката на оборудването и материалите и процедурите за поддръжка. Всички тези аспекти оказват значително въздействие върху здравето, благосъстоянието и покачват енергийната консумация. Ето защо се задава въпросът:

Могат ли да са съвместими здравето на човека и вентилационната система?

Системите за проследяване, стратегиите за контрол и оптимизация играят основна роля при изграждането на здравословна и безопасна вентилация. В търговските сгради вентилацията се осигурява от AHU кит, който минава през сградата. Премахва въздуха от замърсените вътрешни пространства, а ако е твърде горещ или твърде студен го заменя с чист, свеж и с правилната температура и влажност.

 

В миналото правилата за качеството на въздуха бяха фокусирани върху осигуряването на минимално ниво на топлинен комфорт. С течение на годините повишеното внимание към устойчивостта и новите наредби за еко-дизайн помогнаха за разрешаването на трудната дилема между намаляването на консумацията на енергия и създаването на комфортна среда. Независимо от това новите насоки за безопасност, които трябва да се прилагат имат негативно въздействие върху потреблението на енергия. Следователно интелигентната система за контрол и наблюдение на вентилацията може да е ключът към комбинирането на здравните ползи и ефективността. Интелигентната система реагира и адаптира зададените точки и режими на работа към специфичните изисквания на потребителя и контролираната среда.

 

solar-4867218_1920

 

Както споменахме контролирането на вентилацията само въз основа на CO2 обикновено е недостатъчно.

DCV (Вентилация с контролирано управление) трябва да бъде базирана на различни видове параметри – CO2, VOC, PM 2.5-10, за да контролира различни показатели на замърсяване едновременно и по този начин да адаптира вентилационната система, така че всеки от тях да се поддържа в рамките на предварително дефинираните граници по всяко време. Функциите преди и след вентилация и продухване базирани на профилите на заетост на сградата могат да гарантират, че вътрешните пространства са винаги безопасни преди използване. Освен това регулирането на вътрешното налягане и проследяването на замърсяването на филтрите спомага за високото ниво на хигиена. И накрая, усъвършенствания контрол на овлажняването, по специално с помощта на адиабатни системи е ключов фактор за осигуряване на оптимални условия с минимален разход на енергия. 

Третата стъпка е система за събиране и анализ на данни.

IoT (Internet of Things) технологиите позволяват постоянно да се знае какво е качеството на въздуха подаван от системата, така може да се провери има ли отклонения от реалните и идеалните условия, и да се отстранят проблемите ако има такива. Силата на данните може да се използва за разработване на нови референтни индекси (KPI), за да се осигурят нови видове обратна връзка и да се създадат нови критерии. В заключение, както видяхме има широк спектър от фактори, които могат да повлияят на качеството на въздуха в помещенията и потенциално да увеличат риска за здравето. Има начини за безопасно управление на системите на ОВиК без да се застрашават устойчивостта и нулевите емисии. Информираността, контролът и оптимизацията са ключови концепции за постигане на тези цели. Очевидно няма еднозначен отговор, а по-скоро интелигентен набор от различни стъпки и технологии за проектиране, които могат да помогнат да направим сградите по-здрави, по-безопасни и по-устойчиви.

CAREL Контролер P+500SEA00EL0

Описание

Продукт на CAREL, разработен с висока ефективност за приложение в HVAC системи.

Контролерите c.pCO позволяват управление на компресори с променлива скорост, с DC инвертори, комбинирани с електронни терморегулиращи вентили, гарантиращи най-добра модулация на отопление и капацитет на охлаждане, с максимизиране на ефективността на ОВК система, съобразено  различни топлинни изисквания и различни климатични условия през годината.

Цена : 2,252.74 лв.

2,252.74 лв.

Спецификации

Управление                                                                   Контролер

Програмируем DDC контролер с дисплей PGD1 и Web интерфейс тип c.pco, версия Small.

FieldBus/BMS, USB, Ethernet портове.

Предимства:

 • Мрежово свързване – контролерите c.pCO показват еволюцията на pCO5 + към безпрецедентни мрежови възможности. Интегрираните Ethernet интерфейси предлагат широка гама стандартни протоколи за локална връзка (Web Server, Modbus / TCP, BACNet, FTP, DHCP, DNS, NTP).
 • Cloud Services – Plug & Play решение за свързване на платформата tERA. Всички услуги на tERA са достъпни само чрез свързване на Ethernet към вашата мрежа, без да е необходима доплнителна кутия за свързване.
 • Нова операционна система – Новата Multitasking  операционна система осигурява  оптимално използване на системните ресурси, разширени типове данни за потребителско приложение (32 битови числа с плаваща запетая), увеличава скоростта с която се изпълняват приложенията.
 • Нов програмен инструмент – c.pCO се програмират с новия  софтуер c.suite, проектиран като пакет от взаимозависими модули, по един за всеки етап от разработването на системата HVAC / R. Той позволява на екип от професионалисти с различни умения да работят като екип по един и същ проект, повишавайки ефективността на всеки член на екипа.
 •  Интерфейс –  c.pCO контролерите се предлагат за панел или DIN шина с LED, буквено-цифрови и графични LCD дисплеи, позволяващи съобщенията да се показват на кирилица, китайски, арабски, японски.
 •  Комуникация – допълнителните комуникационни карти могат да разширят възможностите за връзка с различни мрежи, директно или чрез gateway (Modbus®, BACnet ™, TCP / IP, SNMP, LonWorks®, Konnex).
 • I/O гъвкавост – Благодарение на собственото решение на Carel ASIC, всички c.pCO контролери имат универсални I/O, които могат да бъдат конфигурирани като аналогови входове -Analog IN, дигитални входове-Digital IN и аналогови изходи- Analog OUT.
 • Приложения– чилъри,климатици, соларни системи,термопомпи, климатични камери и много други.

Търсите
Продукти за автоматизация?

Свържете се с екипа ни, за да намерим най-доброто решение за вас.

Цената на продукта е по запитване.

Свържете се с нас

Нашите продукти

CAREL Контролер P+500SEA000М0

Описание

Продукт на CAREL, разработен с висока ефективност за приложение в HVAC системи.

Контролерите c.pCO позволяват управление на компресори с променлива скорост, с DC инвертори, комбинирани с електронни терморегулиращи вентили, гарантиращи най-добра модулация на отопление и капацитет на охлаждане, с максимизиране на ефективността на ОВК система, съобразено  различни топлинни изисквания и различни климатични условия през годината.

Цена : 1,725.70 лв.

 

Спецификации

Управление                                                                   Контролер

Програмируем DDC контролер с дисплей PGD1 и Web интерфейс тип c.pco, версия Medium.

FieldBus/BMS, USB, Ethernet портове.

Предимства:

 • Мрежово свързване – контролерите c.pCO показват еволюцията на pCO5 + към безпрецедентни мрежови възможности. Интегрираните Ethernet интерфейси предлагат широка гама стандартни протоколи за локална връзка (Web Server, Modbus / TCP, BACNet, FTP, DHCP, DNS, NTP).
 • Cloud Services – Plug & Play решение за свързване на платформата tERA. Всички услуги на tERA са достъпни само чрез свързване на Ethernet към вашата мрежа, без да е необходима доплнителна кутия за свързване.
 • Нова операционна система – Новата Multitasking  операционна система осигурява  оптимално използване на системните ресурси, разширени типове данни за потребителско приложение (32 битови числа с плаваща запетая), увеличава скоростта с която се изпълняват приложенията.
 • Нов програмен инструмент – c.pCO се програмират с новия  софтуер c.suite, проектиран като пакет от взаимозависими модули, по един за всеки етап от разработването на системата HVAC / R. Той позволява на екип от професионалисти с различни умения да работят като екип по един и същ проект, повишавайки ефективността на всеки член на екипа.
 •  Интерфейс –  c.pCO контролерите се предлагат за панел или DIN шина с LED, буквено-цифрови и графични LCD дисплеи, позволяващи съобщенията да се показват на кирилица, китайски, арабски, японски.
 •  Комуникация – допълнителните комуникационни карти могат да разширят възможностите за връзка с различни мрежи, директно или чрез gateway (Modbus®, BACnet ™, TCP / IP, SNMP, LonWorks®, Konnex).
 • I/O гъвкавост – Благодарение на собственото решение на Carel ASIC, всички c.pCO контролери имат универсални I/O, които могат да бъдат конфигурирани като аналогови входове -Analog IN, дигитални входове-Digital IN и аналогови изходи- Analog OUT.
 • Приложения– чилъри,климатици, соларни системи,термопомпи, климатични камери и много други.

Търсите
Продукти за автоматизация?

Свържете се с екипа ни, за да намерим най-доброто решение за вас.

Цената на продукта е по запитване.

Свържете се с нас

Нашите продукти

CAREL Пароовлажнител тип humiSteam Xplus

Описание

Пароовлажнителят humiSteam Xplus има вграден контролер с графичен дисплей и клавиатура за програмиране и управление на работата.

Всички пароовлажнители тип humiSteam са с потопяеми  електроди, произвеждащи пара чрез кипене на вода, съдържаща се вътре в цилиндъра.

Пароовлажнители-тип-humiSteam-Basic1
Пароовлажнители-тип-humiSteam-Basic2

Описание

В зависимост от изискванията за производство на количество пара kg/h  има различни видове пароовлажнители:от 1kg/h до 65 kg/h. Системата за пароовлажняване се състои от дистрибутор/и, Y връзка там където е необходимо, маркуч за пара и дренажен маркуч. Управлението може да стане ON/OFF с външен хидростат или пропорционално с контролер.

Спецификация

В зависимост от изискванията за производство на количество пара kg/h има различни видове пароовлажнители: от 1kg/h до 65 kg/h. Системата за пароовлажняване се състои от дистрибутор/и, Y връзка там където е необходимо, маркуч за пара и дренажен маркуч. Управлението може да стане ON/OFF с външен хидростат или пропорционално с контролер.

1481879215_humisteam_basic_yl_3_kigbg3

Търсите
Пароовлажнители?

Свържете се с екипа ни, за да намерим най-доброто решение за вас.

Цената на продукта е по запитване. Свържете се с нас.

CAREL Пароовлажнител тип humiSteam Wellness

Пароовлажнителят humiSteam Wellness е специално създаден, за да отговори на нуждите и изискванията за приложение в парната баня. Софтуерът на humiSteam Wellness е програмиран така че може да управлява различни времеви ленти, температурни стойности, задвижвания за разпределение на различни есенции, вентилатори и осветление на кабината.

Приложение на продукта

Допълнителна информация

Пароовлажнители-тип-humiSteam-Basic2

Пароовлажнителят humiSteam Wellness е специално създаден, за да отговори на нуждите и изискванията за приложение в парната баня. Софтуерът на humiSteam Wellness е програмиран така че може да управлява различни времеви ленти, температурни стойности, задвижвания за разпределение на различни есенции, вентилатори и осветление на кабината.

Всички пароовлажнители тип humiSteam са с потопяеми  електроди, произвеждащи пара чрез кипене на вода, съдържаща се вътре в цилиндъра.

В зависимост от изискванията за производство на количество пара kg/h  има различни видове пароовлажнители:от 1kg/h до 65 kg/h. Системата за пароовлажняване се състои от дистрибутор/и, Y връзка там където е необходимо, маркуч за пара и дренажен маркуч. Управлението може да стане ON/OFF с външен хидростат или пропорционално с контролер.

.


Системата за пароовлажняване се състои от дистрибутор/и, Y връзка там където е необходимо, маркуч за пара и дренажен маркуч. Управлението може да стане ON/OFF с външен хидростат или пропорционално с контролер.

Софтуерът на humiSteam Wellness може да управлява:

• дневни и седмични времеви ленти;
• различни зададени температурни стойности за времевите ленти;
• до 3 задвижвания за разпределение на есенции и 1 за цикъла на дезинфекция;
• до 2 вентилатора (кабина и отработени газове) и осветление на кабината;
• лесен за използване графичен дисплей с икони и съобщения на различни езици;
• свързаност чрез различни видове LAN (Modbus®, BACnet ™, LON);
• брояч на работните часове и регистрационния алармен сигнал с маркиране на времето.

Търсите Оферта за
Пароовлажнител?

Свържете се с екипа ни, за да намерим най-доброто решение за вас.
Цената на продукта е по запитване.

Свържете се с нас.

CAREL Пароовлажнител тип humiSteam Basic

Описание

Пароовлажнителят humiSteam Basic е подходящ зa инсталиране в офиси, болници и индустриални обекти, предназначен e за монтаж както в стаите, използвайки паровия вентилатор, така и в въздушните канали, използвайки линейните разпределители на пара.
HumiSteam Basic е идеален за приложения, при които производството на пара се контролира от външен сигнал, т.е. BMS или влажност, и се намира в диапазона от 1,5 до 65 kg / h.

Пароовлажнители-тип-humiSteam-Basic1
Пароовлажнители-тип-humiSteam-Basic2

Описание

Всички пароовлажнители тип humiSteamса с потопяеми  електроди, произвеждащи пара чрез кипене на вода, съдържаща се вътре в цилиндъра.

В зависимост от изискванията за производство на количество пара kg/h  има различни видове пароовлажнители:от 1kg/h до 65 kg/h. Системата за пароовлажняване се състои от дистрибутор/и, Y връзка там където е необходимо, маркуч за пара и дренажен маркуч. Управлението може да стане ON/OFF с външен хидростат или пропорционално с контролер.

Спецификация

В зависимост от изискванията за производство на количество пара kg/h има различни видове пароовлажнители: от 1kg/h до 65 kg/h. Системата за пароовлажняване се състои от дистрибутор/и, Y връзка там където е необходимо, маркуч за пара и дренажен маркуч. Управлението може да стане ON/OFF с външен хидростат или пропорционално с контролер.

1481879215_humisteam_basic_yl_3_kigbg3

Търсите
Пароовлажнители?

Свържете се с екипа ни, за да намерим най-доброто решение за вас.

Цената на продукта е по запитване. Свържете се с нас.

SENSE THE HOLIDAYS PLAYLIST

Скъпи партньори и приятели,

Алокор ви пожелава една вълшебна Коледа, пълна с топлина и уют, обич и доверие! И година на изобилие от усещания, споделеност и пътешествия до различни посоки и измерения!

С благодарност за успешното ни партньорство през годините ви предизвикваме да настроите всичките си сетива за Коледна празничност, като подсказваме с една вълшебна комбинация от звуци!

Селекция от най-красивите празнични парчета, специално подбрана от екипа на Алокор –  пъстра, въздействаща, Коледна!

Приказни празници!

 

Безопасно управление на ОВиК системи и здравословен устойчив вътрешен микроклимат – мисия възможна

Днес хората прекарват над 90% от времетo си в затворени пространства. Вече е доказано, че лошото качество на въздуха в затворено помещение оказва влияние върху здравето и производителността на обитателите. За осигуряването на здравословна и продуктивна среда в сградите от значение е проследяването на работата на системата за отопление, вентилация и климатизация, управлението на условията в помещенията и контрола на параметрите, отговорни за качеството на въздухачрез подходяща системата за сградна автоматизация.

 

shopping-mall

Ситуацията с COVID-19 значително повиши информираността за замърсяването на въздуха в затворени помещения. Водещи специалисти в общественото здраве насочват, че трябва да се обърне внимание на много и различни фактори, включващи климатичните инсталации и вентилационните системи, управлението на скоростта на въздушния поток, микроклиматичните параметри, които са важни за чистотата на поетия въздух, както и пренастройката на оборудването, материалите и процедурите за поддръжка. Всички тези аспекти оказват значително въздействие върху здравето, благосъстоянието, но също така допринасят за покачване на потреблението на енергия. Следователно се заражда въпросът: възможно ли е системата за вентилация да работи ефективно, за да покрие всички изисквания за здравословен микроклимат, но и нискоенергийно?

Системите за сградна автоматизация и оптимизация имат основна роля за усъвършенстването на работата на системите за контрол на отоплението, охлаждането, вентилацията, влажността на въздуха, осветлението, както и за безопасносното им функциониране.

AHU

Обикновено в търговските сгради вентилацията се осъществява, благодарение на вентилационнате камери (air handling unit – AHU). AHU е въздушното устройство, което се използва за регулиране и циркулация на въздуха, свързано към въздуховода, минаващ през сградата. AHU устройството пречиства замърсения въздух от вътрешните пространства, а ако е твърде горещ или твърде студен, го заменя с чист с подходяща температура и влажност.

В миналото регламентите за качество на въздуха в помещенията бяха фокусирани основно върху осигуряването на минимално ниво на топлинен комфорт. С течение на времето повишеното внимание към устойчивостта и новите наредби за екодизайн, спомогнаха за разрешаването на трудната дилема между намаляването на консумацията на енергия и създаването на комфортна среда. Независимо от това, новите насоки за безопасност, които трябва да се прилагат, имат негативно въздействие върху потреблението на енергия. Следователно интелигентната система за контрол и наблюдение на вентилацията може да е ключът към комбинирането на здравните ползи и ефективността.

Автоматизираната сградна система реагира и адаптира зададените точки и режими на работа към специфичните изисквания на потребителя и контролираната среда. Например, когато заетостта е по-ниска, вентилацията може да бъде намалена до приемливо минимално ниво, гарантиращо адекватно качество на въздуха в помещенията, като същевременно намалява консумацията на енергия. Освен това като се адаптира към навиците на потребителя, системата ще може да предсказва критични условия и да предприеме действия предварително, за да се адаптира към периодите, в които заетостта е най-висока.

newHVAC-comfort-effiency-health

Да разгледаме практически случай: колкото повече хора има в едно закрито пространство, толкова по-голяма е нуждата от вентилация с чист външен въздух, за да се осигури комфорт на обитателите. Традиционно концентрацията на CO2 се използва като единствен референтен параметър за регулиране нивото на вътрешна вентилация. Това всъщност е общоприето решение за съчетаване на комфорт и икономия на енергия. 

Този параметър обаче е недостатъчен сам по себе си, за да осигури здравословна околна среда. Беше установено, че други химически замърсители, свързани с масовото използване на дезинфектанти и продукти за дезинфекция в момента, имат високи нива на концентрация, които не са напълно съобразени с нивото на заетост.

Какво технологично решение може да помогне за решаването на този проблем? 

Първата стъпка е изграждане или оптимизиране на системата за наблюдение на качеството на въздуха в помещенията. Отправна точка е предположението, че „ако не може да измерите нещо, не може да го подобрите“. Използването на сензори за четене на информация за вътрешните и външните условия на въздуха осигурява в реално време разбиране за това как се използва сградата и как това се променя с течение на времето.

Втората стъпка включва управление на AHU с усъвършенствана оперативна логика. Могат да се използват множество параметри, за да се установи нивото на замърсяване. Параметрите се отличават с различни тенденции, както по отношение на пространството, така и във времето. Контролирането на вентилацията само въз основа на концентрацията на CO2 обикновено е недостатъчно. Следователно контролираната от търсенето вентилация DCV трябва да се основава на множество параметри и да контролира различни показатели на замърсяване едновременно, като автоматично адаптира системата и всеки от показателите остава и поддържа параметрите в предварително дефинираните граници по всяко време. Функциите преди и след вентилация и продухване, базирани на профилите на заетост на сградата, могат да гарантират, че вътрешните пространства винаги са безопасни преди употреба. Регулирането на вътрешното налягане и наблюдението на филтрите може да спомогне за поддържането на високо ниво на хигиена. Усъвършенстваният контрол на овлажняването пък и по-специално с помощта на адиабатни системи, е ключов фактор за осигуряване на оптимални условия с минимална консумация на енергия.

Третата стъпка е системата за събиране и анализ на данни. IoT технологиите позволяват непрекъснато да се знае както качеството на въздуха, подаван от системата, така и работата на оборудването, така че да се провери дали има отклонения между идеалните и реалните условия. Това позволява да се планира режим в случай на спад в производителността или неизправности. Силата на данните може да се използва за разработване на нови референтни индекси и ключови показатели на ефективност (KPI), за да се осигурят нови видове обратна връзка и да се създадат нови критерии.

room

В заключение: има широк спектър от фактори, които могат да повлияят на качеството на въздуха в помещенията и потенциално да увеличат риска за здравето. Съществуват обаче начини за безопасно управление на системите за ОВК, без да се застрашават целите за устойчивост и нулеви емисии.

Информираността, контролът и оптимизацията са ключови концепции за постигане на тези цели. Очевидно няма един-единствен отговор, а по-скоро интелигентен набор от различни стъпки и технологии за проектиране, които могат да помогнат да направим сградите по-здрави, безопасни и по-устойчиви.
Източник: CAREL 

Качеството на въздуха: как да се предпазим от разпространението на вируси в затворени пространства

Средно прекарваме около 90% от деня си на закрито. Свойствата на въздуха, който вдишваме в затворените пространства, оказват влияние не само върху нуждите на обитателите, но и могат да доведат до влошаване на неприятни последствия за здравето. За осигуряването на здравословен и продуктивен климат в сградите от значение е проследяването на работата на системата за отопление, вентилация и климатизация и управлението на условията в помещенията: филтриране на въздуха, овлажняване/обезвлажняване и регулирането на температурата чрез подходяща системата за сградна автоматизация.

Параметрите, които допринасят за общото усещане за комфорт и чието наблюдение е от значение за здравословната и продуктивна среда са: температура, относителна влажност (RH), скорост на въздуха, концентрация на въглероден диоксид (CO2), концентрация на летливите органични съединения (VOC) и фините прахови частици (PM2.5 fine dust). Има различни национални и международни указания, които регулират допустимия диапазон за всеки параметър, въпреки че не са задължителни в повечето страни. Когато тези стойности са извън такива граници, човешкото тяло страда. Симптомите могат да варират: главоболие, виене на свят, гадене, дразнене на очите, носа и гърлото, суха кашлица, суха или сърбяща кожа, затруднена концентрация, умора, чувствителност към миризми, дрезгав глас, алергии, студ, грипоподобни симптоми, повишена честота на астматични пристъпи. 

Температурата на въздуха е единственият параметър, който най-лесно може да определим като причина за дискомфорт, когато е извън нормалните граници. Това обаче рядко се случва, защото работещата система за отопление или охлаждане е най-малкият минимум на удобство, който сградите в наши дни покриват. 

office3

Подходящото ниво на относителна влажност предотвратява прекомерната сухота на кожата, очите и дихателните пътища и улеснява дишането. Симптоми, причинени от дишането на прекалено сух въздух, са главоболие, умора и раздразнителност. Правилното управление на влажността прави възможно намаляването на праховите частици във въздуха, като ги прилепва към стени и подове. В суха среда те биха останали за по-дълго време, подчертавайки усещането за сухота и дискомфорт. 

Зоната, в която влажността се поддържа умерена между 40 и 60%, се счита за най-здравословната в затворените пространства, защото може да намали заразността и разпространението на бактерии и вируси с до 70%. 

relative humidity

optimum zone

Ниската влажност на околната среда е причина вирусите да се запазват и да оцеляват за по-дълго като аерозоли, което води до нарушаване на вродената устойчивост срещу грипни инфекции. При високата влажност вирусите попадат пък в иделаната си среда за разпространение и бързо падат върху пода и различните повърхности.

При поддържане на умерена влажност частиците във въздуха стават по-тежки и по-малко плаващи, изминават малки разстояния, установяват се бързо върху повърхности и е много по-лесно да бъдат почистени. В зоната с влажност между 40 и 60% патогените пропътуват много по-къси маршрути, което се превръща в причина за предотвратяване предаването на зарази и намаляване на заболеваемостта. 

Ниското ниво на относителната влажност е причина за разпространението на инфекции. Тези частици стават леки, ефирни и много плаващи. Те могат да се разпространяват с часове, дни, седмици и дори да се възстановят отново на местата, които с абили почистени. Имаме съвсем скорошният пример с COVID-19. Целият свят носи маски над лицата си, за да предотврати вдишването на аерозоли, съдържащи вируса.

Умераната влажност 40-60% е идеална защита срещу разпространението на вируси и бактерии. Заразените капчици течност също остават в заразения аерозол, но вирусите умират бързо и предаването им намалява.

Оказва се, че дори и в затворените пространства има една перфектна зона, която защитава имунната система в закритите помещения, в която движението на патогените е затруднено, а техните заразни свойства са почти деактивирани.

Правилният контрол на относителната влажност, макар и често пренебрегван, е един от най-добрите инструменти, които имаме за създаване на вътрешна среда, която е полезна за човешкото здраве и комфорт, с положително въздействие върху отсъствията по болест и продуктивността. С появата на нови знания и проучвания, свързани с не особено новата концепция за качеството на въздуха в закрити помещения, има надежда, че насоките и регулациите по целия свят ще бъдат актуализирани и взети под внимание при уточняване на начина, по който трябва да се проектират новите системи за сградна автоматизация, контролиращи отоплението, вентилацията и климатизацията


Източник: CAREL 

Stylish-design-360-cassette

360° Cassette Samsung

Неравномерните температури и студените течения могат да бъдат неприятни за обитателите на сградите. Това може да повлияe негативно на цялостното им щастие и благополучие, независимо дали работят, пазаруват или се наслаждават на храна навън. Дизайнът също играе решаваща роля в създаването на хармонична среда. С иновативния си дизайн и висока ефективност климатичните системи на Samsung са революция в света на  климатизацията. 

Благодарение на стилната 360° кръгла касета на Samsung, ще създадете комфортно изживяване на закрито. Единственият по рода си кръгъл климатик се вписва чудесно в дизайна на всяко пространство, независимо какъв е той, като покрива всички изисквания за комфорт.

 

360cassette

Касетата е достъпна в широка гама мощности на отопление и охлаждане, така че да отговаря на комерсиални, търговски и битови нужди.  Тя е все по-често предпочитано решение за климатизация сред различните потребители, защото осигурява и се отличава с: 

Отопление и Охлаждане във всички посоки: 

Кръглият климатик отоплява и охлажда равномерно всеки ъгъл на помещението без да допуска наличието на мъртви точки за разлика от стандартните таванни касети. Патентованата технология с бустер вентилатор създава зона с ниско налягане, която променя ъгъла на изпускане на въздуха като осигурява почти нулев ъглов въздушен поток.

cooling everywhere

Дизайн без перки:

bladeless_design

Касетата е конструирана без перки за разлика от стандартните таванни касети, които използват перки от четирите страни на устройството, за да разпределят въздуха, което пък е причина за неравномерното му разпределение в помещението. Дизайн без перки означава и че липсва прахът, който обичайно повлиява на качеството на въздуха.

Скоростта на издухания въздух остава непроменена, а от въздушния поток не се губи нищо. Хоризонталната въздушна струя намалява ъгъла на разпръскване и нежно се разстила из цялото помещение. 

Стилна и интуитивна:

С изискания кръгъл дизайн касетата пасва на всеки един интериор и създава условия за чудесно изживяване, докато отоплява и охлажда цялата стая, без да се влияе от заобикалящото я.

Интегрираният кръгъл LED дисплей предоставя ясно видим контрол на въздушния поток, който може да се настройва в интуитивни цветове. 

360° кръгла касета на Samsung – стил, който се усеща във въздуха.

 

stylish_design_360cassette

В наши дни все повече компании, ресторанти, кафенета и магазини поставят фокус върху създаването на естетически интериорен дизайн. Кръглата касета на Samsung предлага мощен, равен въздушен поток и се отличава с дизайн, който се съчетава безпроблемно с различни среди, което позволява на собствениците да създават изискан и красив интериор, отговарящ на желанията на клиентите. Интегрирането на устройството по начин, който подхожда на заобикалящия го декор, може да бъде още по-лесно. Панелът на 360° касета може да бъде дизайнерски персонализиран, за да допълни индивидуалната естетика на всеки бизнес. След персонализацията панелите се прилагат директно към касетата. 

Примери за вече изпълнени проекти с персонализирани дизайнерски касети са турска образователна институция Zübeyde Hanım – с панел, брандиран в символа на училището, и крайградско кафене в Корея.

 

Tailor-Made 360 Cassette

 

 

Дизайнерските панели на касетите позволяват на потребителите да персонализират естетиката на климатика, за да съответстват на интериора на дома, офиса, магазина, ресторанта и т.н.

 

360-Cassette-Design_main-4

PHOTO-2020-02-04-16-37-25

С цел помощ на потребителя и откриването на перфектния модел, който да отговаря на неговия стил, Samsung панелите могат да бъдат в разнообразни дизайни, съобразени с всеки декор. Изборът може да включва гама от цветове, дървесина и маркови дизайни.

Докато традиционните климатици могат да доведат до неудобни течения и неравномерно разпределение на въздушния поток, 360° кръгла касета на Samsung осигурява оптимална ефективност и комфорт.

Кръглият дизайн е отговорен за комфортната атмосфера, която уредът осигурява, като предотвратява полъхът му директно да контактува с кожата и равномерно разпределя въздуха без мъртви точки, както често се случва при използването на стандартни климатични решения. Дизайнът е резултат от отстраняването на перките, които традиционно контролират посоката на вятъра. Перките са заменени с бустер вентилатор, който насочва въздушния поток равномерно и хоризонтално, осигурявайки приятно усещане във всеки един ъгъл на помещението.

Като обръща еднакво внимание на функцията и дизайна, 360° кръгла касета на Samsung предлага на бизнеса многостранно и ефективно решение за климатизация, което изглежда стилно и работи ефективно и поддържа комфорта на високо ниво. 

360-cassette


Източник: Samsung Electronics Air Conditioning Europe (SEACE)