Blog

Пластинчат топлообменник RECUPERATOR

plate_heat_exchanger

plate_excahnger

Пластинчатите топлообменници правят възможно пренасянето на топлина между два въздушни потока, работещи при различни температури. Използването на пластинчат топлообменник може да доведе до понижение на количеството енергия, което разходва климатичната система. Материалите, от които RECUPERATOR изработва всеки топлообменник, са корозионно устойчиви и не оказват влияние върху топлинното движение. За основа в повечето случаи се използва алуминий, заради лесната му обработка, корозионната устойчивост, незапалимия характер и продължителния живот. 

Пластинчатите топлообменници имат няколко серии. Всяка серия включва различни модели, различаващи се по размери.

Серии: B, F, A, SKT и VAPOBLOC.

Серия B: 

plate_b_series

МОДЕЛИ:

03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24

ПРИЛОЖЕНИЕ:

 • Климатизация и отопление
 • Плувни басейни и болници
 • Индустриална вентилация 
 • Кабинно впръскване
 • Възстановяване на топлина от димни газове
 • Центрове за данни 

РАЗМЕРИ И ИЗПЪЛНЕНИЕ:

Различните размери на плочите позволяват да изберете модел, който да отговаря на вашите изисквания.

RECUPERATOR осигурява софтуера за изчисляване на REX.

МОДЕЛИ: РАЗМЕРИ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ДЕБИТ

 

СЕРИЯ F: 

МОДЕЛИ:

07, 08, 09, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24

ПРИЛОЖЕНИЕ:

 • Климатизация и отопление
 • Плувни басейни и болници
 • Индустриална вентилация 
 • Кабинно впръскване
 • Възстановяване на топлина от димни газове
 • Центрове за данни 

РАЗМЕРИ И ИЗПЪЛНЕНИЕ:

Различните размери на плочите позволяват да изберете модел, който да отговаря на вашите изисквания.

RECUPERATOR осигурява софтуера за изчисляване на REX.

МОДЕЛИ: РАЗМЕРИ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ДЕБИТ

plate_f_series

СЕРИЯ А:

plate_a_series

МОДЕЛИ:

03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 16, 18, 20, 24

ПРИЛОЖЕНИЕ:

 • Възстановяване на топлината в домове с ниска консумация на енергия
 • Предварително загряване и охлаждане при устройства за пречистване на въздуха
 • Климатизация и вентилация
 • Центрове за данни 
 • Плувни басейни и болници

РАЗМЕРИ И ИЗПЪЛНЕНИЕ:

Различните размери на плочите позволяват да изберете модел, който да отговаря на вашите изисквания.

RECUPERATOR осигурява софтуера за изчисляване на REX.

МОДЕЛИ: РАЗМЕРИ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ДЕБИТ

СЕРИЯ SKT:

МОДЕЛИ:

SKTx 04, SKTx 05, SKTx 06

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

 • По-добра цена
 • Налични модели 04-05-06
 • Дължина от 200 мм до 2000 мм
 • Максимално диференциално налягане 1500 Pa
 • Алуминиеви плочи
 • Страничните плочи са с по-малки размери и алуминиев ъглов профил, които улесняват инсталацията

При SKT серията моделите са съставени, чрез комбиниране на повече от една основна единица. Плътността между страничните плочи, свързващи единиците, се осигурява чрез специални гумени уплътнения. 

МОДЕЛИ: РАЗМЕРИ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ДЕБИТ

 

plate_a_series

VAPOBLOC:

vapobloc

VAPOBLOC е така проектиран, че предава топлина и влажност от извлечения въздух, борейки се срещу неприятните миризми и микроби, осигурявайки здравословен вътрешен климат. Той намира чудесно приложение през зимата, когато сухия зимен въздух оказва влияние върху кожата и очите ни в затворените помещения.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

 • Пренос на влажност
 • Не замръзва
 • Минимална поддръжка 
 • Висок топлопренос
 • Пропусклива мембрана

Повече за характеристиките и приложението на VAPOBLOC, ВИЖТЕ ТУК

Пластинчатите топлообменници се предлагат в различни варианти за конкретни приложения, за да се гарантира правилната им работа в различни условия.

Повече за вариантите, в които може да бъде корпусът, страничните плочи, ъгловите профили, уплътнението, с или без амортисьори, ВИЖТЕ ТУК.

plate-exchanger-1

ИНСТАЛАЦИЯ:

Пластинчатите топлообменници не позволяват преминаването на влага от един поток към друг, но могат да използват част от латентната топлина, съдържаща се във влажния отработен въздух. 

Обикновено посоката на въздушните потоци не е от голямо значение, но когато се очаква образуването на конденз, е препоръчително отработеният въздух да пресича топлообменника от върха към дъното. По този начин, поради ефекта на гравитацията, кондензацията се влива в долната част на канала или в системата за обработка на въздуха, където е препоръчително да се монтира отвод със сифон.

Високо диференциално налягане може да деформира плочите, ако надвиши проектните граници, посочени в програмата за изчисляване на Rex, може да причини трайни повреди на обменника, водещи до намаляване на ефективността, промяна на дебита и прекомерно изтичане. За приложения, изискващи високоскоростни и/или високи диференциални налягания (например в болници), RECUPERATOR осигурява специална структура за по-голяма устойчивост.

Оборудването на RECUPERATOR няма подвижни части и не изисква механична поддръжка. При наличие на прах или замърсители е необходимо да се осигурят адекватни филтри пред топлообменника.

Ръководство за експлоатация и поддръжка

Ако имате допълнителни въпроси и искате да се консултирате с нас кое решение да изберете, свържете се с нас:

Контакт