Category: Новини

Alocor - Biodite - Management Software

Управление на хотели и Контрол на достъп от бъдещето – BIODIT

Списание MIT Technology Review определя края на паролите и използването на биометрични данни за достъп като една от топ иновациите на 2022 година. Технологията за лицево разпознаване за използване на различни приложения, както и пръстовият отпечатък за контрол на достъп започват да навлиза все повече в ежедневието, защото са потребителски по-атрактивни и улесняват изключително много използването на дигиталните устройства.

В областта на хотелиерския мениджмънт и Контрола на достъп българската иновативна компания BIODIT е точно такова решение.

От тази година Алокор разширява партньорското си семейство с BIODIT и става официален инсталатор и интегратор на продуктите за Контрол на достъп и Хотелски мениджмънт.

Ето и повече за продуктовата гама на BIODIT

BIODIT Hotel Management System

Иновативна онлайн система, специално разработена за хотелската индустрия на 21 век, която прави управлението на всеки хотел по-ефективно.

Състои се от няколко SMART устройства и многофункционален софтуер, благодарение на които хотелът получава:

 • Бърз и удобен достъп до стаи и помещения
 • Управление и автоматизация на процеси в стаята
 • Определяне на работни графици и отчитане на работното време на персоналаАнализи и справки
 • Онлайн дистанционен чек-ин с настаняване без физически контакт с рецепционист
 • Добавяне на сметки към номер стая с гарантирана идентификация на госта
 • Централизирано управление на неограничен брой хотели, на различни локации

Предимства при Настаняването:

 • Интеграция с PMS софтуер
 • Бърза регистрация на рецепция
 • Без ограничение в броя на гостите с  достъп до стаята
 • Персонална идентификация на госта, която ви дава възможност за по-ефективно управление на вашия бизнес и услуга
 • Без повторна регистрация за достъп до стая/помещение на постоянни гости
 • Най-високо ниво на сигурност

ИЗПЪЛНЕНИЕ С ОНЛАЙН ХОТЕЛСКА БРАВА

Ново поколение хотелска брава, създадена, за да предостави много по-висока ефективност, надеждност и удобство.

 • Модерен и минималистичен дизайн
 • Захранване с автономна батерия
 • Брой отваряния: 13 000 – 15 000
 • Достъп до стаята: с пръстов темплейт или с RFID карта/чип
 • Бърза и лесна инсталация, без окабеляване и строително-ремонтна дейност
 • Звуково и визуално известяване при достъп
 • Възможност за интеграция със Smart бутон за управление на електричеството в стаята

Биометрична система за контрол на достъп

Иновативното решение на BIODIT, работещо в съответствие с GDPR, предлага:

 • Достъп без ключове, карти и чипове
 • Най-високото ниво на сигурност
 • Безпогрешна идентификация
 • Максимален комфорт при употреба
 • Ефективен контрол на достъп за служители и посетители
 • Най-съвременни биометрични технологии
 • Гъвкави софтуерни възможности

 

Биометричната система на BIODIT може да управлява и контролира всякакви електромеха нични брави, бариери за паркиране, турникети и други.

Биометричните устройства на BIODIT са подходящи за правителствени, административни, търговски сгради, финансови институции, летища, жп гари, хотели, университети, индустриални зони, помещения със специално предназначение и др.

За повече информация за възможностите на продуктите на BIODIT можете да се свържете с нас>>

Алокор като част от ДЗЗД „Русе ЦЕМА“ започва изграждане на SCADA на нова ТПС Русе по ОПТТИ 2014-2020

Съгласно чл. 5, ал. 2, т. 14 от ЗОП, на основание чл. 108, т. 1 и чл. 109 и във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 6, ДЗЗД „Русе ЦЕМА“, част от което е Алокор ЕАД, бе определен за изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на нова тягова подстанция Русе, включване в системата за телеуправление и телесигнализация SCADA, както и гаранционно поддържане и сервизно обслужване за период от 10 години“, открита с Решение F156752 (51/14.10.2021 г.), на генералния директор на ДП НКЖИ.

В обхвата на обществената поръчка влизат следните основни дейности:

Доставка на съоръжения и строително-монтажни работи (СМР): Изграждане на две отклонения от въздушни електропроводи 110kV „Дунав мост“ и „Пухлево дере“;
Изграждане на нова открита разпределителна уредба 110kV;
Изграждане на сграда за нуждите на тягова подстанция;
Изграждане на закрита разпределителна уредба 25kV;
Изграждане на система за динамично компенсиране на реактивна енергия; Изграждане на локална система за телеуправеление и телесигнализация SCADA, с интегриране на системата, към действащата такава, разположена в сградата на централен диспечерски център Горна Оряховица; Постигане на изискванията по ТСОС и положителен ЕО сертификат за съответствие за подсистема “Енергия“; Изграждане на нова ограда. Осъществяване на авторски надзор по време на строителството.

Гаранционно поддържане и сервизно обслужване за срок от 10 години.

Участници в обединението ДЗЗД „Русе ЦЕМА“ са компаниите ЦЕРБ ЕАД, Ел Тест ЕООД, Монтажи ЕООД и Алокор ЕАД.

Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“

(ОПТТИ 2014-2020) продължава успешно своето изпълнение с последователност на инвестициите и устойчивост на проектите.

Общата цел на ОПТТИ 2014-2020 е развитие на устойчива транспортна система.

Инструменти за постигането на тази цел са проектите за развитие на транспортната система, които допринасят за ефективната свързаност на транспортната мрежа и премахването на участъци с недостатъчен капацитет в нея, намаляване на задръстванията, на нивата на шум и замърсяване, подобряване на безопасността, насърчаване употребата на екологосъобразни видове транспорт.

Стратегията на ОПТТИ 2014-2020 предвижда завършване на основни национални и общоевропейски транспортни направления на територията на страната. Инвестиции се насочват по направления с напреднала степен на изпълнение, финансирани по ОПТ 2007-2013, целящо в максимална степен приключване на модернизацията им или тяхното доизграждане.

В рамките на ОПТТИ 2014-2020 ще продължи финансирането на инвестиции във внедряване на интелигентни системи за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта.

Стратегията на ОПТТИ 2014 – 2020 допринася за постигане на целите на Стратегия „Европа 2020” и е съобразена с насоките за развитие на европейската транспортна политика и Транс- европейската транспортна мрежа, с националните политики, както и с изводите и препоръките, дефинирани в анализа на социално-икономическото развитие и стратегията на Споразумението за партньорство.

Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“  2014 -2020 е разпределен на приоритетни оси както следва:

Приоритетна ос 1 „Развитие на железопътната инфраструктура по „основната” Трансевропейска транспортна мрежа“

Приоритетна ос 2 „Развитие на пътната инфраструктура по „основната” и „разширената” Трансевропейска транспортна мрежа“

Приоритетна ос 3 „Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари и развитие на устойчив градски транспорт“

Приоритетна ос 4 „Иновации в управлението и услугите – внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта“

Приоритетна ос 5 „Техническа помощ“

Пълната информация за ОПТТИ 2014 – 2020 може да намерите на http://www.optransport.bg/.

ALOCOR спонсорира екипите на младежите от Българската Голф Асоциация

ALOCOR финансира новите официални екипи на талантливите младежи от Българската Голф Асоциация. Българската Голф Асоциация е създадена през 2001 година. Още през същата година се присъединява към Европейската Голф Асоциация, а оттогава се стреми да поддържа и да развива отношения с други сдружения и органи на международния голф. Асоциацията се е посветила и на популяризирането и развитието на голфа сред младежите. Нейните членове насърчават интереса към играта на голф на местно и регионално ниво като стимулират участието в аматьорски, национални и световни турнири всяка година.

Младежите от Българската Голф Асоциация защитават и праславят името й  като редовно се връщат с призове и челни места от турнирите, в които участват. Вече когато имат подобни участия, младите голф играчи ще носят новата си официална екипировка. Ансамбалът е спортно елегантен и се състои от: плетен полошърт, бяла риза, сако, бродирани с логото на Асоциацията, и панталон.

Като официален спонсор ALOCOR, заслужено получи своето позициониране.

Екипът ни подкрепя и вярва в развитието на младите таланти, а голфът се нарежда при любимите ни хобита, затова неслучайно избрахме да станем партньор на Българската Голф Асоциация. На младите таланти пожалаваме успехи и много удари: hole in one.

 

ALOCOR e ексклузивен агент на RECUPERATOR за България

От юни ALOCOR е ексклузивен агент на RECUPERATOR за България. RECUPERATOR е компания лидер в дизайна и производството на топлообменници. Продуктите се отличават с високо качество и повечето са с приложение в промишлеността.

Очаквайте скоро!

 

Системи за климатизация от Alocor и Samsung

Портфолиото от партньори на ALOCOR съвсем скоро се увеличи с още един. В отбора приветстваме Samsung Climate Solutins. Решенията, коитo добавяме към нашата продуктова гама, са климатичните системи на компанията. Заедно със Samsung Climate Solutions ще осигуряваме ефективни и съобрезени с вашите изисквания решения за климатизация на вашия офис, бизнес сграда, хотел, дори и дом.

Повечe за решенията за климатизация, прочетете  ТУК.

Мирослав Долапчиев, CEO на ALOCOR и Tailor Lamb пред ученици: „Щастлив съм, защото правя това, което обичам“

Мирослав Долапчиев, CEO на ALOCOR и Tailor Lamb гостува на ученици от 8 и 11 клас на Професионалната гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство „Св. Георги Победоносец“ в град Костинброд, а поводът беше среща дискусия посветена на предприемачеството. Срещата е резултат от съвместната работа на Tailor Lamb и Заедно в час.

Мирослав Долапчиев сподели повече за важните решения и срещи, които са променили живота му и са му помогнали да създаде успешен бизнес в България, както и защо намира смисъл да връща към обществото.

„Щастлив съм, защото правя това, което обичам. Питайте се по-често дали харесвате това, което правите.“, каза Долапчиев.

Уцениците от класовете на Василена Филимонова бяха любопитни да разберат как Миро е взел решенията за стартирането на начинания, в различните бизнес ниши, как е валидирал идеите си, с какво финансиране е стартирал, какъв е пазарът на продуктите, какво би правил, ако стигне до фалит.

„Слушайте учителите, които ви насочват и подкрепят. Не се страхувайте и сбъдвайте мечтите си“, насърчи Миро будните младежи.

Благодарим на Василена Филимонова, любопитните й ученици, и разбира се на приятелите ни от Заедно в час за вдъхновяващата среща и за възможността заедно да подкрепяме младите хора по пътя към промяната и сбъдването на мечтите им.

ALOCOR е един от партньорите по новия проект на THE MALL

The MALL подготвя нещо ново, а ALOCOR има удоволствието да е сред изпълненителите на проектa.

Нашите висококвалифицирани специалисти проектират и изграждат пълна гама от BMS компоненти за автоматизация и контрол на цялата площ, програмирани и интегрирани с цел контролирането на всички технологични нужди на сградата – пожароизвестяване, управление на осветителни, електрически, отоплителни и охлаждащи системи, ескалатори, резервен дизел генератор, както и контрол на достъпа.

Очаквайте скоро!

ALOCOR доставя аварийно енергийно захранване и в дома ви

 АLOCOR надежден партньор при проектирането, техническата консултация, изпълнението, експлоатацията, обучението, квалификацията, сервизното обслужване и техническата поддръжка на вашите енергийни проекти и съоръжения. Предвиждайки нуждите на клиентите ни през годините екипа ни от инженери е работил по проекти с различни големина и сложност. Широката продуктова гама от дизелови генератори с марката еталон за качество Perin Generators Group, която ALOCOR предлага, ще задоволи нуждите от аварийно енергийно захранване на всеки бизнес и във всеки дом. 

Проектът, за който ви разказваме днес, е свързан с доставката и монтажа на дизелов генератор в дома на клиент, с когото сме работили и преди. Предизвикателството, пред което беше изправен екипът от специалисти на ALOCOR при проектирането на системата беше наличието на три външни електрически табла в дома. Отделните табла усложниха процеса по свързването на резервното захранване (дизел генератора) в системата. 

51145027_10156954038343194_7773885956741922816_n

Oпитните експерти на ALOCOR осъществихa цялостна преработка и оптимизация на електрическата система на сградата. Синхронизираха натоварването от трите табла от трифазно в монофазно. Като крайната им цел беше, когато в дома има проблем със захранването – резервното да достига до трите отделни етажа.

Повече за дизеловите генератори, които ALOCOR предлага, вижте ТУК.

50980405_10156954039093194_4763081957754011648_n
51053044_10156954038653194_8404580257524350976_n

Мирослав Долапчиев и научените му уроци: „Каквото и да правя, не искам да го правя сам“

Развиването на бизнес и управлението му е сериозно предизвикателство и независимо от сектора, размера и етапа има много еднакви ситуации, в които попадат предприемачите. Затова споделените уроци от успешни хора са ценно четиво. Вдъхновяват, успокояват, потвърждават, дават посоки. Проектът “Уроците” на „Капитал“ представя български бизнес лидери. 10 компании, 13 мениджъри. Сред тях са хора, създали една или повече успешни фирми, от различни сектори, с различен опит и образование. Само един управлява бизнеса на чужда компания в България и това е мениджърът на най-динамичната сред малките и средните фирми в класацията “Гепард 2018”. Останалите са избрани спрямо читателския интерес в бизнес рубриките на “Капитал” в последните три години. Бизнесите им са различни по големина и в различен етап на развитие. При всички обаче има нещо общо – помнят защо са започнали и знаят как да продължат. А има ли щастие в бизнеса според тях – прочетете 13 искрени разговора.

Мирослав Долапчиев, CEO на ALOCOR и Tailor Lamb, намери място сред 13-те лидери, които споделиха научените си уроци, ето какво сподели той:

“Харесвам бизнеси, които имат физическо измерение, може би по-лесно ги разбирам. Затова и компаниите, в които участвам, част от които са технологични, имат реални продукти” – така Миролав Долапчиев обобщава бизнес интересите си.  

От опита досега е убеден, че само добрата идея не е достатъчна – “ключови за успехите са споделените трудности и отговорности и хората, с които инвестираме в идеите и обществото. В основата на моите предприемачески постижения са партньорите, с които ги постигам”. 

Научените уроци по пътя му в бизнеса са много. Първо, нищо не е даденост и  успехът не е постоянна величина. Второ – “разбрах, че каквото и да правя, не искам да го правя сам. И предпочитам да имам по-малко, но да е споделено”. И трето – “отнасяй се с хората така, както искаш да се отнасят с теб”. 

Долапчиев смята, че да си мениджър не означава, че знаеш и можеш всичко. Той учи всеки ден, включително от своите колеги, на които е работодател. “Гордея се с екипа си и хората, които всеки ден дават от себе си, за да се разменя знание, но и да се създава стойност”, казва предприемачът. Никога не отказва компетентни съвети. 

Най-трудни за него са решенията, свързани с човешките взаимоотношения и тяхното бъдеще. Например да се раздели с бизнес партньор, “защото бизнес се прави и развива с доверие”. 

 

Често повтаряна грешка от практиката му е да тръгва с добри намерения за дадено решение, но то да бъде зле комуникирано, което може да доведе до катастрофални резултати. “Едно нещо са намеренията, друго – резултатът. Когато имаш съдружници, е много важно да разбират добре мотивите ти, да има прозрачност и доверие. Грешка, от която се надявам да съм се излекувал”, казва Долапчиев.
„Ако трябва да вземеш решение днес, по-добре да преспиш и ако утре си на същото мнение, тогава го реши” – това е най-ценният съвет, който получава от един от по-възрастните си партньори. “Аз съм доста импулсивен и ако нещо смятам за добро, искам веднага да реша да го правя, да инвестирам”, признава създателят на Tailor Lamb.

Задължителните качества, за да се управлява бизнес, са свързани повече с личността – да можеш да се доверяваш, да уважаваш хората и институциите и да си открит и честен.

Според Долапчиев опитът е по-важен от образованието.

Личната му мисия е всички негови предприемачески начинания да имат въздействие, което да е отвъд бизнеса. “Дали ще е чрез образованието, дали чрез грижата за деца с трудно детство, дали чрез развитие на предприемачески умения у младите, но те трябва да подобряват средата около нас.”

На въпроса в какво вярвате отговаря: “Аз съм християнин и вярвам в Бог, това държи морала ми нащрек и мотивацията ми – ясна. Вярвам, че ми е дадена възможност да правя това, което обичам, затова отговорността, която имам, спрямо тази възможност е много голяма.” 

По думите му има щастливи моменти в бизнеса, които бързо се забравят, но ако имаш цел или ясна причина защо се захващаш с нещо, можеш да изпитваш радост по-дълго. Основното удовлетворение идва, когато знаеш защо правиш това, което правиш.  

Ако има 50 милиона, би инвестирал в проекти, свързани с електронна търговия, храни и киберсигурност.

Повече за проекта на „Капитал“ – Уроците – вижте тук.

Мирослав Долапчиев, CEO на ALOCOR и TAILOR LAMB: „Бизнес се прави със страст“

Предприемач съм и се занимавам с много неща. Някои от тях са успешни, други не са, трети имат потенциал да станат успешни. Най-често ме свързват с шиенето на ризи по поръчка, което предстои да видим дали ще има дългосрочен успех. Създадохме я преди две години, заедно със съдружникът ми, но тя е плод на около 13 години работа преди това. Помогна ни опитът в създаването на корпоративно облекло и униформи. Трябваше много време, за да се развие този бизнес.
За мен тази компания вече е успешена, защото освен всичко е социален проект. С всяка една риза, която правим, даряваме една седмица образование на дете в неравностойно положение.

Аз съм и председател на Националната асоциация по приемна грижа, и работим с около 300 деца. Благодарение на този труден момент в живота на децата, видяхме нужда, която нашият бизнес може да посрещне с продукта си. Това е може би основната причина, поради която го правим.

В следващото ВИДЕО той споделя основнити си принципи в бизнеса

Ако трябва да съм откровен, не разбирам от шиене, но както казва моят партньор – във всяко семейство сигурно има четвърто или пето поколение баба, която някога е шила, така че по тази линия може би имам нещо общо. Виждам предприятието си като една страст.

Вярвам силно, че без нея нищо не се получава. Ако си чист инвеститор, може страстта не е водеща, защото там има други принципи. Но ако си предприемач със собствен бизнес, не виждам как би могъл да бъдеш дългосрочно успешен без страст. Вярно, че когато се занимаваш с ежедневните проблеми, понякога те отнемат от мотивацията ти, но тя никога не трябва да изчезва.

Второто нещо е умението да си признаеш, че не знаеш всичко. Това е винаги ми е било трудно, защото страхът от някой друг, който може да провали твоята мечта или инвестиции, е много голям. Доверието към друг човек, с който да споделя част от идеите и бизнеса си, винаги е било голямо предизвикателство и все още е такова. Но без това умение няма как да продължиш напред. Не говоря за делегиране на елементарни дейности, а за приемането на това, че една идея може да е твоята, но не е задължително ти да бъдеш най-добрия, който да я развие. Защото моите таланти и умения са в една сфера от живота и не са достатъчни, за да направиш един бизнес цялостен, да го завършиш. Трябва да можеш да си признаеш, че ако ти се отдават администрацията и продажбите, не е задължително да разбираш от инфраструктура, технологии, производство. Ето това е нужно да споделиш с някой друг, за да може нещата да станат успешни.

Друг принцип в бизнеса е да можеш да си признаваш грешките. В последните 10 години, откакто съм стартирал частен бизнес, винаги работя със съдружници. Не знам дали това е най-добрата формула, но времето ще покаже. В тези условия често е много трудно да си признаеш, че грешката може и да е твоята. Но това ми помага да продължа напред. Да кажеш, че съжаляваш, също е много трудно. Дъщеря ми ме учи на това всеки ден. Защото родителите си мислят, че винаги са прави и знаят всичко, а ако се науча пред дъщеря ми да казвам: „Съжалявам, не бях прав“, това определено е голям прогрес за мен.

Другият важен принцип е истината. Едно от нещата, които много ми помагат да вървя напред е, че хората около мен не се страхуват да кажат истината за мен, за работата ми, за отношението ми към тях. И че аз мога да бъдат искрен с тях – какво мисля за тях, за работата им.