CAREL Контролер P+500SEA00EL0

CAREL Контролер P+500SEA00EL0

Описание

Продукт на CAREL, разработен с висока ефективност за приложение в HVAC системи.

Контролерите c.pCO позволяват управление на компресори с променлива скорост, с DC инвертори, комбинирани с електронни терморегулиращи вентили, гарантиращи най-добра модулация на отопление и капацитет на охлаждане, с максимизиране на ефективността на ОВК система, съобразено  различни топлинни изисквания и различни климатични условия през годината.

Цена : 2,252.74 лв.

2,252.74 лв.

Спецификации

Управление                                                                   Контролер

Програмируем DDC контролер с дисплей PGD1 и Web интерфейс тип c.pco, версия Small.

FieldBus/BMS, USB, Ethernet портове.

Предимства:

  • Мрежово свързване – контролерите c.pCO показват еволюцията на pCO5 + към безпрецедентни мрежови възможности. Интегрираните Ethernet интерфейси предлагат широка гама стандартни протоколи за локална връзка (Web Server, Modbus / TCP, BACNet, FTP, DHCP, DNS, NTP).
  • Cloud Services – Plug & Play решение за свързване на платформата tERA. Всички услуги на tERA са достъпни само чрез свързване на Ethernet към вашата мрежа, без да е необходима доплнителна кутия за свързване.
  • Нова операционна система – Новата Multitasking  операционна система осигурява  оптимално използване на системните ресурси, разширени типове данни за потребителско приложение (32 битови числа с плаваща запетая), увеличава скоростта с която се изпълняват приложенията.
  • Нов програмен инструмент – c.pCO се програмират с новия  софтуер c.suite, проектиран като пакет от взаимозависими модули, по един за всеки етап от разработването на системата HVAC / R. Той позволява на екип от професионалисти с различни умения да работят като екип по един и същ проект, повишавайки ефективността на всеки член на екипа.
  •  Интерфейс –  c.pCO контролерите се предлагат за панел или DIN шина с LED, буквено-цифрови и графични LCD дисплеи, позволяващи съобщенията да се показват на кирилица, китайски, арабски, японски.
  •  Комуникация – допълнителните комуникационни карти могат да разширят възможностите за връзка с различни мрежи, директно или чрез gateway (Modbus®, BACnet ™, TCP / IP, SNMP, LonWorks®, Konnex).
  • I/O гъвкавост – Благодарение на собственото решение на Carel ASIC, всички c.pCO контролери имат универсални I/O, които могат да бъдат конфигурирани като аналогови входове -Analog IN, дигитални входове-Digital IN и аналогови изходи- Analog OUT.
  • Приложения– чилъри,климатици, соларни системи,термопомпи, климатични камери и много други.

Търсите
Продукти за автоматизация?

Свържете се с екипа ни, за да намерим най-доброто решение за вас.

Цената на продукта е по запитване.

Свържете се с нас

Нашите продукти

CAREL Контролер P+500SEA000М0

Описание

Продукт на CAREL, разработен с висока ефективност за приложение в HVAC системи.

Контролерите c.pCO позволяват управление на компресори с променлива скорост, с DC инвертори, комбинирани с електронни терморегулиращи вентили, гарантиращи най-добра модулация на отопление и капацитет на охлаждане, с максимизиране на ефективността на ОВК система, съобразено  различни топлинни изисквания и различни климатични условия през годината.

Цена : 1,725.70 лв.

 

Спецификации

Управление                                                                   Контролер

Програмируем DDC контролер с дисплей PGD1 и Web интерфейс тип c.pco, версия Medium.

FieldBus/BMS, USB, Ethernet портове.

Предимства:

  • Мрежово свързване – контролерите c.pCO показват еволюцията на pCO5 + към безпрецедентни мрежови възможности. Интегрираните Ethernet интерфейси предлагат широка гама стандартни протоколи за локална връзка (Web Server, Modbus / TCP, BACNet, FTP, DHCP, DNS, NTP).
  • Cloud Services – Plug & Play решение за свързване на платформата tERA. Всички услуги на tERA са достъпни само чрез свързване на Ethernet към вашата мрежа, без да е необходима доплнителна кутия за свързване.
  • Нова операционна система – Новата Multitasking  операционна система осигурява  оптимално използване на системните ресурси, разширени типове данни за потребителско приложение (32 битови числа с плаваща запетая), увеличава скоростта с която се изпълняват приложенията.
  • Нов програмен инструмент – c.pCO се програмират с новия  софтуер c.suite, проектиран като пакет от взаимозависими модули, по един за всеки етап от разработването на системата HVAC / R. Той позволява на екип от професионалисти с различни умения да работят като екип по един и същ проект, повишавайки ефективността на всеки член на екипа.
  •  Интерфейс –  c.pCO контролерите се предлагат за панел или DIN шина с LED, буквено-цифрови и графични LCD дисплеи, позволяващи съобщенията да се показват на кирилица, китайски, арабски, японски.
  •  Комуникация – допълнителните комуникационни карти могат да разширят възможностите за връзка с различни мрежи, директно или чрез gateway (Modbus®, BACnet ™, TCP / IP, SNMP, LonWorks®, Konnex).
  • I/O гъвкавост – Благодарение на собственото решение на Carel ASIC, всички c.pCO контролери имат универсални I/O, които могат да бъдат конфигурирани като аналогови входове -Analog IN, дигитални входове-Digital IN и аналогови изходи- Analog OUT.
  • Приложения– чилъри,климатици, соларни системи,термопомпи, климатични камери и много други.

Търсите
Продукти за автоматизация?

Свържете се с екипа ни, за да намерим най-доброто решение за вас.

Цената на продукта е по запитване.

Свържете се с нас

Нашите продукти

Управление на хотели и Контрол на достъп от бъдещето – BIODIT

Списание MIT Technology Review определя края на паролите и използването на биометрични данни за достъп като една от топ иновациите на 2022 година. Технологията за лицево разпознаване за използване на различни приложения, както и пръстовият отпечатък за контрол на достъп започват да навлиза все повече в ежедневието, защото са потребителски по-атрактивни и улесняват изключително много използването на дигиталните устройства.

В областта на хотелиерския мениджмънт и Контрола на достъп българската иновативна компания BIODIT е точно такова решение.

От тази година Алокор разширява партньорското си семейство с BIODIT и става официален инсталатор и интегратор на продуктите за Контрол на достъп и Хотелски мениджмънт.

Ето и повече за продуктовата гама на BIODIT

BIODIT Hotel Management System

Иновативна онлайн система, специално разработена за хотелската индустрия на 21 век, която прави управлението на всеки хотел по-ефективно.

Състои се от няколко SMART устройства и многофункционален софтуер, благодарение на които хотелът получава:

  • Бърз и удобен достъп до стаи и помещения
  • Управление и автоматизация на процеси в стаята
  • Определяне на работни графици и отчитане на работното време на персоналаАнализи и справки
  • Онлайн дистанционен чек-ин с настаняване без физически контакт с рецепционист
  • Добавяне на сметки към номер стая с гарантирана идентификация на госта
  • Централизирано управление на неограничен брой хотели, на различни локации

Предимства при Настаняването:

  • Интеграция с PMS софтуер
  • Бърза регистрация на рецепция
  • Без ограничение в броя на гостите с  достъп до стаята
  • Персонална идентификация на госта, която ви дава възможност за по-ефективно управление на вашия бизнес и услуга
  • Без повторна регистрация за достъп до стая/помещение на постоянни гости
  • Най-високо ниво на сигурност

ИЗПЪЛНЕНИЕ С ОНЛАЙН ХОТЕЛСКА БРАВА

Ново поколение хотелска брава, създадена, за да предостави много по-висока ефективност, надеждност и удобство.

  • Модерен и минималистичен дизайн
  • Захранване с автономна батерия
  • Брой отваряния: 13 000 – 15 000
  • Достъп до стаята: с пръстов темплейт или с RFID карта/чип
  • Бърза и лесна инсталация, без окабеляване и строително-ремонтна дейност
  • Звуково и визуално известяване при достъп
  • Възможност за интеграция със Smart бутон за управление на електричеството в стаята

Биометрична система за контрол на достъп

Иновативното решение на BIODIT, работещо в съответствие с GDPR, предлага:

  • Достъп без ключове, карти и чипове
  • Най-високото ниво на сигурност
  • Безпогрешна идентификация
  • Максимален комфорт при употреба
  • Ефективен контрол на достъп за служители и посетители
  • Най-съвременни биометрични технологии
  • Гъвкави софтуерни възможности

 

Биометричната система на BIODIT може да управлява и контролира всякакви електромеха нични брави, бариери за паркиране, турникети и други.

Биометричните устройства на BIODIT са подходящи за правителствени, административни, търговски сгради, финансови институции, летища, жп гари, хотели, университети, индустриални зони, помещения със специално предназначение и др.

За повече информация за възможностите на продуктите на BIODIT можете да се свържете с нас>>

Алокор като част от ДЗЗД „Русе ЦЕМА“ започва изграждане на SCADA на нова ТПС Русе по ОПТТИ 2014-2020

Съгласно чл. 5, ал. 2, т. 14 от ЗОП, на основание чл. 108, т. 1 и чл. 109 и във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 6, ДЗЗД „Русе ЦЕМА“, част от което е Алокор ЕАД, бе определен за изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на нова тягова подстанция Русе, включване в системата за телеуправление и телесигнализация SCADA, както и гаранционно поддържане и сервизно обслужване за период от 10 години“, открита с Решение F156752 (51/14.10.2021 г.), на генералния директор на ДП НКЖИ.

В обхвата на обществената поръчка влизат следните основни дейности:

Доставка на съоръжения и строително-монтажни работи (СМР): Изграждане на две отклонения от въздушни електропроводи 110kV „Дунав мост“ и „Пухлево дере“;
Изграждане на нова открита разпределителна уредба 110kV;
Изграждане на сграда за нуждите на тягова подстанция;
Изграждане на закрита разпределителна уредба 25kV;
Изграждане на система за динамично компенсиране на реактивна енергия; Изграждане на локална система за телеуправеление и телесигнализация SCADA, с интегриране на системата, към действащата такава, разположена в сградата на централен диспечерски център Горна Оряховица; Постигане на изискванията по ТСОС и положителен ЕО сертификат за съответствие за подсистема “Енергия“; Изграждане на нова ограда. Осъществяване на авторски надзор по време на строителството.

Гаранционно поддържане и сервизно обслужване за срок от 10 години.

Участници в обединението ДЗЗД „Русе ЦЕМА“ са компаниите ЦЕРБ ЕАД, Ел Тест ЕООД, Монтажи ЕООД и Алокор ЕАД.

Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“

(ОПТТИ 2014-2020) продължава успешно своето изпълнение с последователност на инвестициите и устойчивост на проектите.

Общата цел на ОПТТИ 2014-2020 е развитие на устойчива транспортна система.

Инструменти за постигането на тази цел са проектите за развитие на транспортната система, които допринасят за ефективната свързаност на транспортната мрежа и премахването на участъци с недостатъчен капацитет в нея, намаляване на задръстванията, на нивата на шум и замърсяване, подобряване на безопасността, насърчаване употребата на екологосъобразни видове транспорт.

Стратегията на ОПТТИ 2014-2020 предвижда завършване на основни национални и общоевропейски транспортни направления на територията на страната. Инвестиции се насочват по направления с напреднала степен на изпълнение, финансирани по ОПТ 2007-2013, целящо в максимална степен приключване на модернизацията им или тяхното доизграждане.

В рамките на ОПТТИ 2014-2020 ще продължи финансирането на инвестиции във внедряване на интелигентни системи за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта.

Стратегията на ОПТТИ 2014 – 2020 допринася за постигане на целите на Стратегия „Европа 2020” и е съобразена с насоките за развитие на европейската транспортна политика и Транс- европейската транспортна мрежа, с националните политики, както и с изводите и препоръките, дефинирани в анализа на социално-икономическото развитие и стратегията на Споразумението за партньорство.

Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“  2014 -2020 е разпределен на приоритетни оси както следва:

Приоритетна ос 1 „Развитие на железопътната инфраструктура по „основната” Трансевропейска транспортна мрежа“

Приоритетна ос 2 „Развитие на пътната инфраструктура по „основната” и „разширената” Трансевропейска транспортна мрежа“

Приоритетна ос 3 „Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари и развитие на устойчив градски транспорт“

Приоритетна ос 4 „Иновации в управлението и услугите – внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта“

Приоритетна ос 5 „Техническа помощ“

Пълната информация за ОПТТИ 2014 – 2020 може да намерите на http://www.optransport.bg/.

ALOCOR спонсорира екипите на младежите от Българската Голф Асоциация

ALOCOR финансира новите официални екипи на талантливите младежи от Българската Голф Асоциация. Българската Голф Асоциация е създадена през 2001 година. Още през същата година се присъединява към Европейската Голф Асоциация, а оттогава се стреми да поддържа и да развива отношения с други сдружения и органи на международния голф. Асоциацията се е посветила и на популяризирането и развитието на голфа сред младежите. Нейните членове насърчават интереса към играта на голф на местно и регионално ниво като стимулират участието в аматьорски, национални и световни турнири всяка година.

Младежите от Българската Голф Асоциация защитават и праславят името й  като редовно се връщат с призове и челни места от турнирите, в които участват. Вече когато имат подобни участия, младите голф играчи ще носят новата си официална екипировка. Ансамбалът е спортно елегантен и се състои от: плетен полошърт, бяла риза, сако, бродирани с логото на Асоциацията, и панталон.

Като официален спонсор ALOCOR, заслужено получи своето позициониране.

Екипът ни подкрепя и вярва в развитието на младите таланти, а голфът се нарежда при любимите ни хобита, затова неслучайно избрахме да станем партньор на Българската Голф Асоциация. На младите таланти пожалаваме успехи и много удари: hole in one.

 

ALOCOR e ексклузивен агент на RECUPERATOR за България

От юни ALOCOR е ексклузивен агент на RECUPERATOR за България. RECUPERATOR е компания лидер в дизайна и производството на топлообменници. Продуктите се отличават с високо качество и повечето са с приложение в промишлеността.

Очаквайте скоро!

 

Системи за климатизация от Alocor и Samsung

Портфолиото от партньори на ALOCOR съвсем скоро се увеличи с още един. В отбора приветстваме Samsung Climate Solutins. Решенията, коитo добавяме към нашата продуктова гама, са климатичните системи на компанията. Заедно със Samsung Climate Solutions ще осигуряваме ефективни и съобрезени с вашите изисквания решения за климатизация на вашия офис, бизнес сграда, хотел, дори и дом.

Повечe за решенията за климатизация, прочетете  ТУК.

Мирослав Долапчиев, CEO на ALOCOR и Tailor Lamb пред ученици: „Щастлив съм, защото правя това, което обичам“

Мирослав Долапчиев, CEO на ALOCOR и Tailor Lamb гостува на ученици от 8 и 11 клас на Професионалната гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство „Св. Георги Победоносец“ в град Костинброд, а поводът беше среща дискусия посветена на предприемачеството. Срещата е резултат от съвместната работа на Tailor Lamb и Заедно в час.

Мирослав Долапчиев сподели повече за важните решения и срещи, които са променили живота му и са му помогнали да създаде успешен бизнес в България, както и защо намира смисъл да връща към обществото.

„Щастлив съм, защото правя това, което обичам. Питайте се по-често дали харесвате това, което правите.“, каза Долапчиев.

Уцениците от класовете на Василена Филимонова бяха любопитни да разберат как Миро е взел решенията за стартирането на начинания, в различните бизнес ниши, как е валидирал идеите си, с какво финансиране е стартирал, какъв е пазарът на продуктите, какво би правил, ако стигне до фалит.

„Слушайте учителите, които ви насочват и подкрепят. Не се страхувайте и сбъдвайте мечтите си“, насърчи Миро будните младежи.

Благодарим на Василена Филимонова, любопитните й ученици, и разбира се на приятелите ни от Заедно в час за вдъхновяващата среща и за възможността заедно да подкрепяме младите хора по пътя към промяната и сбъдването на мечтите им.

ALOCOR е един от партньорите по новия проект на THE MALL

The MALL подготвя нещо ново, а ALOCOR има удоволствието да е сред изпълненителите на проектa.

Нашите висококвалифицирани специалисти проектират и изграждат пълна гама от BMS компоненти за автоматизация и контрол на цялата площ, програмирани и интегрирани с цел контролирането на всички технологични нужди на сградата – пожароизвестяване, управление на осветителни, електрически, отоплителни и охлаждащи системи, ескалатори, резервен дизел генератор, както и контрол на достъпа.

Очаквайте скоро!

ALOCOR доставя аварийно енергийно захранване и в дома ви

 АLOCOR надежден партньор при проектирането, техническата консултация, изпълнението, експлоатацията, обучението, квалификацията, сервизното обслужване и техническата поддръжка на вашите енергийни проекти и съоръжения. Предвиждайки нуждите на клиентите ни през годините екипа ни от инженери е работил по проекти с различни големина и сложност. Широката продуктова гама от дизелови генератори с марката еталон за качество Perin Generators Group, която ALOCOR предлага, ще задоволи нуждите от аварийно енергийно захранване на всеки бизнес и във всеки дом. 

Проектът, за който ви разказваме днес, е свързан с доставката и монтажа на дизелов генератор в дома на клиент, с когото сме работили и преди. Предизвикателството, пред което беше изправен екипът от специалисти на ALOCOR при проектирането на системата беше наличието на три външни електрически табла в дома. Отделните табла усложниха процеса по свързването на резервното захранване (дизел генератора) в системата. 

51145027_10156954038343194_7773885956741922816_n

Oпитните експерти на ALOCOR осъществихa цялостна преработка и оптимизация на електрическата система на сградата. Синхронизираха натоварването от трите табла от трифазно в монофазно. Като крайната им цел беше, когато в дома има проблем със захранването – резервното да достига до трите отделни етажа.

Повече за дизеловите генератори, които ALOCOR предлага, вижте ТУК.

50980405_10156954039093194_4763081957754011648_n
51053044_10156954038653194_8404580257524350976_n