Category Archives: Пароовлажнители

Безопасно управление на ОВиК системи и здравословен устойчив вътрешен микроклимат – мисия възможна

Днес хората прекарват над 90% от времетo си в затворени пространства. Вече е доказано, че лошото качество на въздуха в затворено помещение оказва влияние върху здравето и производителността на обитателите. За осигуряването на здравословна и продуктивна среда в сградите от значение е проследяването на работата на системата за отопление, вентилация и климатизация, управлението на условията в помещенията и контрола на…
Вижте още

Приложение на пароовлажнителите във винопроизводството

Пароовлажнителите са устройства, които повишават влажността в дадено помещение - стая, апартамент, къща, офис или индустриална сграда. Промишлените пароовлажнители и овлажнители на въздуха имат безкрайно много приложения - от запазването на пресни продукти по време на съхранение и разнос, контрол на различни фактори с важно значение за винопроизводството до премахване на прах и въздушно предавани инфекции…
Вижте още

Translate »