Category: Блог

CAREL Пароовлажнител тип humiSteam Wellness

Пароовлажнителят humiSteam Wellness е специално създаден, за да отговори на нуждите и изискванията за приложение в парната баня. Софтуерът на humiSteam Wellness е програмиран така че може да управлява различни времеви ленти, температурни стойности, задвижвания за разпределение на различни есенции, вентилатори и осветление на кабината.

Приложение на продукта

Допълнителна информация

Пароовлажнители-тип-humiSteam-Basic2

Пароовлажнителят humiSteam Wellness е специално създаден, за да отговори на нуждите и изискванията за приложение в парната баня. Софтуерът на humiSteam Wellness е програмиран така че може да управлява различни времеви ленти, температурни стойности, задвижвания за разпределение на различни есенции, вентилатори и осветление на кабината.

Всички пароовлажнители тип humiSteam са с потопяеми  електроди, произвеждащи пара чрез кипене на вода, съдържаща се вътре в цилиндъра.

В зависимост от изискванията за производство на количество пара kg/h  има различни видове пароовлажнители:от 1kg/h до 65 kg/h. Системата за пароовлажняване се състои от дистрибутор/и, Y връзка там където е необходимо, маркуч за пара и дренажен маркуч. Управлението може да стане ON/OFF с външен хидростат или пропорционално с контролер.

.


Системата за пароовлажняване се състои от дистрибутор/и, Y връзка там където е необходимо, маркуч за пара и дренажен маркуч. Управлението може да стане ON/OFF с външен хидростат или пропорционално с контролер.

Софтуерът на humiSteam Wellness може да управлява:

• дневни и седмични времеви ленти;
• различни зададени температурни стойности за времевите ленти;
• до 3 задвижвания за разпределение на есенции и 1 за цикъла на дезинфекция;
• до 2 вентилатора (кабина и отработени газове) и осветление на кабината;
• лесен за използване графичен дисплей с икони и съобщения на различни езици;
• свързаност чрез различни видове LAN (Modbus®, BACnet ™, LON);
• брояч на работните часове и регистрационния алармен сигнал с маркиране на времето.

Търсите Оферта за
Пароовлажнител?

Свържете се с екипа ни, за да намерим най-доброто решение за вас.
Цената на продукта е по запитване.

Свържете се с нас.

CAREL Пароовлажнител тип humiSteam Basic

Описание

Пароовлажнителят humiSteam Basic е подходящ зa инсталиране в офиси, болници и индустриални обекти, предназначен e за монтаж както в стаите, използвайки паровия вентилатор, така и в въздушните канали, използвайки линейните разпределители на пара.
HumiSteam Basic е идеален за приложения, при които производството на пара се контролира от външен сигнал, т.е. BMS или влажност, и се намира в диапазона от 1,5 до 65 kg / h.

Пароовлажнители-тип-humiSteam-Basic1
Пароовлажнители-тип-humiSteam-Basic2

Описание

Всички пароовлажнители тип humiSteamса с потопяеми  електроди, произвеждащи пара чрез кипене на вода, съдържаща се вътре в цилиндъра.

В зависимост от изискванията за производство на количество пара kg/h  има различни видове пароовлажнители:от 1kg/h до 65 kg/h. Системата за пароовлажняване се състои от дистрибутор/и, Y връзка там където е необходимо, маркуч за пара и дренажен маркуч. Управлението може да стане ON/OFF с външен хидростат или пропорционално с контролер.

Спецификация

В зависимост от изискванията за производство на количество пара kg/h има различни видове пароовлажнители: от 1kg/h до 65 kg/h. Системата за пароовлажняване се състои от дистрибутор/и, Y връзка там където е необходимо, маркуч за пара и дренажен маркуч. Управлението може да стане ON/OFF с външен хидростат или пропорционално с контролер.

1481879215_humisteam_basic_yl_3_kigbg3

Търсите
Пароовлажнители?

Свържете се с екипа ни, за да намерим най-доброто решение за вас.

Цената на продукта е по запитване. Свържете се с нас.

SENSE THE HOLIDAYS PLAYLIST

Скъпи партньори и приятели,

Алокор ви пожелава една вълшебна Коледа, пълна с топлина и уют, обич и доверие! И година на изобилие от усещания, споделеност и пътешествия до различни посоки и измерения!

С благодарност за успешното ни партньорство през годините ви предизвикваме да настроите всичките си сетива за Коледна празничност, като подсказваме с една вълшебна комбинация от звуци!

Селекция от най-красивите празнични парчета, специално подбрана от екипа на Алокор –  пъстра, въздействаща, Коледна!

Приказни празници!

 

Безопасно управление на ОВиК системи и здравословен устойчив вътрешен микроклимат – мисия възможна

Днес хората прекарват над 90% от времетo си в затворени пространства. Вече е доказано, че лошото качество на въздуха в затворено помещение оказва влияние върху здравето и производителността на обитателите. За осигуряването на здравословна и продуктивна среда в сградите от значение е проследяването на работата на системата за отопление, вентилация и климатизация, управлението на условията в помещенията и контрола на параметрите, отговорни за качеството на въздухачрез подходяща системата за сградна автоматизация.

 

shopping-mall

Ситуацията с COVID-19 значително повиши информираността за замърсяването на въздуха в затворени помещения. Водещи специалисти в общественото здраве насочват, че трябва да се обърне внимание на много и различни фактори, включващи климатичните инсталации и вентилационните системи, управлението на скоростта на въздушния поток, микроклиматичните параметри, които са важни за чистотата на поетия въздух, както и пренастройката на оборудването, материалите и процедурите за поддръжка. Всички тези аспекти оказват значително въздействие върху здравето, благосъстоянието, но също така допринасят за покачване на потреблението на енергия. Следователно се заражда въпросът: възможно ли е системата за вентилация да работи ефективно, за да покрие всички изисквания за здравословен микроклимат, но и нискоенергийно?

Системите за сградна автоматизация и оптимизация имат основна роля за усъвършенстването на работата на системите за контрол на отоплението, охлаждането, вентилацията, влажността на въздуха, осветлението, както и за безопасносното им функциониране.

AHU

Обикновено в търговските сгради вентилацията се осъществява, благодарение на вентилационнате камери (air handling unit – AHU). AHU е въздушното устройство, което се използва за регулиране и циркулация на въздуха, свързано към въздуховода, минаващ през сградата. AHU устройството пречиства замърсения въздух от вътрешните пространства, а ако е твърде горещ или твърде студен, го заменя с чист с подходяща температура и влажност.

В миналото регламентите за качество на въздуха в помещенията бяха фокусирани основно върху осигуряването на минимално ниво на топлинен комфорт. С течение на времето повишеното внимание към устойчивостта и новите наредби за екодизайн, спомогнаха за разрешаването на трудната дилема между намаляването на консумацията на енергия и създаването на комфортна среда. Независимо от това, новите насоки за безопасност, които трябва да се прилагат, имат негативно въздействие върху потреблението на енергия. Следователно интелигентната система за контрол и наблюдение на вентилацията може да е ключът към комбинирането на здравните ползи и ефективността.

Автоматизираната сградна система реагира и адаптира зададените точки и режими на работа към специфичните изисквания на потребителя и контролираната среда. Например, когато заетостта е по-ниска, вентилацията може да бъде намалена до приемливо минимално ниво, гарантиращо адекватно качество на въздуха в помещенията, като същевременно намалява консумацията на енергия. Освен това като се адаптира към навиците на потребителя, системата ще може да предсказва критични условия и да предприеме действия предварително, за да се адаптира към периодите, в които заетостта е най-висока.

newHVAC-comfort-effiency-health

Да разгледаме практически случай: колкото повече хора има в едно закрито пространство, толкова по-голяма е нуждата от вентилация с чист външен въздух, за да се осигури комфорт на обитателите. Традиционно концентрацията на CO2 се използва като единствен референтен параметър за регулиране нивото на вътрешна вентилация. Това всъщност е общоприето решение за съчетаване на комфорт и икономия на енергия. 

Този параметър обаче е недостатъчен сам по себе си, за да осигури здравословна околна среда. Беше установено, че други химически замърсители, свързани с масовото използване на дезинфектанти и продукти за дезинфекция в момента, имат високи нива на концентрация, които не са напълно съобразени с нивото на заетост.

Какво технологично решение може да помогне за решаването на този проблем? 

Първата стъпка е изграждане или оптимизиране на системата за наблюдение на качеството на въздуха в помещенията. Отправна точка е предположението, че „ако не може да измерите нещо, не може да го подобрите“. Използването на сензори за четене на информация за вътрешните и външните условия на въздуха осигурява в реално време разбиране за това как се използва сградата и как това се променя с течение на времето.

Втората стъпка включва управление на AHU с усъвършенствана оперативна логика. Могат да се използват множество параметри, за да се установи нивото на замърсяване. Параметрите се отличават с различни тенденции, както по отношение на пространството, така и във времето. Контролирането на вентилацията само въз основа на концентрацията на CO2 обикновено е недостатъчно. Следователно контролираната от търсенето вентилация DCV трябва да се основава на множество параметри и да контролира различни показатели на замърсяване едновременно, като автоматично адаптира системата и всеки от показателите остава и поддържа параметрите в предварително дефинираните граници по всяко време. Функциите преди и след вентилация и продухване, базирани на профилите на заетост на сградата, могат да гарантират, че вътрешните пространства винаги са безопасни преди употреба. Регулирането на вътрешното налягане и наблюдението на филтрите може да спомогне за поддържането на високо ниво на хигиена. Усъвършенстваният контрол на овлажняването пък и по-специално с помощта на адиабатни системи, е ключов фактор за осигуряване на оптимални условия с минимална консумация на енергия.

Третата стъпка е системата за събиране и анализ на данни. IoT технологиите позволяват непрекъснато да се знае както качеството на въздуха, подаван от системата, така и работата на оборудването, така че да се провери дали има отклонения между идеалните и реалните условия. Това позволява да се планира режим в случай на спад в производителността или неизправности. Силата на данните може да се използва за разработване на нови референтни индекси и ключови показатели на ефективност (KPI), за да се осигурят нови видове обратна връзка и да се създадат нови критерии.

room

В заключение: има широк спектър от фактори, които могат да повлияят на качеството на въздуха в помещенията и потенциално да увеличат риска за здравето. Съществуват обаче начини за безопасно управление на системите за ОВК, без да се застрашават целите за устойчивост и нулеви емисии.

Информираността, контролът и оптимизацията са ключови концепции за постигане на тези цели. Очевидно няма един-единствен отговор, а по-скоро интелигентен набор от различни стъпки и технологии за проектиране, които могат да помогнат да направим сградите по-здрави, безопасни и по-устойчиви.
Източник: CAREL 

Качеството на въздуха: как да се предпазим от разпространението на вируси в затворени пространства

Средно прекарваме около 90% от деня си на закрито. Свойствата на въздуха, който вдишваме в затворените пространства, оказват влияние не само върху нуждите на обитателите, но и могат да доведат до влошаване на неприятни последствия за здравето. За осигуряването на здравословен и продуктивен климат в сградите от значение е проследяването на работата на системата за отопление, вентилация и климатизация и управлението на условията в помещенията: филтриране на въздуха, овлажняване/обезвлажняване и регулирането на температурата чрез подходяща системата за сградна автоматизация.

Параметрите, които допринасят за общото усещане за комфорт и чието наблюдение е от значение за здравословната и продуктивна среда са: температура, относителна влажност (RH), скорост на въздуха, концентрация на въглероден диоксид (CO2), концентрация на летливите органични съединения (VOC) и фините прахови частици (PM2.5 fine dust). Има различни национални и международни указания, които регулират допустимия диапазон за всеки параметър, въпреки че не са задължителни в повечето страни. Когато тези стойности са извън такива граници, човешкото тяло страда. Симптомите могат да варират: главоболие, виене на свят, гадене, дразнене на очите, носа и гърлото, суха кашлица, суха или сърбяща кожа, затруднена концентрация, умора, чувствителност към миризми, дрезгав глас, алергии, студ, грипоподобни симптоми, повишена честота на астматични пристъпи. 

Температурата на въздуха е единственият параметър, който най-лесно може да определим като причина за дискомфорт, когато е извън нормалните граници. Това обаче рядко се случва, защото работещата система за отопление или охлаждане е най-малкият минимум на удобство, който сградите в наши дни покриват. 

office3

Подходящото ниво на относителна влажност предотвратява прекомерната сухота на кожата, очите и дихателните пътища и улеснява дишането. Симптоми, причинени от дишането на прекалено сух въздух, са главоболие, умора и раздразнителност. Правилното управление на влажността прави възможно намаляването на праховите частици във въздуха, като ги прилепва към стени и подове. В суха среда те биха останали за по-дълго време, подчертавайки усещането за сухота и дискомфорт. 

Зоната, в която влажността се поддържа умерена между 40 и 60%, се счита за най-здравословната в затворените пространства, защото може да намали заразността и разпространението на бактерии и вируси с до 70%. 

relative humidity
optimum zone

Ниската влажност на околната среда е причина вирусите да се запазват и да оцеляват за по-дълго като аерозоли, което води до нарушаване на вродената устойчивост срещу грипни инфекции. При високата влажност вирусите попадат пък в иделаната си среда за разпространение и бързо падат върху пода и различните повърхности.

При поддържане на умерена влажност частиците във въздуха стават по-тежки и по-малко плаващи, изминават малки разстояния, установяват се бързо върху повърхности и е много по-лесно да бъдат почистени. В зоната с влажност между 40 и 60% патогените пропътуват много по-къси маршрути, което се превръща в причина за предотвратяване предаването на зарази и намаляване на заболеваемостта. 

Ниското ниво на относителната влажност е причина за разпространението на инфекции. Тези частици стават леки, ефирни и много плаващи. Те могат да се разпространяват с часове, дни, седмици и дори да се възстановят отново на местата, които с абили почистени. Имаме съвсем скорошният пример с COVID-19. Целият свят носи маски над лицата си, за да предотврати вдишването на аерозоли, съдържащи вируса.

Умераната влажност 40-60% е идеална защита срещу разпространението на вируси и бактерии. Заразените капчици течност също остават в заразения аерозол, но вирусите умират бързо и предаването им намалява.

Оказва се, че дори и в затворените пространства има една перфектна зона, която защитава имунната система в закритите помещения, в която движението на патогените е затруднено, а техните заразни свойства са почти деактивирани.

Правилният контрол на относителната влажност, макар и често пренебрегван, е един от най-добрите инструменти, които имаме за създаване на вътрешна среда, която е полезна за човешкото здраве и комфорт, с положително въздействие върху отсъствията по болест и продуктивността. С появата на нови знания и проучвания, свързани с не особено новата концепция за качеството на въздуха в закрити помещения, има надежда, че насоките и регулациите по целия свят ще бъдат актуализирани и взети под внимание при уточняване на начина, по който трябва да се проектират новите системи за сградна автоматизация, контролиращи отоплението, вентилацията и климатизацията

Източник: CAREL 

Stylish-design-360-cassette

360° Cassette Samsung

Неравномерните температури и студените течения могат да бъдат неприятни за обитателите на сградите. Това може да повлияe негативно на цялостното им щастие и благополучие, независимо дали работят, пазаруват или се наслаждават на храна навън. Дизайнът също играе решаваща роля в създаването на хармонична среда. С иновативния си дизайн и висока ефективност климатичните системи на Samsung са революция в света на  климатизацията. 

Благодарение на стилната 360° кръгла касета на Samsung, ще създадете комфортно изживяване на закрито. Единственият по рода си кръгъл климатик се вписва чудесно в дизайна на всяко пространство, независимо какъв е той, като покрива всички изисквания за комфорт.

 

Style-is-in-the-air

Касетата е достъпна в широка гама мощности на отопление и охлаждане, така че да отговаря на комерсиални, търговски и битови нужди.  Тя е все по-често предпочитано решение за климатизация сред различните потребители, защото осигурява и се отличава с: 

Отопление и Охлаждане във всички посоки: 

Кръглият климатик отоплява и охлажда равномерно всеки ъгъл на помещението без да допуска наличието на мъртви точки за разлика от стандартните таванни касети. Патентованата технология с бустер вентилатор създава зона с ниско налягане, която променя ъгъла на изпускане на въздуха като осигурява почти нулев ъглов въздушен поток.

cooling everywhere
Дизайн без перки:
Bladeless-design-360-cassette

Касетата е конструирана без перки за разлика от стандартните таванни касети, които използват перки от четирите страни на устройството, за да разпределят въздуха, което пък е причина за неравномерното му разпределение в помещението. Дизайн без перки означава и че липсва прахът, който обичайно повлиява на качеството на въздуха.

Скоростта на издухания въздух остава непроменена, а от въздушния поток не се губи нищо. Хоризонталната въздушна струя намалява ъгъла на разпръскване и нежно се разстила из цялото помещение. 

Стилна и интуитивна:

С изискания кръгъл дизайн касетата пасва на всеки един интериор и създава условия за чудесно изживяване, докато отоплява и охлажда цялата стая, без да се влияе от заобикалящото я.

Интегрираният кръгъл LED дисплей предоставя ясно видим контрол на въздушния поток, който може да се настройва в интуитивни цветове. 

360° кръгла касета на Samsung – стил, който се усеща във въздуха.

 

Stylish-design-360-cassette

В наши дни все повече компании, ресторанти, кафенета и магазини поставят фокус върху създаването на естетически интериорен дизайн. Кръглата касета на Samsung предлага мощен, равен въздушен поток и се отличава с дизайн, който се съчетава безпроблемно с различни среди, което позволява на собствениците да създават изискан и красив интериор, отговарящ на желанията на клиентите. Интегрирането на устройството по начин, който подхожда на заобикалящия го декор, може да бъде още по-лесно. Панелът на 360° касета може да бъде дизайнерски персонализиран, за да допълни индивидуалната естетика на всеки бизнес. След персонализацията панелите се прилагат директно към касетата. 

Примери за вече изпълнени проекти с персонализирани дизайнерски касети са турска образователна институция Zübeyde Hanım – с панел, брандиран в символа на училището, и крайградско кафене в Корея.

 

Tailor-Made 360 Cassette

 

 

Дизайнерските панели на касетите позволяват на потребителите да персонализират естетиката на климатика, за да съответстват на интериора на дома, офиса, магазина, ресторанта и т.н.

 

360-Cassette-Design_main-4
Branding-360-cassette

С цел помощ на потребителя и откриването на перфектния модел, който да отговаря на неговия стил, Samsung панелите могат да бъдат в разнообразни дизайни, съобразени с всеки декор. Изборът може да включва гама от цветове, дървесина и маркови дизайни.

Докато традиционните климатици могат да доведат до неудобни течения и неравномерно разпределение на въздушния поток, 360° кръгла касета на Samsung осигурява оптимална ефективност и комфорт.

Кръглият дизайн е отговорен за комфортната атмосфера, която уредът осигурява, като предотвратява полъхът му директно да контактува с кожата и равномерно разпределя въздуха без мъртви точки, както често се случва при използването на стандартни климатични решения. Дизайнът е резултат от отстраняването на перките, които традиционно контролират посоката на вятъра. Перките са заменени с бустер вентилатор, който насочва въздушния поток равномерно и хоризонтално, осигурявайки приятно усещане във всеки един ъгъл на помещението.

Като обръща еднакво внимание на функцията и дизайна, 360° кръгла касета на Samsung предлага на бизнеса многостранно и ефективно решение за климатизация, което изглежда стилно и работи ефективно и поддържа комфорта на високо ниво. 

360-cassette

Източник: Samsung Electronics Air Conditioning Europe (SEACE)

header-the-future of-9-industries

Бъдещето на 9 индустрии

От сградите, в които работим и живеем, до транспорт, който ще улеснява пътуването в ежедневието ни, едно е сигурно, в бъдеще 9 индустрии ще се променят. Технологиите и автоматизираните решения все по-осезаемо ще променят начина ни на живот. 

В много от случаите вече интернетът на нещата (Internet of Things – IoT) трансформира индустриите. Според прогнозите на International Data Corporation (IED) разходите за IoT ще достигнат 1,2 трилиона долара през 2022 г., а скорошно тяхно проучване сочи, че девет от десет лидери вярват, че индустриалният интернет на нещата (IIoT) е инвестиция с добра възвръщаемост. 

Ето как технологиите ще се отразят върху бъдещето на 9 индустрии и начина, по който работим и живеем: 

Бъдещето на живота в Космоса: Хората ще населят галактиката

Технологиите ще направят възможно оцеляването извън атмосферата. От дишането на Марс до прекарването на време на Лунния портал, който ще бъде космически кораб, обикалящ около орбитата на Луната с жилищни помещения и лаборатории. Хората ще могат физически да отидат по-далеч, изследвайки вселената повече от всякога.

Опитът ни ще се разширява до неизследвани територии и откриването на неизвестното.

space
Бъдещето на въздушния транспорт: без закъсняващи полети

С помощта на софтуер е възможно да се намалят закъсненията на полетите, свързани с поддръжката, подготовката на самолета за излитане и избягване на лошо време. Например софтуера на Honeywell (Honeywell Forge for Airline) e с приложение да събира данни, за да даде възможност на операторите да разберат кога трябва да се подменят части, като по този начин намалят непланираната поддръжка и закъснения. Радарните технологии за проследяване на метереологичните условия също помагат на пилотите да избегнат тежко време по време на полет. На земята, усъвършенстваните сензори и софтуер действат, за да поставят рампата на място, точно когато е необходимо ускоряване на оборотите.

Повече полети случили се навреме ще доведат до повишена ефективност и спестени средства за авиокомпаниите, както и много доволни пътници. 

Бъдещето на сградите: местата, които обитаваме, ще предвиждат нашите нужди

Internet of things предоставя мощни данни за сгради, използващи сензори за наблюдение на осветлението, контрола на температурата, поддръжката и използването на пространството. Събраните данни и анализи, позволяват изграждането на стратегия и намирането на решения за ефективното използване на пространството, и оптимизиране на различните зони с цел пестене на енергия.

Нуждите ни ще бъдат задоволени повече от всякога без значение дали сме на на някое летище, в музей, в офиса или в нашия дом.

buildings-jpg
Бъдещето на киберсигурността: Софтуерът ще предпазва от постоянни заплахи

Решенията за киберсигурност трябва да надхитрят сложни заплахи, които постоянно се развиват. Ще се работи усърдно за разкриване на уязвимите области и комбиниране на софтуер и хардуер за непрекъснат мониторинг и защита на системите.

Електрическата мрежа и други критични инфраструктури ще работят безпроблемно. Защита ще бъде непробиваема дори в случаи, при които нарушители работят усилено, за да компрометират някоя система. 

Бъдещето на енергията: Батерии ще поддържат осветлението

Доставчиците на комунални услуги ще разчитат все повече на батерии, за да съхраняват енергия в допълнение към захранваната от различни източници като въглища, ядрена или пък възобновяема. Батериите ще се зареждат в извън пикови моменти и ще осигуряват енергия, когато търсенето на мрежата достигне пикови върхове.

Съхранението на еенргия на батерии предлага алтернативи на традиционната невъзобновяема енергия, идваща например от електроцентрали с въглища. Това ще позволи комуналните услуги да осигуряват по-евтина енергия през периодите на високо търсене като горещите лета и студените зими. Очаква се до 2040 г. търсенето на акумулаторни батерии да нарасне до еквивалент на около половината от цялата възобновяема енергия генерирана днес, според глобалната нестопанска група на Световната банка.

city lights
Бъдещето на доставките: по-бърза доставка на всички поръчки

Безплатната двудневна доставка вече започва да се заменя с доставка на следващия ден и в същия ден. Дистрибуционните центрове ще разчитат по-силно на роботиката и други решения за автоматизация, за да ускорят пътуването от момента, в който натиснете подаване на поръчка до изпращането на вашия артикул. Клиентите също ще могат да посочат кога и къде да получават поръчките си.

Онлайн пазаруването и електронната търговия ще продължат да бележат ръст, както и очакванията на клиентите за перфектно обслужване – бърза доставка, когато и където искат.

 бъдещето на горивото: двигателите ще се захранват от гориво от растения

Точно така: има гориво, което се произвежда от суровини като отпадни мазнини и неядливи култури – Honeywell Green Jet Fuel. Люспи ориз? Синапено семе? И двете са били използвани за захранване на реактивни двигатели. Разчитането на такива алтернативи на изкопаемите горива ще стане по-често. Особено в авиоиндустрията, където някои заинтересовани страни поеха ангажимент да постигнат „неутрален въглероден растеж до 2020 г. и 50-процентно намаление“ на емисиите на парникови газове до 2050 г., според Международната агенция за възобновяема енергия.

Зависимостта от традиционните замърсяващи изкопаеми горива може да бъде намалена с появата на алтернативи, които могат да помогнат на планетата. Зеленото реактивно гориво и дизеловото гориво имат потенциал да намалят емисиите на парникови газове с до 85 процента.

future fuel
бъдещето на индустриалната сигурност: по-малко работници ще се нараняват на работното място

Софтуер ще събира данни за нивата на опасни газове и вредните шумови децибели от преносими устройства на работниците като газови детектори, смарт устройства за защита на слуха или други умни аксесоари към работното облекло. Това дава възможност за незабавна информираност за промени в околната среда на работника, личното му здраве и безопасност. Мениджърите по безопасност, които осъществяват контрол дистанционно, могат да наблюдават тези промени и да реагират незабавно на инциденти като падане или изтичане на газ.

С въвеждането на смарт проследяване на различните фактори, които застрашават работниците, повече инциденти могат да бъдат избегнати. Работниците ще са по-продуктивни, а компаниите ще извлекат възвръщаемост на инвестициите си в оборудването за безопасност и технологичните машини. Разходите за обезщетения ще се намалят, а конкурентоспособността ще се увеличава. 

бъдещето на транспорта: въздушни таксита

С разнообразен и иновативен дизайн градски летящи превозни средства ще превозват пътници до места, които са на разстояния – далечни за шофиране, но пък твърде близки за традиционен полет. Съществува възможност летящите таксита да бъдат безпилотни, което пък ще доведе до трансформиране на начина, по който се движим в градовете. 

Появата на повече въздушни превозни стредства ще доведе до по-малко задръствания, а хората ще имат възможност да работят на по-далечни разстояния от мястото, където живеят.

taxi

Промяната е единствената константа… но дали сме готови за такива промени? 

Източник: Honeywell

Снимки: Unsplash

Сгради с почти нулево потребление на енергия

В последните години климатичните проблеми не остават незабелязани. Акцент се поставя върху намаляването на човешките действия, причина за измененията на климата, по отношение на емисиите и първичното потребление на енергия, свързани както с промишлени, така и с други действия. В тази връзка Европейският съюз си е поставил за цел да намали потреблението на първичната енергия най-малко с 20% до тази година чрез Директива 2010/31/ЕС, чиито обхват е широк и обхваща различни сектори. Сякаш по наложено е схващането, че с потреблението си промишлеността най-силно засяга околната среда. Противно на това схващане обаче в Директивата най-засегнат е жилищният сектор, защото домакинствата имат същия принос като промишлеността по отношение на потреблението на първична енергия и емисиите.

Графиката илюстрира, че около 50% от потреблението ни на енергия може да бъде отнесено към тези два сектора като само транспортът е 33%.

За прилагането на промените, необходими за постигане на целите, определени от Европейския съюз, ефективността в жилищния сектор има голямо значение. Все по-голямо внимание се и ще се обръща на почти нулево енергийни сгради NZEB (Nearly-Zero Energy Buildings). От 2020 всички нови жилищни сгради трябва да имат енергийно въздействие, изразено в kW/ м2 / годишно, което е възможно най-близо до нулата. От 2018 година насам всички нови правителствени сгради трябва да се съобразяват с тези нови разпоредби.

ИЗИСКВАНИЯ, КОИТО ТРЯБВА ДА ПОКРИВАТ СГРАДИТЕ С ПОЧТИ НУЛЕВ РАЗХОД НА ЕНЕРГИЯ:

В тях са включени всички най-съвременни технически решения по отношение на висока енергийна ефективност. При изграждането на нова сграда под внимание се вземат техническата, икономическата и екологичната приложимост, като се приемат решения с висока ефективност като:

Тези решения са приети за отопление, топла вода за санитарните водоизточници, климатизация, вентилация – за цялостна обработка на въздуха. За да се осигури оптимално или за да се оптимизира управлението на наличните енергийни ресурси, са необходими прецизно управление и качествен контрол на техническите системи на сградата. Контролът, който може да бъде персонализиран към различни разширения в зависимост от желанията на потребителя, се основава на различни параметри на околната среда и системата. В такива случаи с цел оптимизиране предпочитан вариант е свързването на няколко модулни системи като например: термопомпи, комбинирани с големи вентилационни системи. Такова решение е икономически и енергийно изгодно.

На някои места по света, в които са инсталирани нови системи, предназначени да подпомогнат постигането на нулев разход на енергия, са развити програми, които предоставят икономически стимули за подпомагане на потребителите да компенсират разходите за техническите подобрения.

Когато разполагате с иновативни системи, намаляващи енергийното въздействие, е полезно да разполагате със системи за мониторинг на консумацията на енергия, както и сензори за мониторинг на параметрите на околната среда, за да се отчита ефективното потребление на енергия в сградата. Мониторингът може да бъде с постоянна Wireless връзка с възможност за отдалечен достъп, комбиниран със софтуер с възможност за проследяване на данните.

Според Директива 2010/31/ЕС, решенията, водещи до почти нулево потребление на енергия в сградата, имат голямо разнообразие от приложения: 

 • еднофамилни къщи от различен тип;
 • жилищни блокове;
 • офиси;
 • образователни сгради;
 • болници;
 • хотели и ресторанти;
 • спортни центрове;
 • сгради за услуги за търговия на едро и дребно.

Следователно е ясно, че прилагането на нови високоефективни технологии обхваща пълен набор от различни областти с точността на приетите технически решения според конкретната нужда. 

Каква е настоящата ситуация на ниво ЕС? Какъв напредък е постигнат досега?

Според периодичния доклад на ZEBRA 2020, проект, създаден да следи напредъка на внедряването на NZEB, ситуацията е доста разнообразна: 

 

На фигурата, където индексът от 0 до 1 отразява зрелостта на внедряването, е ясно, че все още има много място за прилагането на техническите решения, за да се премине към NZEB. Въпреки че проучването показа, че компонентите за снабдяване са доста лесни, цените са достъпни и комуникацията е ефективна, навлизането на пазара все още не е оптимално. Всъщност е ясно, че в сектора има широко поле за подобрения. Националните политики са в полза на прилагането на тези технологии. Очевидно изводите се основават на средните данни в страните от Европейския съюз. Действителната ситуация вижда големи разлики на местно ниво, където прилагането на висока ефективност вече е задължително или предстои да влезе в сила с високи пазарни очаквания.

Разглеждайки по-подробно относно прилагането на термопомпите, които представляват основното техническо решение от гледна точка на NZEB, изследванията, проведени от комитета ZЕBRA 2020, показаха тези резултати:

Иточник: EURAC Research, Institute for Renewable Energy

 

 

 

EURAC

Горната схема подчертава технологиите за обработка на въздуха, използвани в редица сгради на NZEB. 75% се отчитат от термопомпи, които от своя страна се разделят според вида на топлинния източник. Най-често срещаните са тези с топлообменник с въздушно охлаждане. След тях се използват термопомпи или агрегати от наземния източник, комбинирани с рециркулация на отработения въздух от въздуховодите (AHU термопомпи).

В заключение: за постигането на целите за изграждане на сградни системи, които ще са с почти нулево енергийно влияние и разход на енергия, са необходими високотехнологични инженерни решения, с възможност системните компоненти да модулират натоварването и да водят до постигането на крайната цел: намаляването на количеството консумирана енергия.

 

Източници: CAREL

Eurostat: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Archive:Consumption_of_energy

ZEBRA 2020: https://www.zebra2020.eu/website/wp-content/uploads/2014/08/ZEBRA2020_Strategies-for-nZEB_07_LQ_single-pages-1.pdf

EURAC Research, Institute for Renewable Energy, article written by Giulia Paoletti, Ramón Pascual Pascuas, Roberta Pernetti and Roberto Lollini                            ‘Nearly Zero Energy Buildings: An Overview of the Main Construction Features across Europe’

header-photo

Приложение на пароовлажнителите във винопроизводството

Пароовлажнителите са устройства, които повишават влажността в дадено помещение – стая, апартамент, къща, офис или индустриална сграда. Промишлените пароовлажнители и овлажнители на въздуха имат безкрайно много приложения – от запазването на пресни продукти по време на съхранение и разнос, контрол на различни фактори с важно значение за винопроизводството до премахване на прах и въздушно предавани инфекции в промишлените сгради и съоръжения.

Компания ALOCOR, разчитайки на стратегическия си партньор CAREL, предлага на индустрията решения за увеличаване влажността на въздуха в две категории: изотермално и адиабатно овлажняване. Повече за принципа на работа на парните и адиабатните пароовлажнители, прочетете тук

Пароовлажнителите са важна част от оборудването на много индустрии и при правилно ползване могат да спестят, както пари, така и време за отопление и подмяна на техника. В няколко последователни публикации ще ви разкажем за приложението им в различните индустрии. 

В празничния декември отдаваме заслужена почит на виното и

приложението на пароовлажнителите във винената индустрия

Във винопроизводството контролът на температурата, влажността и налягането са фактори, които играят ключова роля в процеса на производство, рафиниране и консервиране на виното. За да консумират потребителите продукт с отлично качество, запазил уникалните си характеристики, е необходимо в различните етапи от процесите на обработка и съхранение, да бъде съхранявам в установени условия и граници. Следователно и винената индустрия използва системи за контрол на ключовите характеристики на околната среда, за да постигне най-добри резултати и да осигури конкурентоспособност за продукта си на глобалния пазар.

Ако нивото на влажност на въздуха е твърдо ниско при процеса на рафиниране, съществува риск част от виното да се изпари, което води до значителни загуби. Чрез внимателен контрол на влажността, процентът на изпаряващия се продукт може да бъде ограничен.

ALOCOR съвместно с CAREL, лидер в производството на хладилни и климатични контролери и системи за овлажняване на въздуха, предлага широка гама от овлажнители, както парни, така и адиабатни, с различен капацитет и режими на работа. С богата гама от стандартни и персонализирани решения можем да отговорим на нуждите на винената индустрия с опит и професионализъм.

Подборът на правилните пароовлажнители ще допринесе на всеки винопроизводител, като спомогне за: 

 • намаляване загубите поради изпарение на виното през бъчвите;
 • поддържане на идеално ниво на влага по време на всеки етап на обработка и съхранение;
 • пестене на енергия, благодарение на ефективността на адиабатните овлажнители.

Виното е майсторски продукт с изкусни традиции на приготвяне. Освен тънкостите на всеки един майстор винар, вкусовете и ароматите на напитката на боговете са резултат не само от качеството на гроздето, но и от микроклиматичните условия в местата, където се произвежда, отлежава и съхранява виното.

Контролът на температурата и влажността на въздуха са основни за запазване на органолептичните свойства на виното.

Използването на технологични системи допринася за гарантиране на висококачествено производство на вино. Осигуряването на подходяща влажност, температура, както и възможност за наблюдение на различните стойности на тези величини през сезоните е съществена част от процеса на винопроизводство, така че произведеното вино да е с оптимални характеристики всяка година.

carel-wine-industry
ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА на пароовлажнителите на Carel при приложение във винената Индустрия:

Висока ефективност и хигиена

Системите за адиабатно овлажняване могат да осигурят правилното ниво на влажност постоянно и прецизно, с изключително ниска консумация на енергия и в съответствие с хигиенните изисквания.

Интеграция

Цялостните решения могат да изпълнят всички изисквания за контрол, интеграция и надзор на климатичните системи в помещението.

По-ниско потребление на енергия и въздействие върху околната среда

Решенията са с висока ефективност, насочени към намаляване на консумацията на енергия и съответно текущите разходи на системата за контрол на температурата и влажността. Наблюдава се по-ниско ниво на замърсяване на атмосферата и по-слабо въздействие върху околната среда от процеса на производство на вино.

MC multizone

MC multizone е адиабатен овлажнител за сгъстен въздух на CAREL, който доставя атомизирана вода директно в помещението, което го прави идеален за големи винарни и варелни изби.

Специалната технология, използвана за атомизиращите дюзи от неръждаема стомана, означава че MC доставя много фини капчици, които лесно се абсорбират от въздуха в малко пространство, дори при по-ниски температури.

Процедурата за автоматично промиване на линията и дюзите за „самопочистване“ правят MC напълно хигиенно безопасен продукт.

humiSonic direct е новото решение за директно овлажняване в стаята, което използва иновативната ултразвукова технология. Той e само едно компактно решение, което включва всички компоненти, необходими за експлоатация, което го прави най-доброто предложение на пазара по отношение на лекотата и гъвкавостта на монтажа, както за нови системи, така и за модернизиране на съществуващи сгради.

Ултразвуковата технология на CAREL минимизира консумацията на енергия, като в същото време намалява поддръжката, благодарение на изключителния живот на пиезоелектрическите преобразуватели (до 10 000 часа). Освен това хигиената е гарантирана от използването на компоненти от неръждаема стомана и автоматични цикли на измиване и пълнене. С предлаганата стандартна съвместимост с Modbus, humiSonic direct може да комуникира с всяка система за управление, като лесно се интегрира с останалата част от инсталацията.

humiSonic direct

Пароовлажнители

Повече за изотермалните и адиабатните пароовлажнители, които ALOCOR предлага съвместно с CAREL:

 

Източник: CAREL 

Снимка: Kym Ellis, Unsplash 

Бъдещето е хибридно

В историята, която екипите на ALOCOR пишат вече повече от десетилие, всяко едно решение, създадено от тях съвместно с едни от най-добрите специалисти в различните области за автоматизирани сградни решения, системи за климатизация, пожароизвестяване, автономно резервно захранване и умен контрол на достъпа, следва простата философия да бъде природосъобразно и с минимални вредни въздействия върху околната среда. Борбата с екологичните проблеми в различните индустрии се превръща в абсолютно задължителна, а търсенето на решения с по-малко вредно влияние все по-голямо.

Климатизационният сектор не прави изключение и той все повече се стреми да отговори на новите нужди на пазара. Като глобален лидер в света на технологиите Samsung Electronics Air Conditioner Europe (SEACE) не прави изключение. Компанията предлага на партньорите си, сред които е и ALOCOR, решения за климатизация и климатици за дома, магазини, хотели, офиси и производтсва от ново поколение, които осигуряват максимален комфорт, като същевременно пестят енергия и опазват природната среда от неблагоприятни влияния.  

Във връзка с екологичните изисквания спрямо EU F-Gas Regulation*, ставащи все по-строги, целящи бъдещи ограничения на хладилния агент за традиционните VRF системи, се изисква ново решение, което от SEACE вече са намерили – новият Samsung HVM (HydroVariableMulti).

icona-fgas

Според F-Gas регламента все още няма да има пълна забрана, но ще се наблюдава спад в използването на флуорирани газове (F-gases). Целта е техните емисии да бъдат намалени с 2/3 до 2030 година.** 

Те са семейство изкуствени газове с индустриално приложение, които не увреждат атмосферния озонов слой, заради което често се използват като заместители на озоноразрушаващи вещества. Въпреки това обаче F-газовете са мощни парникови газове, с ефект на глобалното затопляне до 23 000 пъти по-голям от въглеродния диоксид (CO2), а емисиите им нарастват силно. Регулаторните действия, които ЕС предприема, са част от политиката за борба с климатичните изменения. 

Трите групи F-газове са: хидрофлуоровъглеводороди (HFC), перфлуоровъглеводороди (PFCs) и серен хексафлуорид (SF6). 

 

А за какво се използват F-газовете?

Въглеводороди (HFC) се използват като: хладилни агенти в хладилното, климатичното и термопомпеното оборудване; като разпенващи агенти за пени; като разтворители; и в пожарогасители и аерозоли.

Перфлуоровъглеводороди (PFCs) обикновено се използват в сектора на електрониката (например за плазмено почистване на силиконови пластини), както в козметичната и фармацевтичната индустрия. В миналото PFC са били използвани и в пожарогасители, като все още могат да бъдат намерени в по-стари пожарозащитни системи.

Серен хексафлуорид (SF6) се използва главно като изолиращ газ в електрозахранващи устройства за високо напрежение и при производството на магнезий и алуминий.**

 HVM – хибридно климатично решение с VRF

Hydro Viriable Multi (HVM) е хибридно VRF решение на водна основа, което е екологично чистата алтернатива на термопомпите. HVM предлага всички съществуващи предимства на традиционните VRF и CHILLER системи с допълнителнa гъвкавост не само на дизайна, а и на управлението. Цялата система осигурява предимства в областите на проектиране, монтаж и експлоатация. 

ПРОЕКТИРАТЕ ЦЯЛАТА HVM МОДУЛНА SAMSUNG СИСТЕМА САМИ – ЛЕСНО, БЪРЗО И УДОБНО

HVM модулът разполага с оналйн инструмент за избор. Той предоставя цялата информация, която ви е необходима като данни за ефективността (SCOP, COP, SEER и EER), както и водният поток и цялостния спад в нлягането на системата, което ще ви позволи да изберете подходящите водна помпа и тръбна разводка.

Можете да избирате измежду оценка на годишния разход на енергия; документи с висока разделителна способност във формат PDF с диаграми за окабеляването и тръбната разводка; документ с тръжни спецификации и проектен отчет в удобен формат. 

Към инструмента за проектиране.

design_tool
instalation_HVM
Лесен монтаж

Монтажът на Samsung HVM съвпада с този на традиционните VRF системи като се отличава с едно преимущество: може да се свърже към всеки тип воден топлообменник.

Хибридното решение е с възможност за модулно свързване на до 16 охладителни тела Samsung DVM за образуване на един цялостен с капацитет от 1040 kW. Компактният размер и модулността на DVM компонентите им улесняват транспорта и монтажа. 

Цялостното интегрирано и стандартизирано HVM решение се управлява и поддържа лесно, благодарение на сървъра за управление на данни на Saмsung, а стандартизираната система за контрол може да се свърже с външна система за сградна автоматизация (*съвместима с BACNet и LonWorks). 

Управление

Хибридната система Samsung HVM e безопасно решение, което щади околната среда. Тя осигурява ефективно отопление при температури до -20°C, благодарение на технологията за мигновено впръскване. Когато е налице модулното свързване с много охладителни DVM тела в единна система, натоварването се разпределя автоматично.

Hydro Viriable Multi (HVM) работи на основата на вода и в сградата, в която ще бъде инсталирана, няма необходимост от хладилен агент, което веднага я превръща в безопасно решение. 

Samsung HVM решението не подлежи на бъдещи ограничения за хладилните агенти, във връзка с EU F-Gas Regulation за разлика от VRF системите, и е една добра инвестиция за бъдещето.

operation_HVM
design-hvm

 

 

Избирайки модулa Samsung HVM за вашата климатизация вие инвестирате в хибридното, но най-вече екологично чисто бъдеще.

 

 

 

Решения за климатизация

Решенията за климатизация, които ALOCOR предлага съвместно със Samsung Electronics Air Conditioning Europe (SEACE):