Blog

Помага ли изправната вентилационна система за създаването на здравословен и устойчив вътрешен микроклимат

Може ли правилната вентилационна система да помогне за създаването на здравословна и устойчива среда?

Днес много хора прекарват повече от времето си в затворено пространство (над 90%), доказано е че лошото качество на въздуха в затворено помещение има значително въздействие върху здравето и производителността.

city-5716456_1280

В допълнение на това, ситуацията с COVID-19 значително повиши информираността за замърсяването на въздуха в затворени помещения. Водещи специалисти в общественото здраве ни насочват, че трябва да се обърне внимание на много и различни фактори включващи климатичните инсталации и вентилационните системи, управлението на скоростта на въздушния поток, микроклиматичните параметри които са важни за чистотата на поетия въздух, както и пренастройката на оборудването и материалите и процедурите за поддръжка. Всички тези аспекти оказват значително въздействие върху здравето, благосъстоянието и покачват енергийната консумация. Ето защо се задава въпросът:

Могат ли да са съвместими здравето на човека и вентилационната система?

Системите за проследяване, стратегиите за контрол и оптимизация играят основна роля при изграждането на здравословна и безопасна вентилация. В търговските сгради вентилацията се осигурява от AHU кит, който минава през сградата. Премахва въздуха от замърсените вътрешни пространства, а ако е твърде горещ или твърде студен го заменя с чист, свеж и с правилната температура и влажност.

 

В миналото правилата за качеството на въздуха бяха фокусирани върху осигуряването на минимално ниво на топлинен комфорт. С течение на годините повишеното внимание към устойчивостта и новите наредби за еко-дизайн помогнаха за разрешаването на трудната дилема между намаляването на консумацията на енергия и създаването на комфортна среда. Независимо от това новите насоки за безопасност, които трябва да се прилагат имат негативно въздействие върху потреблението на енергия. Следователно интелигентната система за контрол и наблюдение на вентилацията може да е ключът към комбинирането на здравните ползи и ефективността. Интелигентната система реагира и адаптира зададените точки и режими на работа към специфичните изисквания на потребителя и контролираната среда.

 

solar-4867218_1920

 

Както споменахме контролирането на вентилацията само въз основа на CO2 обикновено е недостатъчно.

DCV (Вентилация с контролирано управление) трябва да бъде базирана на различни видове параметри – CO2, VOC, PM 2.5-10, за да контролира различни показатели на замърсяване едновременно и по този начин да адаптира вентилационната система, така че всеки от тях да се поддържа в рамките на предварително дефинираните граници по всяко време. Функциите преди и след вентилация и продухване базирани на профилите на заетост на сградата могат да гарантират, че вътрешните пространства са винаги безопасни преди използване. Освен това регулирането на вътрешното налягане и проследяването на замърсяването на филтрите спомага за високото ниво на хигиена. И накрая, усъвършенствания контрол на овлажняването, по специално с помощта на адиабатни системи е ключов фактор за осигуряване на оптимални условия с минимален разход на енергия. 

Третата стъпка е система за събиране и анализ на данни.

IoT (Internet of Things) технологиите позволяват постоянно да се знае какво е качеството на въздуха подаван от системата, така може да се провери има ли отклонения от реалните и идеалните условия, и да се отстранят проблемите ако има такива. Силата на данните може да се използва за разработване на нови референтни индекси (KPI), за да се осигурят нови видове обратна връзка и да се създадат нови критерии. В заключение, както видяхме има широк спектър от фактори, които могат да повлияят на качеството на въздуха в помещенията и потенциално да увеличат риска за здравето. Има начини за безопасно управление на системите на ОВиК без да се застрашават устойчивостта и нулевите емисии. Информираността, контролът и оптимизацията са ключови концепции за постигане на тези цели. Очевидно няма еднозначен отговор, а по-скоро интелигентен набор от различни стъпки и технологии за проектиране, които могат да помогнат да направим сградите по-здрави, по-безопасни и по-устойчиви.