Blog

Бъдещето е хибридно

В историята, която екипите на ALOCOR пишат вече повече от десетилие, всяко едно решение, създадено от тях съвместно с едни от най-добрите специалисти в различните области за автоматизирани сградни решения, системи за климатизация, пожароизвестяване, автономно резервно захранване и умен контрол на достъпа, следва простата философия да бъде природосъобразно и с минимални вредни въздействия върху околната среда. Борбата с екологичните проблеми в различните индустрии се превръща в абсолютно задължителна, а търсенето на решения с по-малко вредно влияние все по-голямо.

Климатизационният сектор не прави изключение и той все повече се стреми да отговори на новите нужди на пазара. Като глобален лидер в света на технологиите Samsung Electronics Air Conditioner Europe (SEACE) не прави изключение. Компанията предлага на партньорите си, сред които е и ALOCOR, решения за климатизация и климатици за дома, магазини, хотели, офиси и производтсва от ново поколение, които осигуряват максимален комфорт, като същевременно пестят енергия и опазват природната среда от неблагоприятни влияния.  

Във връзка с екологичните изисквания спрямо EU F-Gas Regulation*, ставащи все по-строги, целящи бъдещи ограничения на хладилния агент за традиционните VRF системи, се изисква ново решение, което от SEACE вече са намерили – новият Samsung HVM (HydroVariableMulti).

icona-fgas

Според F-Gas регламента все още няма да има пълна забрана, но ще се наблюдава спад в използването на флуорирани газове (F-gases). Целта е техните емисии да бъдат намалени с 2/3 до 2030 година.** 

Те са семейство изкуствени газове с индустриално приложение, които не увреждат атмосферния озонов слой, заради което често се използват като заместители на озоноразрушаващи вещества. Въпреки това обаче F-газовете са мощни парникови газове, с ефект на глобалното затопляне до 23 000 пъти по-голям от въглеродния диоксид (CO2), а емисиите им нарастват силно. Регулаторните действия, които ЕС предприема, са част от политиката за борба с климатичните изменения. 

Трите групи F-газове са: хидрофлуоровъглеводороди (HFC), перфлуоровъглеводороди (PFCs) и серен хексафлуорид (SF6). 

 

А за какво се използват F-газовете?

Въглеводороди (HFC) се използват като: хладилни агенти в хладилното, климатичното и термопомпеното оборудване; като разпенващи агенти за пени; като разтворители; и в пожарогасители и аерозоли.

Перфлуоровъглеводороди (PFCs) обикновено се използват в сектора на електрониката (например за плазмено почистване на силиконови пластини), както в козметичната и фармацевтичната индустрия. В миналото PFC са били използвани и в пожарогасители, като все още могат да бъдат намерени в по-стари пожарозащитни системи.

Серен хексафлуорид (SF6) се използва главно като изолиращ газ в електрозахранващи устройства за високо напрежение и при производството на магнезий и алуминий.**

 HVM – хибридно климатично решение с VRF

Hydro Viriable Multi (HVM) е хибридно VRF решение на водна основа, което е екологично чистата алтернатива на термопомпите. HVM предлага всички съществуващи предимства на традиционните VRF и CHILLER системи с допълнителнa гъвкавост не само на дизайна, а и на управлението. Цялата система осигурява предимства в областите на проектиране, монтаж и експлоатация. 

ПРОЕКТИРАТЕ ЦЯЛАТА HVM МОДУЛНА SAMSUNG СИСТЕМА САМИ – ЛЕСНО, БЪРЗО И УДОБНО

HVM модулът разполага с оналйн инструмент за избор. Той предоставя цялата информация, която ви е необходима като данни за ефективността (SCOP, COP, SEER и EER), както и водният поток и цялостния спад в нлягането на системата, което ще ви позволи да изберете подходящите водна помпа и тръбна разводка.

Можете да избирате измежду оценка на годишния разход на енергия; документи с висока разделителна способност във формат PDF с диаграми за окабеляването и тръбната разводка; документ с тръжни спецификации и проектен отчет в удобен формат. 

Към инструмента за проектиране.

design_tool

instalation_HVM

Лесен монтаж

Монтажът на Samsung HVM съвпада с този на традиционните VRF системи като се отличава с едно преимущество: може да се свърже към всеки тип воден топлообменник.

Хибридното решение е с възможност за модулно свързване на до 16 охладителни тела Samsung DVM за образуване на един цялостен с капацитет от 1040 kW. Компактният размер и модулността на DVM компонентите им улесняват транспорта и монтажа. 

Цялостното интегрирано и стандартизирано HVM решение се управлява и поддържа лесно, благодарение на сървъра за управление на данни на Saмsung, а стандартизираната система за контрол може да се свърже с външна система за сградна автоматизация (*съвместима с BACNet и LonWorks). 

Управление

Хибридната система Samsung HVM e безопасно решение, което щади околната среда. Тя осигурява ефективно отопление при температури до -20°C, благодарение на технологията за мигновено впръскване. Когато е налице модулното свързване с много охладителни DVM тела в единна система, натоварването се разпределя автоматично.

Hydro Viriable Multi (HVM) работи на основата на вода и в сградата, в която ще бъде инсталирана, няма необходимост от хладилен агент, което веднага я превръща в безопасно решение. 

Samsung HVM решението не подлежи на бъдещи ограничения за хладилните агенти, във връзка с EU F-Gas Regulation за разлика от VRF системите, и е една добра инвестиция за бъдещето.

operation_HVM

design-hvm

 

 

Избирайки модулa Samsung HVM за вашата климатизация вие инвестирате в хибридното, но най-вече екологично чисто бъдеще.

 

 

 

Решения за климатизация

Решенията за климатизация, които ALOCOR предлага съвместно със Samsung Electronics Air Conditioning Europe (SEACE): ВИЖТЕ ТУК


*F-Gas Regulation е в сила от 1 януари 2015 година и заедно с MAC directive, Европейският съюз приема, за да контролира емисиите от флуорирани парникови газове (F-газове), включително хидрофлуоровъглеводороди (HFC). 

**Целта е техните емисии да бъдат намалени с 2/3 до 2030 година.

Източник:

Samsung Electronics Air Conditioning Europe (SEACE)