Blog

Качеството на въздуха: как да се предпазим от разпространението на вируси в затворени пространства

Средно прекарваме около 90% от деня си на закрито. Свойствата на въздуха, който вдишваме в затворените пространства, оказват влияние не само върху нуждите на обитателите, но и могат да доведат до влошаване на неприятни последствия за здравето. За осигуряването на здравословен и продуктивен климат в сградите от значение е проследяването на работата на системата за отопление, вентилация и климатизация и управлението на условията в помещенията: филтриране на въздуха, овлажняване/обезвлажняване и регулирането на температурата чрез подходяща системата за сградна автоматизация.

Параметрите, които допринасят за общото усещане за комфорт и чието наблюдение е от значение за здравословната и продуктивна среда са: температура, относителна влажност (RH), скорост на въздуха, концентрация на въглероден диоксид (CO2), концентрация на летливите органични съединения (VOC) и фините прахови частици (PM2.5 fine dust). Има различни национални и международни указания, които регулират допустимия диапазон за всеки параметър, въпреки че не са задължителни в повечето страни. Когато тези стойности са извън такива граници, човешкото тяло страда. Симптомите могат да варират: главоболие, виене на свят, гадене, дразнене на очите, носа и гърлото, суха кашлица, суха или сърбяща кожа, затруднена концентрация, умора, чувствителност към миризми, дрезгав глас, алергии, студ, грипоподобни симптоми, повишена честота на астматични пристъпи. 

Температурата на въздуха е единственият параметър, който най-лесно може да определим като причина за дискомфорт, когато е извън нормалните граници. Това обаче рядко се случва, защото работещата система за отопление или охлаждане е най-малкият минимум на удобство, който сградите в наши дни покриват. 

office3

Подходящото ниво на относителна влажност предотвратява прекомерната сухота на кожата, очите и дихателните пътища и улеснява дишането. Симптоми, причинени от дишането на прекалено сух въздух, са главоболие, умора и раздразнителност. Правилното управление на влажността прави възможно намаляването на праховите частици във въздуха, като ги прилепва към стени и подове. В суха среда те биха останали за по-дълго време, подчертавайки усещането за сухота и дискомфорт. 

Зоната, в която влажността се поддържа умерена между 40 и 60%, се счита за най-здравословната в затворените пространства, защото може да намали заразността и разпространението на бактерии и вируси с до 70%. 

relative humidity

optimum zone

Ниската влажност на околната среда е причина вирусите да се запазват и да оцеляват за по-дълго като аерозоли, което води до нарушаване на вродената устойчивост срещу грипни инфекции. При високата влажност вирусите попадат пък в иделаната си среда за разпространение и бързо падат върху пода и различните повърхности.

При поддържане на умерена влажност частиците във въздуха стават по-тежки и по-малко плаващи, изминават малки разстояния, установяват се бързо върху повърхности и е много по-лесно да бъдат почистени. В зоната с влажност между 40 и 60% патогените пропътуват много по-къси маршрути, което се превръща в причина за предотвратяване предаването на зарази и намаляване на заболеваемостта. 

Ниското ниво на относителната влажност е причина за разпространението на инфекции. Тези частици стават леки, ефирни и много плаващи. Те могат да се разпространяват с часове, дни, седмици и дори да се възстановят отново на местата, които с абили почистени. Имаме съвсем скорошният пример с COVID-19. Целият свят носи маски над лицата си, за да предотврати вдишването на аерозоли, съдържащи вируса.

Умераната влажност 40-60% е идеална защита срещу разпространението на вируси и бактерии. Заразените капчици течност също остават в заразения аерозол, но вирусите умират бързо и предаването им намалява.

Оказва се, че дори и в затворените пространства има една перфектна зона, която защитава имунната система в закритите помещения, в която движението на патогените е затруднено, а техните заразни свойства са почти деактивирани.

Правилният контрол на относителната влажност, макар и често пренебрегван, е един от най-добрите инструменти, които имаме за създаване на вътрешна среда, която е полезна за човешкото здраве и комфорт, с положително въздействие върху отсъствията по болест и продуктивността. С появата на нови знания и проучвания, свързани с не особено новата концепция за качеството на въздуха в закрити помещения, има надежда, че насоките и регулациите по целия свят ще бъдат актуализирани и взети под внимание при уточняване на начина, по който трябва да се проектират новите системи за сградна автоматизация, контролиращи отоплението, вентилацията и климатизацията


Източник: CAREL