Blog

ALOCOR е един от партньорите по новия проект на THE MALL

The MALL подготвя нещо ново, а ALOCOR има удоволствието да е сред изпълненителите на проектa.

Нашите висококвалифицирани специалисти проектират и изграждат пълна гама от BMS компоненти за автоматизация и контрол на цялата площ, програмирани и интегрирани с цел контролирането на всички технологични нужди на сградата – пожароизвестяване, управление на осветителни, електрически, отоплителни и охлаждащи системи, ескалатори, резервен дизел генератор, както и контрол на достъпа.

Очаквайте скоро!