Без повече загуби при аварии с резервно захранване (UPS) от ALOCOR