Управление на водите

2upravlenie-na-vodite

ALOCOR подпомага общини и индустрии при използването на водата по възможно най-добрия и ефективен начин, като се минимизират загубите.

ALOCOR предлага решения за автоматизация на процесите за пречистване на питейни, индустриални и отпадни води.

Без значение дали става дума за питейни или отпадни води, водното стопанство изисква прецизно управление във всички сфери. Със своите решения АЛОКОР е доверен партньор при проектирането и техническите консултации, изпълнението и експлоатацията, обучението и квалификацията, оптимизацията, сервизното обслужване и техническата поддръжка на водни обекти.

В областта на водната промишленост експертите на АЛОКОР създават ориентирани към клиента и икономически изгодни решения.

Translate »