Сградна автоматизация

Системите за сградна автоматизация са централизирани системи за контрол на отоплението, охлаждането, вентилацията, влажността на въздуха, осветлението и други системи. Целта на сградната автоматизация е да осигурят комфорт и ефикасно управлението на всички системи. По този начин могат да се намалят драстично разходите за отоплението или охлаждане на сградите, а също така намаляват износването на системите.

Сградната автоматизация е пример за разпределителна контролна система. Това е мрежа от компютърни устройства, които са създадени с цел мониторинг и контрол на механични , системи за достъп, пожарно известяване, осветление, HVAC, парогенератори и вентилационни системи в сгради.

Идеята зад сградната автоматизация е да поддържа микро климата в една сграда в определени граници. Да управлява осветлението според зависи присъствието на персонала. Следи състоянието на всички системи и при повреда съобщава мигновено, за да се вземат нужните мерки. Сградната автоматизация също успява да намали както всекидневните разходите така и разходите за поддръжка на апаратурите. В днешно време почти няма офис и индустриални сгради, които да не са в някаква степен автоматизирани. Дори този процес на автоматизация се наблюдава и за по-стари сгради с цел оптимизиране максимално на разходите.

 

КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ НИЕ

Ние от ALOCOR предлагаме както стандартни, така и съобразени с желанието на клиента, решения за сградна автоматизация.Предлагаме продукти на едни от пионерите в бранша. Компании, които полагат стандартите за автоматизиране на домове, офис сгради и индустриални сгради. Силно разчитаме на своите доставчици и партньори, които имат опит повече от 30 години. Чрез тях ние успяхме да изградим осигурим на нашите клиенти най-различни решения за справяне на проблеми с климатизацията, вентилацията или сигурността на сградите. Ние предлагаме пълна гама от компоненти за автоматизация и контрол, които могат да бъдат свободно програмирани и използвани за функции като:

 • Регулатори на въздуха.
 • Охладителни или подгряващи помпи.
 • Покривни агрегати.
 • Прецизни климатични системи.
 • Охлаждащи системи за телекомуникации.
 • Поставки за компресори.
 • Хладилни помещения.
 • и много други

Системите за автоматизация, предлагани от ALOCOR, комуникират с  управляващи сграден мениджмънт системи посредством протоколи като:

 • Modbus®,
 • BACnet,
 • TCP/IP,
 • SNMP,
 • Metasys®
 • LonWorks® (Echelon®).

ALOCOR предлага на своите клиенти и интранет и Интернет интерфейси. Всички сградни системи се съобразяват със специфичните изисквания на клиента.

Прочетете повече за автоматизацията на сгради на нашата страница за BMS системите

Translate »